SFS 2013:302 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2013:302 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
130302.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DBLPBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DBLPBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DBLPBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DBLPBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:DBLPBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:DBLPBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:DBLPBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DBLPBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DBLPBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DBLPBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:DBLPBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 maj 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att det i h�lso- och sjukv�rdslagen</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1982:763)</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska inf�ras en ny paragraf, 8 b �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Landstinget ska ing� en �verenskommelse med kommunen om ett</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">samarbete i fr�ga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra be-<br/>roendeframkallande medel, l�kemedel eller dopningsmedel. Om det �r m�j-<br/>ligt b�r organisationer som f�retr�der dessa personer eller deras n�rst�ende<br/>ges m�jlighet att l�mna synpunkter p� inneh�llet i �verenskommelsen. </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2012/13:77, bet. 2012/13:SoU18, rskr. 2012/13:221.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 1992:567.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:302</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 31 maj 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);

utf�rdad den 23 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att det i h�lso- och sjukv�rdslagen

(1982:763)

2 ska inf�ras en ny paragraf, 8 b �, av f�ljande lydelse.

8 b �

Landstinget ska ing� en �verenskommelse med kommunen om ett

samarbete i fr�ga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra be-
roendeframkallande medel, l�kemedel eller dopningsmedel. Om det �r m�j-
ligt b�r organisationer som f�retr�der dessa personer eller deras n�rst�ende
ges m�jlighet att l�mna synpunkter p� inneh�llet i �verenskommelsen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:77, bet. 2012/13:SoU18, rskr. 2012/13:221.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

SFS 2013:302

Utkom fr�n trycket
den 31 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.