SFS 1991:1076

911076.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:25px;font-family:AIHBBQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:AIHBBQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:PXRXWG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:PXRXWG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:363px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:363px;left:617px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:1076 </b></p> <p style="position:absolute;top:386px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i lagen (1978:763) med vissa best�mmeiser Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:408px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om marknadsf�ring av alkoholdrycker; </b></p> <p style="position:absolute;top:408px;left:617px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>den 28 juni 1991 </b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft12">utfardad den 20 juni 1991. </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 2 � lagen (1978:763) med vissa </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft12">best�mmelser om marknadsf�ring av alkoholdrycker skall ha f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft12">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">2 � Med h�nsyn till de h�lsorisker som �r f�rbundna med bruk av alko�</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft12">hol skall s�rskild m�ttfullhet iakttas vid marknadsf�ring av alkoholdryck. </p> <p style="position:absolute;top:639px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14">D�rvid g�ller s�rskilt att reklam- eller annan marknadsf�rings�tg�rd inte <br/>f�r f�retas som �r p�tr�ngande eller upps�kande eller som uppmanar till <br/>bruk av alkohol. </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft12">Vid marknadsf�ring av alkoholdryck f�r inte anv�ndas kommersiell </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">annons i l judradio- eller televisionsprogram. </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft12">Vid marknadsf�ring av spritdryck, vin eller stark�l f�r ej anv�ndas </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft14">kommersiell annons i periodisk skrift eller annan skrift p� vilken tryckfri�<br/>hetsf�rordningen �r till�mplig och som med avseende p� ordningen f�r </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft14">dess utgivning �r j�mf�rbar med periodisk skrift. Detta g�ller dock ej i <br/>fr�ga om skrift som tillhandah�lls endast p� f�rs�ljningsst�lle f�r s�dan </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">dryck. </p> <p style="position:absolute;top:907px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 19 91. </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:997px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">MARGOT WALLSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:336px;white-space:nowrap" class="ft12">Lotty Nordling </p> <p style="position:absolute;top:1064px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft12">(Civildepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1150px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">Prop. 1990/91:149. KU39. rskr. 370. </p> <p style="position:absolute;top:1150px;left:733px;white-space:nowrap" class="ft12">1827 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1991:1076

om �ndring i lagen (1978:763) med vissa best�mmeiser Utkom fr�n trycket

om marknadsf�ring av alkoholdrycker;

den 28 juni 1991

utfardad den 20 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 2 � lagen (1978:763) med vissa

best�mmelser om marknadsf�ring av alkoholdrycker skall ha f�ljande

lydelse.

2 � Med h�nsyn till de h�lsorisker som �r f�rbundna med bruk av alko�

hol skall s�rskild m�ttfullhet iakttas vid marknadsf�ring av alkoholdryck.

D�rvid g�ller s�rskilt att reklam- eller annan marknadsf�rings�tg�rd inte
f�r f�retas som �r p�tr�ngande eller upps�kande eller som uppmanar till
bruk av alkohol.

Vid marknadsf�ring av alkoholdryck f�r inte anv�ndas kommersiell

annons i l judradio- eller televisionsprogram.

Vid marknadsf�ring av spritdryck, vin eller stark�l f�r ej anv�ndas

kommersiell annons i periodisk skrift eller annan skrift p� vilken tryckfri�
hetsf�rordningen �r till�mplig och som med avseende p� ordningen f�r

dess utgivning �r j�mf�rbar med periodisk skrift. Detta g�ller dock ej i
fr�ga om skrift som tillhandah�lls endast p� f�rs�ljningsst�lle f�r s�dan

dryck.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 19 91.

P� regeringens v�gnar

MARGOT WALLSTR�M

Lotty Nordling

(Civildepartementet)

Prop. 1990/91:149. KU39. rskr. 370.

1827

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.