SFS 1982:763

820763.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:NGPTGZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:NGPTGZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:BVIAQH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:12px;font-family:ZJMOCI+Arial;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:AUTHEO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NGPTGZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:22px;font-family:NGPTGZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:NGPTGZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:AUTHEO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NGPTGZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:22px;font-family:NGPTGZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:23px;font-family:NGPTGZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:BVIAQH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:NGPTGZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:AUTHEO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:22px;font-family:NGPTGZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NGPTGZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:18px;line-height:20px;font-family:NGPTGZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:13px;font-family:ZJMOCI+Arial;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:NGPTGZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;font-family:AUTHEO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:16px;font-family:VFLCJQ+ArialMT;color:#000000;} .ft44{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft45{font-size:18px;line-height:22px;font-family:NGPTGZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:402px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1982:763 H�lso- octi sjisEiv�rdsIag; </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft11">Ulkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft11">den 3 augusti 1982 </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 30 juni 1982. </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Inledande best�mmelser </b></p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft11">1868 </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1981/82:97, SoU 51 .rskr381. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:830px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>(C </b></p> <p style="position:absolute;top:472px;left:831px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 </b></p> <p style="position:absolute;top:495px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:832px;white-space:nowrap" class="ft11">c </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft11">I � Med h�lso- och sjukv�rd avses i denna lag �tg�rder f�r att medicinskt </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till h�lso- och </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:831px;white-space:nowrap" class="ft11">� </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft11">sjukv�rden h�r sjuktransporter. </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:832px;white-space:nowrap" class="ft11">ict </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft11">I fr�ga om omsorger om vissa psykiskt utvecklingsst�rda finns best�m�</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft11">melser i lagen (1967:940) ang� ende omsorger om vissa psykiskt utveck�</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft11">lingsst�rda. </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:832px;white-space:nowrap" class="ft11">^ </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft11">I fr�ga om tandv�rd finns s�rskilda best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:832px;white-space:nowrap" class="ft11">^ </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:833px;white-space:nowrap" class="ft11">u </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>M�l f�r h�lso- och sjukv�rden </b></p> <p style="position:absolute;top:791px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft11">2 � M�let f�r h�lso- och sjukv�rden �r en god h�lsa och en v�rd p� lika </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft11">villkor f�r hela befolkningen. </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:835px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>"DL </b></p> <p style="position:absolute;top:867px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Den landstingsltommunala h�lso- och sjukv�rden </b></p> <p style="position:absolute;top:896px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Landstingskommunens ansvar </i></p> <p style="position:absolute;top:922px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft17">3 � Vaije landstingskommun skall erbjuda en god h�lso- och sjukv�rd �t <br/>dem som �r bosatta inom landstingskommunen. �ven i �vrigt skall land s�<br/>tingskommunen verka f�r en god h�lsa hos hela befolkningen. Vad som i <br/>denna lag s�gs om landstingskommuner g�ller ocks� kommuner som inte <br/>ing�r i en landstingskommun. Best�mmelser om f�rv altningsutskott skall </p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft16">d�rvid avse kommunstyrelsen. Vad h�r sagts utg�r inte hinder f�r annan <br/>att bedriva h�lso- och sjukv�rd. </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:837px;white-space:nowrap" class="ft11">^ </p> <p style="position:absolute;top:958px;left:825px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>. t' </b></p> <p style="position:absolute;top:1115px;left:836px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>11 </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">En god h�lso- och sjukv�rd skall s�rskilt </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:645px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1982:763 </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">1. vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">v�rden och b ehandlingen, </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft23">2. vara l�tt tillg�nglig, <br/>3. bygga p� respekt f�r patientens sj�lvbest�mmande och integritet, <br/>4. fr�mja goda kontakter mellan patienten och h�lso- och sjukv�rdsper�</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">sonalen. </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">V�rden och behandlingen skall s� l�ngt det �r m�jligt utformas och </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft20">genomf�ras i samr�d med patienten. </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">Patienten skall ges upplysningar om sitt h�lsotillst�nd och om de be�</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft23">handlingsmetoder som st�r till bu ds. Om upplysningarna inte kan l�mnas <br/>till patienten skall de i st�llet l�mnas till en n�ra anh�rig till honom. <br/>Upplysningar f�r dock inte l�mnas till patienten eller n�gon anh�rig i den <br/>m�n det finns hinder f�r detta i sekretesslagen (1980:100). </p> <p style="position:absolute;top:379px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">4 � Om n�gon som vistas inom landstingskommunen utan att vara bosatt </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft25">d�r beh�ver omedelbar h�lso- och sjukv�rd, skall landstingskommunen <br/>erbjuda s�dan v�rd. </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft24">5 � F�r h�lso- och sjukv�rd som kr�ver intagning i v�rdinr�ttning skall <br/>det finnas sjukhus. V�rd som ges under s�dan intagning ben�mns sluten </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">v�rd. Annan h�lso- och sjukv�rd ben�mns �ppen v�rd. </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft23">6 � Landstingskommunen svarar f�r att det inom landstingskommunen <br/>finns en �ndam�lsenlig organisation f�r att till och fr�n sjukhus eller l�kare </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">transportera personer vilkas tillst�nd kr�ver att transporten utf�rs med </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">fordon som �r s�rskilt inr�ttade f�r �ndam�let. </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft24">7 � Landstingskommunen skall planera h�lso- och sjukv�rden med ut�<br/>g�ngspunkt i befolkningens behov av h�lso- och sjukv�rd. </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">Planeringen skall avse �ven den h�lso- och sjukv�rd som erbjuds av </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">annan �n landstingskommunen. </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft20">8 � I planeringen och utvecklingen av h�lso- och sjukv�rden skall lands�</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">tingskommunen samverka med samh�llsorgan, organisationer och enskil�</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft20">da. </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">9 � Regeringen f ar f�reskriva att riket skall delas in i regioner f�r den </p> <p style="position:absolute;top:873px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">h�lso- och sjukv�rd som ber�r flera landstingskommuner. </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">Landstingskommunerna skall samverka i fr�gor som r�r s�dan h�lso-</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft20">och sjukv�rd. </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft21"><i>N�mnder </i></p> <p style="position:absolute;top:979px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">10 � Ledningen av h�lso- och sjukv�rden ut�vas av en h�lso- och sjuk�</p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft23">v�rdsn�mnd, i den m�n inte annat f�ljer av s�dant beslut som avses i 3 kap. <br/>14� kommunallagen (1977: 179). </p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">Landstingskommunen f�r tills�tta en s�rskild h�lso- och sjukv�rds�</p> <p style="position:absolute;top:1066px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">n�mnd eller uppdra �t en annan n�mnd att vara h�lso- och sjukv�rds�</p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">n�mnd. Har detta inte skett, �r f�rvaltningsutskottet h�lso- och sjukv�rds�</p> <p style="position:absolute;top:1110px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">n�mnd. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:724px;white-space:nowrap" class="ft20">1869 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>\ </b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>. .. . </b></p> <p style="position:absolute;top:61px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft31">SFS 1982:763 </p> <p style="position:absolute;top:61px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft31">II � Ett eller flera s�rskilda organ f�r tills�ttas f�r att under h�lso- och </p> <p style="position:absolute;top:83px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft31">sjukv�rdsn�mnden leda h�lso- och sjukv�rden, vart och ett f�r den verk�</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft31">samhet som landstingskommunen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft31">12 � I fr�ga om s�rskild h�lso- och sjukv�rdsn�mnd och organ som avses </p> <p style="position:absolute;top:169px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft31">i 11 � g�ller best�mmelserna i 3 kap . 2-12 �� kommunallagen (1977:179) i </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft31">till�mpliga delar. </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>Personal </i></p> <p style="position:absolute;top:276px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft31">13 � I h�lso- och sjukv�rden skall det finnas den personal som beh�vs f�r </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft31">att meddela god v�rd. </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft31">Om �ligganden f�r h�lso- och sjukv�rdspersonalen och om tillsynen �ver </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft31">denna personal finns s�rskilda best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft31">14 � En s�rskild l�lcare sk all finnas som ansvarar f�r ledningen av den </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft34">medicinska verksamheten inom det verksamhetsomr�de som landstings�<br/>kommunen best�mmer. En s�dan l�kare ben�mns �verl�kare i fr�ga om <br/>verksamhet p� sjukhus och distriktsl�kare i fr�ga om verksamhet utanf�r </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft35">sjukhus. En �verl�kares verksamhet kan omfatta �ven verksamhet utanf�r <br/>sjukhuset. Vid ut� vandet av denna ledning skall l�karen i fr�gor som inte </p> <p style="position:absolute;top:517px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft36">r�r v�rden av enskilda patienter f�lja de f�reskrifter som landstingskom �<br/>munen kan meddela. </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft31">Landstingskommunen kan f�rordna en annan l�kare att fullg�ra viss del </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft31">av en �verl�kares eller distriktsl�kares �ligganden enligt f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen eller efter regeringens bemyndigande socialstyrelsen f�r f�r </p> <p style="position:absolute;top:626px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft31">s�rskilt fall medge undantag fr�n best�mmelsen i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft31">15 � L�kare under allm�ntj�nstg�ring eller specialistutbildning enligt la�</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft31">gen (1960:408) om beh�righet att ut�va l�karyrket skall f�rordnas f�r viss </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft31">tid. </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft31">16 � Regeringen bemyndigas att meddela f�reskrifter om beh�righet till </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft31">tj�nster inom h�lso- och sjukv�rden och om tills�ttning. Regeringen f�r </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft31">�verl�ta �t socialstyrelsen att meddela s�dana f�reskrifter. </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft31">I fr�ga om enheter inom h�lso- och sjukv�rden som har uppl�tits f�r </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft31">grundl�ggande h�gskoleutbildning av l�kare finns s�rskilda best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>V�rdavgifter </i></p> <p style="position:absolute;top:930px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft31">17 � Av patienterna f�r tas ut v�rdavgifter enligt grunder som landstings�</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft35">kommunen best�mmer, i den m�n inte annat �r s�rskilt f�reskrivet. Patien�<br/>ter som �r bosatta inom landstingskommunen skall d�rvid behandlas lika. </p> <p style="position:absolute;top:995px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft31">N�r sjukhusv�rd meddelas en pension�r i fall d�r r�tten till ers�ttning f�r </p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft35">v�rden upph�rt enligt 2 kap. 12� lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring, <br/>skall v�rden vara avgiftsfri de f�rsta sex dagarna vid varje v�rdtillf�llc. </p> <p style="position:absolute;top:1060px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft31">V�rdavgiften f�r tid d�refter f�r best�mmas med h�nsyn till pension�r ens </p> <p style="position:absolute;top:1081px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft31">betalningsf�rm�ga. I s�dant fall skall endas t pension�rens egna inkomster </p> <p style="position:absolute;top:1103px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft31">efter skatt l�ggas till grund f�r avgiften. V�rdavgiften skall alltid best�m-</p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft31">1870 </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft31">mas s� att pension�ren f�rbeh�lls tillr�ckliga medel f�r sina personliga </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft33">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:73px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>'il </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft41">behov. Regeringen meddelar ytterligare f�reskrifter om s�dana avgifter. </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:640px;white-space:nowrap" class="ft41">SFS 1982:763 </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft41">En fordran p� v�rdavgift preskriberas tre �r efter tillkomsten. I �vrigt </p> <p style="position:absolute;top:96px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft41">g�ller preskriptionslagen (1981:130) i fr�ga om s�dana fordringar. </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft42"><i>Tillsyn </i></p> <p style="position:absolute;top:180px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft41">18 � Socialstyrelsen har tillsynen �ver landstingskommunernas h�lso-</p> <p style="position:absolute;top:202px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft41">och sjukv�rd. Styrelsen skall d�rvid f�lja och st�dja verksamheten. Vid </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft41">ut�vandet av sin tillsyn har styrelsen r�tt att f�reta inspektioner. </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft42"><i>Ytterligare f�reskrifter </i></p> <p style="position:absolute;top:315px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft41">19 � Regeringen bemyndigas att i fr�ga om landstingskommunernas </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft41">h�lso- och sjukv�rd meddela ytterligare f�reskrifter till skydd f�r enskilda </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft41">eller betr�ffande verksamhetens bedrivande i �vrigt. </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft41">Regeringen f�r �verl�ta �t socialstyrelsen att meddela f�reskrifter till </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft41">skydd f�r enskilda. </p> <p style="position:absolute;top:462px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft41">H�lso- och sjukv�rden i krig m. m. </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft41">20 � Regeringen bemyndigas att meddela s�rskilda f�reskrifter om h�lso-</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft45">och sjukv�rden i krig, vid lerigsfara eller under s�dana utomordentliga <br/>f�rh�llanden som �r f�ranledda av att riket har befunnit sig i krig eller </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft41">krigsfara. </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft41">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 j anuari 1983. Ge nom lagen upph�vs </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft41">sjukv�rdslagen (1962:242). </p> <p style="position:absolute;top:647px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft41">2. F�rekommer i lag eller annan f�rfattning h�nvisning till en f�re skrift </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft41">som har ersatts genom en best�mmelse i denna lag till�mpas i st�llet den </p> <p style="position:absolute;top:690px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft41">nya best�mmelsen. </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft41">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft41">THORBJ�RN F�LLDIN </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:322px;white-space:nowrap" class="ft41">KARIN AHRLAND </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft41">(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:725px;white-space:nowrap" class="ft43">1871 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft44">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1982:763 H�lso- octi sjisEiv�rdsIag;

Ulkom fr�n trycket

den 3 augusti 1982

utf�rdad den 30 juni 1982.

Inledande best�mmelser

1868

' Prop. 1981/82:97, SoU 51 .rskr381.

(C

1

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande.

c

I � Med h�lso- och sjukv�rd avses i denna lag �tg�rder f�r att medicinskt

f�rebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till h�lso- och

sjukv�rden h�r sjuktransporter.

ict

I fr�ga om omsorger om vissa psykiskt utvecklingsst�rda finns best�m�

melser i lagen (1967:940) ang� ende omsorger om vissa psykiskt utveck�

lingsst�rda.

^

I fr�ga om tandv�rd finns s�rskilda best�mmelser.

^

u

M�l f�r h�lso- och sjukv�rden

2 � M�let f�r h�lso- och sjukv�rden �r en god h�lsa och en v�rd p� lika

villkor f�r hela befolkningen.

"DL

Den landstingsltommunala h�lso- och sjukv�rden

Landstingskommunens ansvar

3 � Vaije landstingskommun skall erbjuda en god h�lso- och sjukv�rd �t
dem som �r bosatta inom landstingskommunen. �ven i �vrigt skall land s�
tingskommunen verka f�r en god h�lsa hos hela befolkningen. Vad som i
denna lag s�gs om landstingskommuner g�ller ocks� kommuner som inte
ing�r i en landstingskommun. Best�mmelser om f�rv altningsutskott skall

d�rvid avse kommunstyrelsen. Vad h�r sagts utg�r inte hinder f�r annan
att bedriva h�lso- och sjukv�rd.

^

. t'

11

background image

En god h�lso- och sjukv�rd skall s�rskilt

SFS 1982:763

1. vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i

v�rden och b ehandlingen,

2. vara l�tt tillg�nglig,
3. bygga p� respekt f�r patientens sj�lvbest�mmande och integritet,
4. fr�mja goda kontakter mellan patienten och h�lso- och sjukv�rdsper�

sonalen.

V�rden och behandlingen skall s� l�ngt det �r m�jligt utformas och

genomf�ras i samr�d med patienten.

Patienten skall ges upplysningar om sitt h�lsotillst�nd och om de be�

handlingsmetoder som st�r till bu ds. Om upplysningarna inte kan l�mnas
till patienten skall de i st�llet l�mnas till en n�ra anh�rig till honom.
Upplysningar f�r dock inte l�mnas till patienten eller n�gon anh�rig i den
m�n det finns hinder f�r detta i sekretesslagen (1980:100).

4 � Om n�gon som vistas inom landstingskommunen utan att vara bosatt

d�r beh�ver omedelbar h�lso- och sjukv�rd, skall landstingskommunen
erbjuda s�dan v�rd.

5 � F�r h�lso- och sjukv�rd som kr�ver intagning i v�rdinr�ttning skall
det finnas sjukhus. V�rd som ges under s�dan intagning ben�mns sluten

v�rd. Annan h�lso- och sjukv�rd ben�mns �ppen v�rd.

6 � Landstingskommunen svarar f�r att det inom landstingskommunen
finns en �ndam�lsenlig organisation f�r att till och fr�n sjukhus eller l�kare

transportera personer vilkas tillst�nd kr�ver att transporten utf�rs med

fordon som �r s�rskilt inr�ttade f�r �ndam�let.

7 � Landstingskommunen skall planera h�lso- och sjukv�rden med ut�
g�ngspunkt i befolkningens behov av h�lso- och sjukv�rd.

Planeringen skall avse �ven den h�lso- och sjukv�rd som erbjuds av

annan �n landstingskommunen.

8 � I planeringen och utvecklingen av h�lso- och sjukv�rden skall lands�

tingskommunen samverka med samh�llsorgan, organisationer och enskil�

da.

9 � Regeringen f ar f�reskriva att riket skall delas in i regioner f�r den

h�lso- och sjukv�rd som ber�r flera landstingskommuner.

Landstingskommunerna skall samverka i fr�gor som r�r s�dan h�lso-

och sjukv�rd.

N�mnder

10 � Ledningen av h�lso- och sjukv�rden ut�vas av en h�lso- och sjuk�

v�rdsn�mnd, i den m�n inte annat f�ljer av s�dant beslut som avses i 3 kap.
14� kommunallagen (1977: 179).

Landstingskommunen f�r tills�tta en s�rskild h�lso- och sjukv�rds�

n�mnd eller uppdra �t en annan n�mnd att vara h�lso- och sjukv�rds�

n�mnd. Har detta inte skett, �r f�rvaltningsutskottet h�lso- och sjukv�rds�

n�mnd.

1869

background image

\

. .. .

SFS 1982:763

II � Ett eller flera s�rskilda organ f�r tills�ttas f�r att under h�lso- och

sjukv�rdsn�mnden leda h�lso- och sjukv�rden, vart och ett f�r den verk�

samhet som landstingskommunen best�mmer.

12 � I fr�ga om s�rskild h�lso- och sjukv�rdsn�mnd och organ som avses

i 11 � g�ller best�mmelserna i 3 kap . 2-12 �� kommunallagen (1977:179) i

till�mpliga delar.

Personal

13 � I h�lso- och sjukv�rden skall det finnas den personal som beh�vs f�r

att meddela god v�rd.

Om �ligganden f�r h�lso- och sjukv�rdspersonalen och om tillsynen �ver

denna personal finns s�rskilda best�mmelser.

14 � En s�rskild l�lcare sk all finnas som ansvarar f�r ledningen av den

medicinska verksamheten inom det verksamhetsomr�de som landstings�
kommunen best�mmer. En s�dan l�kare ben�mns �verl�kare i fr�ga om
verksamhet p� sjukhus och distriktsl�kare i fr�ga om verksamhet utanf�r

sjukhus. En �verl�kares verksamhet kan omfatta �ven verksamhet utanf�r
sjukhuset. Vid ut� vandet av denna ledning skall l�karen i fr�gor som inte

r�r v�rden av enskilda patienter f�lja de f�reskrifter som landstingskom �
munen kan meddela.

Landstingskommunen kan f�rordna en annan l�kare att fullg�ra viss del

av en �verl�kares eller distriktsl�kares �ligganden enligt f�rsta stycket.

Regeringen eller efter regeringens bemyndigande socialstyrelsen f�r f�r

s�rskilt fall medge undantag fr�n best�mmelsen i f�rsta stycket.

15 � L�kare under allm�ntj�nstg�ring eller specialistutbildning enligt la�

gen (1960:408) om beh�righet att ut�va l�karyrket skall f�rordnas f�r viss

tid.

16 � Regeringen bemyndigas att meddela f�reskrifter om beh�righet till

tj�nster inom h�lso- och sjukv�rden och om tills�ttning. Regeringen f�r

�verl�ta �t socialstyrelsen att meddela s�dana f�reskrifter.

I fr�ga om enheter inom h�lso- och sjukv�rden som har uppl�tits f�r

grundl�ggande h�gskoleutbildning av l�kare finns s�rskilda best�mmelser.

V�rdavgifter

17 � Av patienterna f�r tas ut v�rdavgifter enligt grunder som landstings�

kommunen best�mmer, i den m�n inte annat �r s�rskilt f�reskrivet. Patien�
ter som �r bosatta inom landstingskommunen skall d�rvid behandlas lika.

N�r sjukhusv�rd meddelas en pension�r i fall d�r r�tten till ers�ttning f�r

v�rden upph�rt enligt 2 kap. 12� lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring,
skall v�rden vara avgiftsfri de f�rsta sex dagarna vid varje v�rdtillf�llc.

V�rdavgiften f�r tid d�refter f�r best�mmas med h�nsyn till pension�r ens

betalningsf�rm�ga. I s�dant fall skall endas t pension�rens egna inkomster

efter skatt l�ggas till grund f�r avgiften. V�rdavgiften skall alltid best�m-

1870

mas s� att pension�ren f�rbeh�lls tillr�ckliga medel f�r sina personliga

background image

'il

behov. Regeringen meddelar ytterligare f�reskrifter om s�dana avgifter.

SFS 1982:763

En fordran p� v�rdavgift preskriberas tre �r efter tillkomsten. I �vrigt

g�ller preskriptionslagen (1981:130) i fr�ga om s�dana fordringar.

Tillsyn

18 � Socialstyrelsen har tillsynen �ver landstingskommunernas h�lso-

och sjukv�rd. Styrelsen skall d�rvid f�lja och st�dja verksamheten. Vid

ut�vandet av sin tillsyn har styrelsen r�tt att f�reta inspektioner.

Ytterligare f�reskrifter

19 � Regeringen bemyndigas att i fr�ga om landstingskommunernas

h�lso- och sjukv�rd meddela ytterligare f�reskrifter till skydd f�r enskilda

eller betr�ffande verksamhetens bedrivande i �vrigt.

Regeringen f�r �verl�ta �t socialstyrelsen att meddela f�reskrifter till

skydd f�r enskilda.

H�lso- och sjukv�rden i krig m. m.

20 � Regeringen bemyndigas att meddela s�rskilda f�reskrifter om h�lso-

och sjukv�rden i krig, vid lerigsfara eller under s�dana utomordentliga
f�rh�llanden som �r f�ranledda av att riket har befunnit sig i krig eller

krigsfara.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 j anuari 1983. Ge nom lagen upph�vs

sjukv�rdslagen (1962:242).

2. F�rekommer i lag eller annan f�rfattning h�nvisning till en f�re skrift

som har ersatts genom en best�mmelse i denna lag till�mpas i st�llet den

nya best�mmelsen.

P� regeringens v�gnar

THORBJ�RN F�LLDIN

KARIN AHRLAND

(Socialdepartementet)

1871

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.