SFS 1985:1091

851091.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:ZLVVVW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:ZLVVVW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:ZLVVVW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ZLVVVW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:267px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft10">^ </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:625px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1985:1091 </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763); </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:627px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:626px;white-space:nowrap" class="ft11">den 7 januari 1986 </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft12">Utf�rdad den 19 december 1985. </p> <p style="position:absolute;top:383px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 17 � h�lso- och sjukv�rdslagen </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft12">(1982:763) skall ha f�ljande lyde lse. </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft12">17 � Av patienterna f�r tas ut v�rdavgifter enligt grunder som landstings�</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft14">kommunen best�mmer, i den m�n inte annat �r s�rskilt f�reskrivet. Patien�<br/>ter som �r bosatta inom landstingskommunen skall d�rvid behandlas lika. </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft12">N�r sjukhusv�rd meddelas en pension�r i fall d�r r�tten till ers�ttning f�r </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft12">v�rden upph�rt enligt 2 kap. 12 � lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring, </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft12">far v�rdavgiften best�mmas till h�gst 55 kro nor per v�rddag. </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft12">En fordran p� v�rdavgift preskriberas tre �r efter tillkomsten. I �vrigt </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft12">g�ller preskriptionslagen (1981:130) i fr�ga om s�dana fordringar. </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 198 6. </p> <p style="position:absolute;top:690px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft12">G. SIGURDSEN </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft12">Karl-Ingvar Rundqvist </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft12">(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1985/86:43, SoU 9, rs kr. 98. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

Lag

^

SFS 1985:1091

om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);

Utkom fr�n trycket

den 7 januari 1986

Utf�rdad den 19 december 1985.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 17 � h�lso- och sjukv�rdslagen

(1982:763) skall ha f�ljande lyde lse.

17 � Av patienterna f�r tas ut v�rdavgifter enligt grunder som landstings�

kommunen best�mmer, i den m�n inte annat �r s�rskilt f�reskrivet. Patien�
ter som �r bosatta inom landstingskommunen skall d�rvid behandlas lika.

N�r sjukhusv�rd meddelas en pension�r i fall d�r r�tten till ers�ttning f�r

v�rden upph�rt enligt 2 kap. 12 � lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring,

far v�rdavgiften best�mmas till h�gst 55 kro nor per v�rddag.

En fordran p� v�rdavgift preskriberas tre �r efter tillkomsten. I �vrigt

g�ller preskriptionslagen (1981:130) i fr�ga om s�dana fordringar.

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 198 6.

P� regeringens v�gnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

' Prop. 1985/86:43, SoU 9, rs kr. 98.

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.