670949.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Denna lag träder i krafl den 1 juli 1968.

^ Prop. 10G7:142; L-IJ G7; R skr 400.

- Scnaslc lydelse av 15 3 mom. se lOGG: G25.

⬢ 'kt, eller

Kr 949

⬢⬢-i^rderin

Lag

onisoi

T

r* ⬢ i Qr»9/nr 242);

⬢'⬢'s^näm

om ändrad lydelse av 1

§ 3 mom. sjultvårdslagcu den b jimi

V

p.-

pui

filer a

given Stockholms slott den 15 december 1967.

Y i GUSTAF ADOLF, med Guds n å d e, S v c r i g e_s, G o t e

^

V e n d e s Konung, göra v e t e r Ii g t: alt Vi, med

erhålla

öji a}}

1 § 3 mom. sjukvårdslagen den 6 juni 1962- sk.il

.m

goll förordna, alt 1 § 3 mom. sjukvårdslagen clcn o juni i.'u- -

ändrad lydelse på sätt nedan anges.

⬢'^rättal

^tockhf

mom. Bestämmelserna i denna lag gälla icke sådan vaid

utvecklingsslörda, som avses i lagen den 15 december

gopi

ende omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda, i vidare ni<

föreskrives i sistnämnda lag.

^⬢nasti

¬

background image

1967 . Nr 949 och 950

2067

n,t <al a som vederbör hava sig hörsamligen ah

"Sflfmn.»d.

med

"siocklioliiK slot t (len 15 december 1967.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

S,ri,|,K.|.s.lo.ne�~le[)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.