SFS 2007:1428 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2007:1428 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
071428.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 18 december 2007.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 19 � h�lso- och sjukv�rdslagen</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">(1982:763)</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft11"> ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:357px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft11">Om en �verl�telse har skett enligt 18 � tredje stycket f�r landstinget</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">l�mna s�dant ekonomiskt bidrag till kommunen som motiveras av �verl�tel-<br/>sen.</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Ing�r samtliga kommuner inom ett landstings omr�de i �verl�telsen f�r</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">kommunerna l�mna ekonomiska bidrag till varandra, om det beh�vs f�r<br/>kostnadsutj�mning mellan kommunerna.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:517px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft113">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2007/08:1, utg.omr. 9, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 2007/08:86.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Lagen omtryckt 1992:567.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1992:567.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2007:1428</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 28 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);

utf�rdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 19 � h�lso- och sjukv�rdslagen

(1982:763)

2

ska ha f�ljande lydelse.

19 �

3

Om en �verl�telse har skett enligt 18 � tredje stycket f�r landstinget

l�mna s�dant ekonomiskt bidrag till kommunen som motiveras av �verl�tel-
sen.

Ing�r samtliga kommuner inom ett landstings omr�de i �verl�telsen f�r

kommunerna l�mna ekonomiska bidrag till varandra, om det beh�vs f�r
kostnadsutj�mning mellan kommunerna.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:1, utg.omr. 9, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 2007/08:86.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

3

Senaste lydelse 1992:567.

SFS 2007:1428

Utkom fr�n trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.