SFS 2003:211 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2003:211 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)
030211.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft118{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft119{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft120{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft211{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft212{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft47{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft65{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft71{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft72{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft73{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft81{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft117"><b>Lag<br/>om �ndring i taxeringslagen (1990:324);</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 22 maj 2003.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om taxeringslagen (1990:324)</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:523px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:298px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft11">att 5 kap. skall upph�ra att g�lla,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:316px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 3 kap. 5 och 12 �� samt 4 kap. 16 � skall ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 3 kap. 6 �, och ett nytt</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">kapitel, 5 kap., av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:396px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:422px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:422px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:422px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft11">Skattemyndigheten f�r f�rel�gga den som �r eller kan antas vara skatt-</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft118">skyldig att l�mna uppgift, visa upp handling eller l�mna �ver en kopia av<br/>handling som beh�vs f�r kontroll av att uppgifterna i hans sj�lvdeklaration<br/>�r riktiga eller annars f�r hans taxering.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">4</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft11">Ett f�rel�ggande enligt 5 � f�r f�renas med vite, om det finns anled-</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">ning att anta att det annars inte f�ljs.</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rsta stycket g�ller inte, om det finns anledning att anta att den skattskyl-</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft118">dige eller, om denne �r en juridisk person, st�llf�retr�dare f�r den skattskyl-<br/>dige har beg�tt en g�rning som �r straffbelagd eller kan leda till skattetill�gg<br/>och f�rel�ggandet avser utredning av en fr�ga som har samband med den<br/>misst�nkta g�rningen.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:651px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft15">5</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:651px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid taxeringsrevision skall den reviderade tillhandah�lla revisorn de</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft118">handlingar och l�mna de upplysningar som beh�vs f�r revisionen. Han skall<br/>ocks� l�mna tilltr�de till utrymmen som huvudsakligen anv�nds i verksam-<br/>heten f�r s�dan �tg�rd som avses i 11 � andra stycket och om m�jligt st�lla</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 2002/03:106, bet. 2002/03:SkU16, rskr. 2002/03:167.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse av</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft119">5 kap. 1 � 1999:1261<br/>5 kap. 2 � 1999:1261<br/>5 kap. 2 a � 1991:1902<br/>5 kap. 4 � 2001:1231<br/>5 kap. 5 � 2001:1231<br/>5 kap. 6 � 1997:494<br/>5 kap. 7 � 1997:494<br/>5 kap. 11 � 1991:1902<br/>5 kap. 12 � 1997:328<br/>5 kap. 13 � 1999:1261.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">3</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 1997:1028. �ndringen inneb�r att andra stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">4</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Tidigare 6 � upph�vd genom 1994:467.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">5</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 1997:1028.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2003:211</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft120">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 juni 2003</p> <p style="position:absolute;top:-6px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft115"> </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">1*</p> <p style="position:absolute;top:-6px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft116"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:953px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft116"><i>SFS 2003:211233</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2003:211</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft212">en �ndam�lsenlig arbetsplats till f�rfogande. Den reviderade skall i �vrigt ge<br/>den hj�lp som beh�vs vid revisionen. </p> <p style="position:absolute;top:86px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Revisorn skall p� beg�ran ges tillf�lle att sj�lv anv�nda terminal eller an-</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft212">nat tekniskt hj�lpmedel f�r att ta del av upptagning som kan uppfattas endast<br/>med s�dant hj�lpmedel, om inte den reviderade i st�llet tillhandah�ller en<br/>kopia av upptagningen och denna utan sv�righet kan granskas med annat<br/>tillg�ngligt tekniskt hj�lpmedel. Revisorn f�r kontrollera att kopian st�mmer<br/>�verens med den upptagning som finns hos den reviderade.</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid granskning av upptagning som avses i andra stycket f�r endast de tek-</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft212">niska hj�lpmedel och s�kbegrepp anv�ndas, som beh�vs f�r att tillgodose<br/>�ndam�let med revisionen. Granskningen f�r inte verkst�llas via telen�t. </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Om den reviderade inte fullg�r sina skyldigheter enligt f�rsta eller andra</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft212">stycket, f�r skattemyndigheten f�rel�gga honom vid vite att fullg�ra dem.<br/>Finns det anledning att anta att den reviderade eller, om den reviderade �r ju-<br/>ridisk person, st�llf�retr�dare f�r den reviderade har beg�tt en g�rning som<br/>�r straffbelagd eller som kan leda till skattetill�gg, f�r den reviderade inte<br/>f�rel�ggas vid vite att medverka i utredningen av en fr�ga som har samband<br/>med den misst�nkta g�rningen.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:396px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:422px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft26">6</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:422px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:422px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Eftertaxering f�r ske om den skattskyldige </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">1. i sj�lvdeklaration eller p� annat s�tt under f�rfarandet l�mnat oriktig</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">uppgift till ledning f�r taxeringen, </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft212">2. l�mnat oriktig uppgift i m�l om taxering eller<br/>3. underl�tit att l�mna sj�lvdeklaration, uppgift eller infordrad upplysning</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">trots att han �r uppgiftspliktig</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">och den oriktiga uppgiften eller underl�tenheten medf�rt att ett taxe-</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft212">ringsbeslut avseende den skattskyldige eller hans make, eller, i fr�ga om f�r-<br/>m�genhetsskatt, person som sambeskattas med honom blivit felaktigt eller<br/>inte fattats. </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Vad som avses med oriktig uppgift framg�r av 5 kap. 1 � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:643px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 kap. S�rskilda avgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Skattetill�gg</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:694px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft28"><i>Skattetill�gg vid oriktig uppgift</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:719px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft21"> Om den skattskyldige p� n�got annat s�tt �n muntligen under f�rfaran-</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft212">det har l�mnat en oriktig uppgift till ledning f�r taxeringen, skall en s�rskild<br/>avgift (</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft27"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:754px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft28"><i>skattetill�gg</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft21">) tas ut. Detsamma g�ller om den skattskyldige har l�m-</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft212">nat en s�dan uppgift i ett m�l om taxering och uppgiften inte har godtagits<br/>efter pr�vning i sak.</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">En uppgift skall anses vara oriktig om det klart framg�r att en uppgift som</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft212">den skattskyldige har l�mnat �r felaktig eller att den skattskyldige har ute-<br/>l�mnat en uppgift till ledning f�r taxeringen som han varit skyldig att l�mna.<br/>En uppgift skall dock inte anses vara oriktig om uppgiften tillsammans med<br/>�vriga l�mnade uppgifter utg�r tillr�ckligt underlag f�r ett riktigt beslut. En</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft29"> </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft29">6</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft210"> </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft211"> Senaste lydelse 1997:328.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2003:211</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">uppgift skall inte heller anses vara oriktig om uppgiften �r s� orimlig att den<br/>uppenbart inte kan l�ggas till grund f�r ett beslut.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft33"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:112px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>Skattetill�gg vid sk�nstaxering</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft35"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:137px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:137px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft31"> Skattetill�gg skall tas ut om</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft37">1. avvikelse har skett fr�n en sj�lvdeklaration genom sk�nstaxering, eller<br/>2. sk�nstaxering har skett p� grund av utebliven sj�lvdeklaration och en</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">sj�lvdeklaration inte har kommit in trots att ett f�rel�ggande s�nts ut till den<br/>skattskyldige.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft35"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:243px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft31"> Beslut om skattetill�gg enligt 2 � 2 skall undanr�jas om en sj�lvdekla-</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">ration har kommit in till en skattemyndighet eller en allm�n f�rvaltnings-<br/>domstol inom fyra m�nader fr�n utg�ngen av det �r d� beslutet meddelades.</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Om den skattskyldige g�r sannolikt att han inte senast f�re utg�ngen av</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">februari �ret efter det �r d� beslutet meddelades, har f�tt k�nnedom om be-<br/>slutet om skattetill�gg eller ett besked om den slutliga skatten eller n�gon<br/>annan handling med uppgift om skattetill�ggets storlek, skall skattetill�gget<br/>undanr�jas om en sj�lvdeklaration har kommit in inom tv� m�nader fr�n den<br/>dag d� han fick s�dan k�nnedom.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft33"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:427px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>Ber�kning av skattetill�gg</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft35"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:453px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft31"> Om en oriktig uppgift har l�mnats �r skattetill�gget fyrtio procent av</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">s�dan skatt som avses i 1 kap. 1 � f�rsta stycket 15 och som, ifall den orik-<br/>tiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha p�f�rts den skattskyldige eller<br/>hans make eller, i fr�ga om f�rm�genhetsskatt, person som sambeskattas<br/>med den skattskyldige. I fr�ga om merv�rdesskatt �r skattetill�gget tjugo<br/>procent av den skatt som felaktigt skulle ha tillgodor�knats den skattskyl-<br/>dige.</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Skattetill�gget skall ber�knas efter tio procent eller, i fr�ga om merv�rdes-</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">skatt, fem procent n�r den oriktiga uppgiften har r�ttats eller hade kunnat<br/>r�ttas med ledning av kontrollmaterial som normalt �r tillg�ngligt f�r skatte-<br/>myndigheten och som har varit tillg�ngligt f�r myndigheten f�re utg�ngen<br/>av november taxerings�ret.</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Om den oriktiga uppgiften best�r i att ett belopp h�nf�rts eller kan antas</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">komma att h�nf�ras till fel taxerings�r eller fel redovisningsperiod, skall<br/>skattetill�gget ber�knas efter tio procent eller, i fr�ga om merv�rdesskatt,<br/>fem procent.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft35"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:753px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft31"> Om avvikelse har skett fr�n sj�lvdeklaration genom sk�nstaxering</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">skall skattetill�gget ber�knas p� den skatt som till f�ljd av sk�nstaxeringen<br/>p�f�rs den skattskyldige ut�ver den skatt som annars skulle ha p�f�rts<br/>honom. </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Vid sk�nstaxering p� grund av utebliven sj�lvdeklaration skall skatte-</p> <p style="position:absolute;top:841px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">till�gget ber�knas p� den skatt som till f�ljd av sk�nstaxeringen p�f�rs den<br/>skattskyldige ut�ver den skatt som skulle ha p�f�rts vid taxering enligt de</p> <p style="position:absolute;top:876px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">1. uppgifter som den skattskyldige p� annat s�tt �n muntligen har l�mnat</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">till ledning f�r taxeringen, och </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2003:211</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">2. kontrolluppgifter som skall l�mnas utan f�rel�ggande enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">(2001:1227) om sj�lvdeklarationer och kontrolluppgifter och som har varit<br/>tillg�ngliga f�r skattemyndigheten f�re utg�ngen av november taxerings�ret.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Vid ber�kningen av skattetill�gget skall best�mmelserna i 4 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">stycket till�mpas. I den utstr�ckning en sk�nstaxering innefattar r�ttelse av<br/>en oriktig uppgift, skall till�gget dock ber�knas enligt best�mmelserna i 4 �<br/>f�rstatredje styckena</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft43"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:157px;left:301px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>.</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft41"> Till den del en oriktig uppgift, ifall den hade godtagits, skulle ha med-</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">f�rt ett s�dant underskott av en n�ringsverksamhet eller i inkomstslaget<br/>tj�nst som inte utnyttjas taxerings�ret, skall skattetill�gget inte ber�knas p�<br/>s�dan skatt som anges i 4 � f�rsta stycket utan p� en fj�rdedel av den minsk-<br/>ning av underskottet som r�ttelsen av den oriktiga uppgiften har medf�rt.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Om en sk�nstaxering medf�rt minskning av ett s�dant underskott av en</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">n�ringsverksamhet eller i inkomstslaget tj�nst som inte utnyttjas taxerings-<br/>�ret, skall skattetill�gget i st�llet f�r vad som anges i 5 � f�rsta och andra<br/>styckena ber�knas p� en fj�rdedel av denna minskning.</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Om en sk�nstaxering som avses i 2 � 2 innefattar att ett vid en tidigare</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">taxering fastst�llt underskott av en n�ringsverksamhet eller i inkomstslaget<br/>tj�nst utnyttjas helt eller delvis, skall skattetill�gget ber�knas p� en fj�rdedel<br/>av den del av underskottet som utnyttjas.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:439px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft41"> Skattetill�gget skall ber�knas utan h�nsyn till inv�ndning som g�r ut</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">p� att skatten skall p�verkas f�rst under kommande taxerings�r eller redovis-<br/>ningsperiod eller som i �vrigt g�ller en annan fr�ga �n den som ligger till<br/>grund f�r till�gget.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft43"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:535px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>Situationer d�r skattetill�gg inte skall tas ut</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:561px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft41"> Skattetill�gg skall inte tas ut</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">1. vid r�ttelse av en felr�kning eller ett skrivfel som uppenbart framg�r av</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">sj�lvdeklarationen eller av n�got annat meddelande fr�n den skattskyldige<br/>som inte �r muntligt,</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">2. om den oriktiga uppgiften har r�ttats eller hade kunnat r�ttas med led-</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">ning av en kontrolluppgift som skall l�mnas utan f�rel�ggande enligt lagen<br/>(2001:1227) om sj�lvdeklarationer och kontrolluppgifter och som har varit<br/>tillg�nglig f�r skattemyndigheten f�re utg�ngen av november taxerings�ret,</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">3. om en avvikelse avser bed�mning av ett yrkande och avvikelsen inte</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">g�ller n�gon uppgift i sak,</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft47">4. om den skattskyldige frivilligt har r�ttat den oriktiga uppgiften, eller<br/>5. om det skattebelopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">eller underl�tenheten �r obetydligt.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>F�rseningsavgift</b></p> <p style="position:absolute;top:841px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft41"> Om den som �r skyldig att l�mna en sj�lvdeklaration inte har kommit</p> <p style="position:absolute;top:859px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">in med en s�dan inom f�reskriven tid, skall en s�rskild avgift (</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft43"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:859px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>f�rsenings-</i></p> <p style="position:absolute;top:876px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>avgift</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft41">) tas ut.</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">En sj�lvdeklaration skall inte anses ha kommit in om inneh�llet �r s� brist-</p> <p style="position:absolute;top:912px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">f�lligt att den uppenbarligen inte kan l�ggas till grund f�r taxering.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft51">5</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS 2003:211</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:311px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft51"> F�rseningsavgift tas ut med 5 000 kronor av aktiebolag och ekono-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">miska f�reningar och med 1 000 kronor av andra deklarationsskyldiga.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:104px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft51"> Om den deklarationsskyldige inte har kommit in med en sj�lvdeklara-</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">tion inom tre m�nader fr�n den tidpunkt d� sj�lvdeklaration senast skulle ha<br/>l�mnats, skall ytterligare en f�rseningsavgift tas ut.</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">Har d�refter ytterligare tv� m�nader f�rflutit utan att sj�lvdeklarationen</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">har kommit in, skall en tredje f�rseningsavgift tas ut.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:210px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft51"> Om den deklarationsskyldige inom f�reskriven tid har l�mnat en</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">deklarationshandling som inte �r beh�rigen undertecknad, tas f�rsenings-<br/>avgift ut endast om bristen inte har avhj�lpts inom den tid som f�reskrivits i<br/>ett f�rel�ggande.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft51"> Vad som s�gs om en deklarationsskyldig och sj�lvdeklaration i 9</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">12 �� g�ller ocks� f�r den som �r skyldig att l�mna s�rskild uppgift enligt<br/>5 kap. 1 eller 2 � lagen (2001:1227) om sj�lvdeklarationer och kontroll-<br/>uppgifter. Vad som s�gs om en sj�lvdeklaration g�ller d� s�dana s�rskilda<br/>uppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">F�rseningsavgift tas i dessa fall ut med samma belopp som f�r andra de-</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">klarationsskyldiga �n aktiebolag och ekonomiska f�reningar.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:447px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>Befrielse fr�n s�rskild avgift</b></p> <p style="position:absolute;top:472px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft51"> Den skattskyldige skall helt eller delvis befrias fr�n s�rskild avgift</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">om felaktigheten eller underl�tenheten framst�r som urs�ktlig eller om det<br/>annars skulle vara osk�ligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Om den skatt-<br/>skyldige delvis befrias fr�n avgiften, skall den s�ttas ned till h�lften eller en<br/>fj�rdedel.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">Vid bed�mningen av om felaktigheten eller underl�tenheten framst�r som</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">urs�ktlig skall det s�rskilt beaktas om denna kan antas ha </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft55">1. berott p� den skattskyldiges �lder, h�lsa eller liknande f�rh�llande,<br/>2. berott p� att den skattskyldige har felbed�mt en skatteregel eller bety-</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">delsen av de faktiska f�rh�llandena, eller</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft55">3. f�ranletts av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter.<br/>Vid bed�mningen av om det annars skulle vara osk�ligt att ta ut avgiften</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">med fullt belopp skall det s�rskilt beaktas om</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">1. avgiften inte st�r i rimlig proportion till felaktigheten eller under-</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">l�tenheten, </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">2. en osk�ligt l�ng tid f�rflutit efter det att skattemyndigheten har funnit</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">anledning att anta att den skattskyldige skall p�f�ras skattetill�gg utan att<br/>den skattskyldige kan lastas f�r dr�jsm�let, eller</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">3. felaktigheten eller underl�tenheten �ven har medf�rt att den skattskyl-</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">dige f�llts till ansvar f�r brott enligt skattebrottslagen (1971:69).</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:348px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:851px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>Befrielse �ven n�r n�got yrkande inte framst�llts</b></p> <p style="position:absolute;top:876px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:353px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft51"> Best�mmelserna i 14 � skall beaktas �ven om n�got yrkande om be-</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">frielse inte har framst�llts, om vad som f�rekommit i �rendet eller m�let om<br/>s�rskild avgift ger anledning till det.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft61">6</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:360px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS 2003:211</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:363px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>Beslut om s�rskild avgift</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:368px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft61"> Beslut om eftertaxering f�r inte avse enbart s�rskild avgift.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:371px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:111px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:375px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft61"> Ut�ver vad som f�ljer av best�mmelserna i 4 kap. f�r beslut om skat-</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">tetill�gg fattas p� s�tt som anges i 18 och 19 ��.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:378px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:164px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft61"> Beslut efter utg�ngen av �ret efter taxerings�ret om skattetill�gg p�</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">grund av en oriktig uppgift i ett ompr�vnings�rende skall meddelas samti-<br/>digt med beslutet i ompr�vnings�rendet.</p> <p style="position:absolute;top:217px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">Beslut om skattetill�gg p� grund av en oriktig uppgift i m�l om taxering</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">f�r meddelas inom ett �r fr�n utg�ngen av den m�nad d� domstolens beslut<br/>vann laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:386px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:288px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:390px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft61"> Om ett taxeringsbeslut i en fr�ga som har f�ranlett skattetill�gg �nd-</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">ras, skall skattemyndigheten g�ra den �ndring av beslutet om skattetill�gg<br/>som f�ranleds av det nya taxeringsbeslutet.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>�vriga best�mmelser om s�rskild avgift</b></p> <p style="position:absolute;top:392px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:398px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:392px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft61"> S�rskild avgift skall tillfalla staten.</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">S�rskild avgift skall inte tas ut om den skattskyldige har avlidit.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:445px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:405px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:445px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft61"> Vid till�mpning av 7 kap. 4 � f�r regeringen eller den myndighet som</p> <p style="position:absolute;top:462px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">regeringen best�mmer meddela befrielse fr�n s�rskild avgift.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:408px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:498px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:413px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft61"> Best�mmelser om debitering och betalning av s�rskild avgift finns i</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">skattebetalningslagen (1997:483).</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:416px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:550px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:420px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft61"> Skall n�gon vid taxering till statlig inkomstskatt p� f�rv�rvsinkomst</p> <p style="position:absolute;top:568px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">p�f�ras skattetill�gg p� undandragen skatt efter skilda procentsatser r�knas<br/>f�rst skatten ut p� summan av de undanh�llna beloppen. Skatten f�rdelas se-<br/>dan vid till�mpningen av de skilda procentsatserna efter den kvotdel som<br/>vart och ett av de undanh�llna beloppen utg�r av de sammanlagda undan-<br/>h�llna beloppen.</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">Best�mmelserna i f�rsta stycket till�mpas ocks� n�r skattetill�gg skall tas</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">ut efter skilda procentsatser p� undandragen skatt i annat fall �n som avses i<br/>f�rsta stycket. Vid ber�kning av skattetill�gg p� minskning av underskott av<br/>en n�ringsverksamhet eller i inkomstslaget tj�nst skall underlaget vid till-<br/>l�mpning av de skilda procentsatserna f�rdelas efter den kvotdel som vart<br/>och ett av de undanh�llna beloppen utg�r av de sammanlagda undanh�llna<br/>beloppen.</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">Skall skattetill�gg tas ut efter skilda procentsatser och ber�knas p� s�v�l</p> <p style="position:absolute;top:798px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">undandragen skatt som minskning av underskott av en n�ringsverksamhet<br/>eller i inkomstslaget tj�nst, g�rs ber�kningen med till�mpning av f�rsta och<br/>andra styckena p� de b�da underlagen var f�r sig.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:423px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2003. Det nya 5 kap. till�mpas f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:887px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">g�ngen vid 2004 �rs taxering.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:428px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft71">7</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:432px;white-space:nowrap" class="ft72"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>SFS 2003:211</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:435px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft71">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft71">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft73">Stefan Holgersson<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:440px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft81">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft81">Elanders Gotab, Stockholm 2003</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i taxeringslagen (1990:324);

utf�rdad den 22 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om taxeringslagen (1990:324)

2

dels

att 5 kap. skall upph�ra att g�lla,

dels

att 3 kap. 5 och 12 �� samt 4 kap. 16 � skall ha f�ljande lydelse,

dels

att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 3 kap. 6 �, och ett nytt

kapitel, 5 kap., av f�ljande lydelse.

3 kap.

5 �

3

Skattemyndigheten f�r f�rel�gga den som �r eller kan antas vara skatt-

skyldig att l�mna uppgift, visa upp handling eller l�mna �ver en kopia av
handling som beh�vs f�r kontroll av att uppgifterna i hans sj�lvdeklaration
�r riktiga eller annars f�r hans taxering.

6 �

4

Ett f�rel�ggande enligt 5 � f�r f�renas med vite, om det finns anled-

ning att anta att det annars inte f�ljs.

F�rsta stycket g�ller inte, om det finns anledning att anta att den skattskyl-

dige eller, om denne �r en juridisk person, st�llf�retr�dare f�r den skattskyl-
dige har beg�tt en g�rning som �r straffbelagd eller kan leda till skattetill�gg
och f�rel�ggandet avser utredning av en fr�ga som har samband med den
misst�nkta g�rningen.

12 �

5

Vid taxeringsrevision skall den reviderade tillhandah�lla revisorn de

handlingar och l�mna de upplysningar som beh�vs f�r revisionen. Han skall
ocks� l�mna tilltr�de till utrymmen som huvudsakligen anv�nds i verksam-
heten f�r s�dan �tg�rd som avses i 11 � andra stycket och om m�jligt st�lla

1

Prop. 2002/03:106, bet. 2002/03:SkU16, rskr. 2002/03:167.

2

Senaste lydelse av

5 kap. 1 � 1999:1261
5 kap. 2 � 1999:1261
5 kap. 2 a � 1991:1902
5 kap. 4 � 2001:1231
5 kap. 5 � 2001:1231
5 kap. 6 � 1997:494
5 kap. 7 � 1997:494
5 kap. 11 � 1991:1902
5 kap. 12 � 1997:328
5 kap. 13 � 1999:1261.

3

Senaste lydelse 1997:1028. �ndringen inneb�r att andra stycket upph�vs.

4

Tidigare 6 � upph�vd genom 1994:467.

5

Senaste lydelse 1997:1028.

SFS 2003:211

Utkom fr�n trycket
den 2 juni 2003

1*

SFS 2003:211233

background image

2

SFS 2003:211

en �ndam�lsenlig arbetsplats till f�rfogande. Den reviderade skall i �vrigt ge
den hj�lp som beh�vs vid revisionen.

Revisorn skall p� beg�ran ges tillf�lle att sj�lv anv�nda terminal eller an-

nat tekniskt hj�lpmedel f�r att ta del av upptagning som kan uppfattas endast
med s�dant hj�lpmedel, om inte den reviderade i st�llet tillhandah�ller en
kopia av upptagningen och denna utan sv�righet kan granskas med annat
tillg�ngligt tekniskt hj�lpmedel. Revisorn f�r kontrollera att kopian st�mmer
�verens med den upptagning som finns hos den reviderade.

Vid granskning av upptagning som avses i andra stycket f�r endast de tek-

niska hj�lpmedel och s�kbegrepp anv�ndas, som beh�vs f�r att tillgodose
�ndam�let med revisionen. Granskningen f�r inte verkst�llas via telen�t.

Om den reviderade inte fullg�r sina skyldigheter enligt f�rsta eller andra

stycket, f�r skattemyndigheten f�rel�gga honom vid vite att fullg�ra dem.
Finns det anledning att anta att den reviderade eller, om den reviderade �r ju-
ridisk person, st�llf�retr�dare f�r den reviderade har beg�tt en g�rning som
�r straffbelagd eller som kan leda till skattetill�gg, f�r den reviderade inte
f�rel�ggas vid vite att medverka i utredningen av en fr�ga som har samband
med den misst�nkta g�rningen.

4 kap.

16 �

6

Eftertaxering f�r ske om den skattskyldige

1. i sj�lvdeklaration eller p� annat s�tt under f�rfarandet l�mnat oriktig

uppgift till ledning f�r taxeringen,

2. l�mnat oriktig uppgift i m�l om taxering eller
3. underl�tit att l�mna sj�lvdeklaration, uppgift eller infordrad upplysning

trots att han �r uppgiftspliktig

och den oriktiga uppgiften eller underl�tenheten medf�rt att ett taxe-

ringsbeslut avseende den skattskyldige eller hans make, eller, i fr�ga om f�r-
m�genhetsskatt, person som sambeskattas med honom blivit felaktigt eller
inte fattats.

Vad som avses med oriktig uppgift framg�r av 5 kap. 1 � andra stycket.

5 kap. S�rskilda avgifter

Skattetill�gg

Skattetill�gg vid oriktig uppgift

1 �

Om den skattskyldige p� n�got annat s�tt �n muntligen under f�rfaran-

det har l�mnat en oriktig uppgift till ledning f�r taxeringen, skall en s�rskild
avgift (

skattetill�gg

) tas ut. Detsamma g�ller om den skattskyldige har l�m-

nat en s�dan uppgift i ett m�l om taxering och uppgiften inte har godtagits
efter pr�vning i sak.

En uppgift skall anses vara oriktig om det klart framg�r att en uppgift som

den skattskyldige har l�mnat �r felaktig eller att den skattskyldige har ute-
l�mnat en uppgift till ledning f�r taxeringen som han varit skyldig att l�mna.
En uppgift skall dock inte anses vara oriktig om uppgiften tillsammans med
�vriga l�mnade uppgifter utg�r tillr�ckligt underlag f�r ett riktigt beslut. En

6

Senaste lydelse 1997:328.

background image

3

SFS 2003:211

uppgift skall inte heller anses vara oriktig om uppgiften �r s� orimlig att den
uppenbart inte kan l�ggas till grund f�r ett beslut.

Skattetill�gg vid sk�nstaxering

2 �

Skattetill�gg skall tas ut om

1. avvikelse har skett fr�n en sj�lvdeklaration genom sk�nstaxering, eller
2. sk�nstaxering har skett p� grund av utebliven sj�lvdeklaration och en

sj�lvdeklaration inte har kommit in trots att ett f�rel�ggande s�nts ut till den
skattskyldige.

3 �

Beslut om skattetill�gg enligt 2 � 2 skall undanr�jas om en sj�lvdekla-

ration har kommit in till en skattemyndighet eller en allm�n f�rvaltnings-
domstol inom fyra m�nader fr�n utg�ngen av det �r d� beslutet meddelades.

Om den skattskyldige g�r sannolikt att han inte senast f�re utg�ngen av

februari �ret efter det �r d� beslutet meddelades, har f�tt k�nnedom om be-
slutet om skattetill�gg eller ett besked om den slutliga skatten eller n�gon
annan handling med uppgift om skattetill�ggets storlek, skall skattetill�gget
undanr�jas om en sj�lvdeklaration har kommit in inom tv� m�nader fr�n den
dag d� han fick s�dan k�nnedom.

Ber�kning av skattetill�gg

4 �

Om en oriktig uppgift har l�mnats �r skattetill�gget fyrtio procent av

s�dan skatt som avses i 1 kap. 1 � f�rsta stycket 15 och som, ifall den orik-
tiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha p�f�rts den skattskyldige eller
hans make eller, i fr�ga om f�rm�genhetsskatt, person som sambeskattas
med den skattskyldige. I fr�ga om merv�rdesskatt �r skattetill�gget tjugo
procent av den skatt som felaktigt skulle ha tillgodor�knats den skattskyl-
dige.

Skattetill�gget skall ber�knas efter tio procent eller, i fr�ga om merv�rdes-

skatt, fem procent n�r den oriktiga uppgiften har r�ttats eller hade kunnat
r�ttas med ledning av kontrollmaterial som normalt �r tillg�ngligt f�r skatte-
myndigheten och som har varit tillg�ngligt f�r myndigheten f�re utg�ngen
av november taxerings�ret.

Om den oriktiga uppgiften best�r i att ett belopp h�nf�rts eller kan antas

komma att h�nf�ras till fel taxerings�r eller fel redovisningsperiod, skall
skattetill�gget ber�knas efter tio procent eller, i fr�ga om merv�rdesskatt,
fem procent.

5 �

Om avvikelse har skett fr�n sj�lvdeklaration genom sk�nstaxering

skall skattetill�gget ber�knas p� den skatt som till f�ljd av sk�nstaxeringen
p�f�rs den skattskyldige ut�ver den skatt som annars skulle ha p�f�rts
honom.

Vid sk�nstaxering p� grund av utebliven sj�lvdeklaration skall skatte-

till�gget ber�knas p� den skatt som till f�ljd av sk�nstaxeringen p�f�rs den
skattskyldige ut�ver den skatt som skulle ha p�f�rts vid taxering enligt de

1. uppgifter som den skattskyldige p� annat s�tt �n muntligen har l�mnat

till ledning f�r taxeringen, och

background image

4

SFS 2003:211

2. kontrolluppgifter som skall l�mnas utan f�rel�ggande enligt lagen

(2001:1227) om sj�lvdeklarationer och kontrolluppgifter och som har varit
tillg�ngliga f�r skattemyndigheten f�re utg�ngen av november taxerings�ret.

Vid ber�kningen av skattetill�gget skall best�mmelserna i 4 � f�rsta

stycket till�mpas. I den utstr�ckning en sk�nstaxering innefattar r�ttelse av
en oriktig uppgift, skall till�gget dock ber�knas enligt best�mmelserna i 4 �
f�rstatredje styckena

.

6 �

Till den del en oriktig uppgift, ifall den hade godtagits, skulle ha med-

f�rt ett s�dant underskott av en n�ringsverksamhet eller i inkomstslaget
tj�nst som inte utnyttjas taxerings�ret, skall skattetill�gget inte ber�knas p�
s�dan skatt som anges i 4 � f�rsta stycket utan p� en fj�rdedel av den minsk-
ning av underskottet som r�ttelsen av den oriktiga uppgiften har medf�rt.

Om en sk�nstaxering medf�rt minskning av ett s�dant underskott av en

n�ringsverksamhet eller i inkomstslaget tj�nst som inte utnyttjas taxerings-
�ret, skall skattetill�gget i st�llet f�r vad som anges i 5 � f�rsta och andra
styckena ber�knas p� en fj�rdedel av denna minskning.

Om en sk�nstaxering som avses i 2 � 2 innefattar att ett vid en tidigare

taxering fastst�llt underskott av en n�ringsverksamhet eller i inkomstslaget
tj�nst utnyttjas helt eller delvis, skall skattetill�gget ber�knas p� en fj�rdedel
av den del av underskottet som utnyttjas.

7 �

Skattetill�gget skall ber�knas utan h�nsyn till inv�ndning som g�r ut

p� att skatten skall p�verkas f�rst under kommande taxerings�r eller redovis-
ningsperiod eller som i �vrigt g�ller en annan fr�ga �n den som ligger till
grund f�r till�gget.

Situationer d�r skattetill�gg inte skall tas ut

8 �

Skattetill�gg skall inte tas ut

1. vid r�ttelse av en felr�kning eller ett skrivfel som uppenbart framg�r av

sj�lvdeklarationen eller av n�got annat meddelande fr�n den skattskyldige
som inte �r muntligt,

2. om den oriktiga uppgiften har r�ttats eller hade kunnat r�ttas med led-

ning av en kontrolluppgift som skall l�mnas utan f�rel�ggande enligt lagen
(2001:1227) om sj�lvdeklarationer och kontrolluppgifter och som har varit
tillg�nglig f�r skattemyndigheten f�re utg�ngen av november taxerings�ret,

3. om en avvikelse avser bed�mning av ett yrkande och avvikelsen inte

g�ller n�gon uppgift i sak,

4. om den skattskyldige frivilligt har r�ttat den oriktiga uppgiften, eller
5. om det skattebelopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten

eller underl�tenheten �r obetydligt.

F�rseningsavgift

9 �

Om den som �r skyldig att l�mna en sj�lvdeklaration inte har kommit

in med en s�dan inom f�reskriven tid, skall en s�rskild avgift (

f�rsenings-

avgift

) tas ut.

En sj�lvdeklaration skall inte anses ha kommit in om inneh�llet �r s� brist-

f�lligt att den uppenbarligen inte kan l�ggas till grund f�r taxering.

background image

5

SFS 2003:211

10 �

F�rseningsavgift tas ut med 5 000 kronor av aktiebolag och ekono-

miska f�reningar och med 1 000 kronor av andra deklarationsskyldiga.

11 �

Om den deklarationsskyldige inte har kommit in med en sj�lvdeklara-

tion inom tre m�nader fr�n den tidpunkt d� sj�lvdeklaration senast skulle ha
l�mnats, skall ytterligare en f�rseningsavgift tas ut.

Har d�refter ytterligare tv� m�nader f�rflutit utan att sj�lvdeklarationen

har kommit in, skall en tredje f�rseningsavgift tas ut.

12 �

Om den deklarationsskyldige inom f�reskriven tid har l�mnat en

deklarationshandling som inte �r beh�rigen undertecknad, tas f�rsenings-
avgift ut endast om bristen inte har avhj�lpts inom den tid som f�reskrivits i
ett f�rel�ggande.

13 �

Vad som s�gs om en deklarationsskyldig och sj�lvdeklaration i 9

12 �� g�ller ocks� f�r den som �r skyldig att l�mna s�rskild uppgift enligt
5 kap. 1 eller 2 � lagen (2001:1227) om sj�lvdeklarationer och kontroll-
uppgifter. Vad som s�gs om en sj�lvdeklaration g�ller d� s�dana s�rskilda
uppgifter.

F�rseningsavgift tas i dessa fall ut med samma belopp som f�r andra de-

klarationsskyldiga �n aktiebolag och ekonomiska f�reningar.

Befrielse fr�n s�rskild avgift

14 �

Den skattskyldige skall helt eller delvis befrias fr�n s�rskild avgift

om felaktigheten eller underl�tenheten framst�r som urs�ktlig eller om det
annars skulle vara osk�ligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Om den skatt-
skyldige delvis befrias fr�n avgiften, skall den s�ttas ned till h�lften eller en
fj�rdedel.

Vid bed�mningen av om felaktigheten eller underl�tenheten framst�r som

urs�ktlig skall det s�rskilt beaktas om denna kan antas ha

1. berott p� den skattskyldiges �lder, h�lsa eller liknande f�rh�llande,
2. berott p� att den skattskyldige har felbed�mt en skatteregel eller bety-

delsen av de faktiska f�rh�llandena, eller

3. f�ranletts av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter.
Vid bed�mningen av om det annars skulle vara osk�ligt att ta ut avgiften

med fullt belopp skall det s�rskilt beaktas om

1. avgiften inte st�r i rimlig proportion till felaktigheten eller under-

l�tenheten,

2. en osk�ligt l�ng tid f�rflutit efter det att skattemyndigheten har funnit

anledning att anta att den skattskyldige skall p�f�ras skattetill�gg utan att
den skattskyldige kan lastas f�r dr�jsm�let, eller

3. felaktigheten eller underl�tenheten �ven har medf�rt att den skattskyl-

dige f�llts till ansvar f�r brott enligt skattebrottslagen (1971:69).

Befrielse �ven n�r n�got yrkande inte framst�llts

15 �

Best�mmelserna i 14 � skall beaktas �ven om n�got yrkande om be-

frielse inte har framst�llts, om vad som f�rekommit i �rendet eller m�let om
s�rskild avgift ger anledning till det.

background image

6

SFS 2003:211

Beslut om s�rskild avgift

16 �

Beslut om eftertaxering f�r inte avse enbart s�rskild avgift.

17 �

Ut�ver vad som f�ljer av best�mmelserna i 4 kap. f�r beslut om skat-

tetill�gg fattas p� s�tt som anges i 18 och 19 ��.

18 �

Beslut efter utg�ngen av �ret efter taxerings�ret om skattetill�gg p�

grund av en oriktig uppgift i ett ompr�vnings�rende skall meddelas samti-
digt med beslutet i ompr�vnings�rendet.

Beslut om skattetill�gg p� grund av en oriktig uppgift i m�l om taxering

f�r meddelas inom ett �r fr�n utg�ngen av den m�nad d� domstolens beslut
vann laga kraft.

19 �

Om ett taxeringsbeslut i en fr�ga som har f�ranlett skattetill�gg �nd-

ras, skall skattemyndigheten g�ra den �ndring av beslutet om skattetill�gg
som f�ranleds av det nya taxeringsbeslutet.

�vriga best�mmelser om s�rskild avgift

20 �

S�rskild avgift skall tillfalla staten.

S�rskild avgift skall inte tas ut om den skattskyldige har avlidit.

21 �

Vid till�mpning av 7 kap. 4 � f�r regeringen eller den myndighet som

regeringen best�mmer meddela befrielse fr�n s�rskild avgift.

22 �

Best�mmelser om debitering och betalning av s�rskild avgift finns i

skattebetalningslagen (1997:483).

23 �

Skall n�gon vid taxering till statlig inkomstskatt p� f�rv�rvsinkomst

p�f�ras skattetill�gg p� undandragen skatt efter skilda procentsatser r�knas
f�rst skatten ut p� summan av de undanh�llna beloppen. Skatten f�rdelas se-
dan vid till�mpningen av de skilda procentsatserna efter den kvotdel som
vart och ett av de undanh�llna beloppen utg�r av de sammanlagda undan-
h�llna beloppen.

Best�mmelserna i f�rsta stycket till�mpas ocks� n�r skattetill�gg skall tas

ut efter skilda procentsatser p� undandragen skatt i annat fall �n som avses i
f�rsta stycket. Vid ber�kning av skattetill�gg p� minskning av underskott av
en n�ringsverksamhet eller i inkomstslaget tj�nst skall underlaget vid till-
l�mpning av de skilda procentsatserna f�rdelas efter den kvotdel som vart
och ett av de undanh�llna beloppen utg�r av de sammanlagda undanh�llna
beloppen.

Skall skattetill�gg tas ut efter skilda procentsatser och ber�knas p� s�v�l

undandragen skatt som minskning av underskott av en n�ringsverksamhet
eller i inkomstslaget tj�nst, g�rs ber�kningen med till�mpning av f�rsta och
andra styckena p� de b�da underlagen var f�r sig.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2003. Det nya 5 kap. till�mpas f�rsta

g�ngen vid 2004 �rs taxering.

background image

7

SFS 2003:211

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.