SFS 2009:139 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2009:139 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
090139.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FGHLDC+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FGHLEE+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FGHLDC+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FGHLEE+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:FGHLDC+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:FGHLDC+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FGHLDC+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FGHLDC+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:FGHLDC+TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:305px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag</b></p> <p style="position:absolute;top:324px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 mars 2009.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 � h�lso- och sjukv�rdslagen</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1982:763)2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:453px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>5 �</b>3 F�r h�lso- och sjukv�rd som kr�ver intagning i v�rdinr�ttning ska det<br/>finnas sjukhus. V�rd som ges under intagning ben�mns sluten v�rd. Annan<br/>h�lso- och sjukv�rd ben�mns �ppen v�rd. Prim�rv�rden ska som en del av<br/>den �ppna v�rden utan avgr�nsning vad g�ller sjukdomar, �lder eller patient-<br/>grupper svara f�r befolkningens behov av s�dan grundl�ggande medicinsk<br/>behandling, omv�rdnad, f�rebyggande arbete och rehabilitering som inte<br/>kr�ver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan s�rskild<br/>kompetens.</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Landstinget ska organisera prim�rv�rden s� att alla som �r bosatta inom</p> <p style="position:absolute;top:612px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">landstinget f�r tillg�ng till och kan v�lja en fast l�karkontakt. Landstinget f�r<br/>inte begr�nsa den enskildes val till ett visst geografiskt omr�de inom lands-<br/>tinget.</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2009.</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft18">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2008/09:74, bet. 2008/09:SoU9, rskr. 2008/09:172.</p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 1992:567.</p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2007:241.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS 2009:139<br/></b>Utkom fr�n trycket<br/>den 17 mars 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1057px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);

utf�rdad den 5 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 � h�lso- och sjukv�rdslagen

(1982:763)2 ska ha f�ljande lydelse.

5 �3 F�r h�lso- och sjukv�rd som kr�ver intagning i v�rdinr�ttning ska det
finnas sjukhus. V�rd som ges under intagning ben�mns sluten v�rd. Annan
h�lso- och sjukv�rd ben�mns �ppen v�rd. Prim�rv�rden ska som en del av
den �ppna v�rden utan avgr�nsning vad g�ller sjukdomar, �lder eller patient-
grupper svara f�r befolkningens behov av s�dan grundl�ggande medicinsk
behandling, omv�rdnad, f�rebyggande arbete och rehabilitering som inte
kr�ver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan s�rskild
kompetens.

Landstinget ska organisera prim�rv�rden s� att alla som �r bosatta inom

landstinget f�r tillg�ng till och kan v�lja en fast l�karkontakt. Landstinget f�r
inte begr�nsa den enskildes val till ett visst geografiskt omr�de inom lands-
tinget.

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2009.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:74, bet. 2008/09:SoU9, rskr. 2008/09:172.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

3 Senaste lydelse 2007:241.

SFS 2009:139
Utkom fr�n trycket
den 17 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.