SFS 1992:1359

921359.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:25px;font-family:LKGOMQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:25px;font-family:IFTYLB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:IFTYLB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:22px;font-family:IFTYLB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:22px;font-family:LKGOMQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:IFTYLB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:22px;font-family:IFTYLB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:20px;font-family:IFTYLB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:295px;left:17px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:295px;left:572px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1992:1359 </b></p> <p style="position:absolute;top:317px;left:17px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen (1978:763) med vissa best�mmelser Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:17px;white-space:nowrap" class="ft13">om marknadsf�ring av alkoholdrycker; </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:572px;white-space:nowrap" class="ft13">den 28 december 1992 </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:18px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 17 december 199 2. </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 2 � lagen (1978:763) med vissa </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:18px;white-space:nowrap" class="ft12">best�mmelser om marknadsf�ring av alkoholdrycker skall ha f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:17px;white-space:nowrap" class="ft12">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:17px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft12">Med h�nsyn till de h�lsorisker som �r f�rbundna med bruk av </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:18px;white-space:nowrap" class="ft16">alkohol skall s�rskild m�ttfullhet iakttas vid marknadsf�ring av alkohol�<br/>dryck. D�rvid g�ller s�rskilt att reklam- eller annan marknadsf�rings�t�</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:17px;white-space:nowrap" class="ft12">g�rd inte f�r f�retas som �r p�tr�ngande eller upps�kande eller som upp�</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:18px;white-space:nowrap" class="ft12">manar till bruk av alkohol. </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft12">Vid marknadsf�ring av alkoholdryck f�r inte anv�ndas kommersiell </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:17px;white-space:nowrap" class="ft12">annons i ljudradio- eller televisionsprogram. Detta g�ller �ven f�r s�dana </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:18px;white-space:nowrap" class="ft16">televisionss�ndningar som omfattas av lagen (1992:1356) om satellits�nd�<br/>ningar av televisionsprogram till allm�nheten och som kan tas emot endast <br/>i n�got annat land som �r bundet av avtalet om Europeiska ekonomiska </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:17px;white-space:nowrap" class="ft12">samarbetsomr�det (EES-avtalet). </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft12">Vid marknadsf�ring av spritdryck, vin eller stark�l f�r ej anv�ndas </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:17px;white-space:nowrap" class="ft18">kommersiell annons i periodisk skrift eller annan skrift p� vilken tryckfri�<br/>hetsf�rordningen � r till�mplig och som med avseende p� ordningen f�r <br/>dess utgivning �r j�mf�rbar med periodisk skrift. Detta g�ller dock ej i <br/>fr�ga om skrift som tillhandah�lls endast p� f�rs�ljningsst�lle f�r s�dan <br/>dryck. </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:955px;left:16px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:994px;left:16px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>INGER DAVIDSON </b></p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft12">Lotty Nordling </p> <p style="position:absolute;top:1064px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft12">(Civildepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:18px;white-space:nowrap" class="ft12">'Prop. 1992/93:75, bet. 1992/93:KU 12, rskr. 1992/93:117 </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:16px;white-space:nowrap" class="ft12">' Senaste lydelse 1991:1076. </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:689px;white-space:nowrap" class="ft12">3405 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1992:1359

om �ndring i lagen (1978:763) med vissa best�mmelser Utkom fr�n trycket

om marknadsf�ring av alkoholdrycker;

den 28 december 1992

utf�rdad den 17 december 199 2.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 2 � lagen (1978:763) med vissa

best�mmelser om marknadsf�ring av alkoholdrycker skall ha f�ljande

lydelse.

2

Med h�nsyn till de h�lsorisker som �r f�rbundna med bruk av

alkohol skall s�rskild m�ttfullhet iakttas vid marknadsf�ring av alkohol�
dryck. D�rvid g�ller s�rskilt att reklam- eller annan marknadsf�rings�t�

g�rd inte f�r f�retas som �r p�tr�ngande eller upps�kande eller som upp�

manar till bruk av alkohol.

Vid marknadsf�ring av alkoholdryck f�r inte anv�ndas kommersiell

annons i ljudradio- eller televisionsprogram. Detta g�ller �ven f�r s�dana

televisionss�ndningar som omfattas av lagen (1992:1356) om satellits�nd�
ningar av televisionsprogram till allm�nheten och som kan tas emot endast
i n�got annat land som �r bundet av avtalet om Europeiska ekonomiska

samarbetsomr�det (EES-avtalet).

Vid marknadsf�ring av spritdryck, vin eller stark�l f�r ej anv�ndas

kommersiell annons i periodisk skrift eller annan skrift p� vilken tryckfri�
hetsf�rordningen � r till�mplig och som med avseende p� ordningen f�r
dess utgivning �r j�mf�rbar med periodisk skrift. Detta g�ller dock ej i
fr�ga om skrift som tillhandah�lls endast p� f�rs�ljningsst�lle f�r s�dan
dryck.

Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

INGER DAVIDSON

Lotty Nordling

(Civildepartementet)

'Prop. 1992/93:75, bet. 1992/93:KU 12, rskr. 1992/93:117

' Senaste lydelse 1991:1076.

3405

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.