SFS 1992:1423

921423.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:9px;font-family:AWDUAX+Arial;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:TNTAWW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:24px;font-family:RBXZMF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:RBXZMF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:RBXZMF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:6px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>.1 &gt; </b></p> <p style="position:absolute;top:59px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:59px;left:617px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>SFS 1992:1423 </b></p> <p style="position:absolute;top:82px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft12">om �ndring i h�lso- och sjnkv�rdslagen (1982:763); </p> <p style="position:absolute;top:82px;left:618px;white-space:nowrap" class="ft12">u.kom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:108px;left:617px;white-space:nowrap" class="ft13">den 29 december 1992 </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft13">utf�rdad den 17 december 1992. </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 29 � h�lso- och sjukv�rdslagen </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft13">(1982; 763)^ skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft15">29 � Regeringen bemyndigas att meddela s�rskilda foreslcrifter om h�l�<br/>so- och sjukv�rden i krig, vid krigsfara eller un der s�dana utomordentliga <br/>f�rh�llanden som �r f�ranledda av att det �r krig utanf�r Sveriges gr�nser <br/>eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara. </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1993. </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft13">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft13">BO K�NBERG </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:343px;white-space:nowrap" class="ft13">Susanne Billum </p> <p style="position:absolute;top:499px;left:343px;white-space:nowrap" class="ft13">(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft13">' Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93: F�U2, rskr. 1992/93:83. </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft13">^ Lagen omtryckt 1992:567. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> </div>
background image

.1 >

Lag

SFS 1992:1423

om �ndring i h�lso- och sjnkv�rdslagen (1982:763);

u.kom fr�n trycket

den 29 december 1992

utf�rdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 29 � h�lso- och sjukv�rdslagen

(1982; 763)^ skall ha f�ljande lydelse.

29 � Regeringen bemyndigas att meddela s�rskilda foreslcrifter om h�l�
so- och sjukv�rden i krig, vid krigsfara eller un der s�dana utomordentliga
f�rh�llanden som �r f�ranledda av att det �r krig utanf�r Sveriges gr�nser
eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1993.

P� regeringens v�gnar

BO K�NBERG

Susanne Billum

(Socialdepartementet)

' Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93: F�U2, rskr. 1992/93:83.

^ Lagen omtryckt 1992:567.

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.