SFS 1967:949

670949.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:VNQDZO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:15px;font-family:VNQDZO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:SQNCTI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:VNQDZO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:25px;font-family:VNQDZO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:33px;font-family:VNQDZO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:16px;font-family:FBQXDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1057px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i krafl den 1 juli 1968. </p> <p style="position:absolute;top:1098px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Prop. 10G7:142; L-IJ G7; R skr 400. </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft11">- Scnaslc lydelse av 15 3 mom. se lOGG: G25. </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:789px;white-space:nowrap" class="ft10">" 'kt, eller </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft10">Kr 949 </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:791px;white-space:nowrap" class="ft10">""-i^rderin </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:809px;white-space:nowrap" class="ft10">onisoi </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft10">T </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:581px;white-space:nowrap" class="ft10">r* " i Qr�9/nr 242); </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:793px;white-space:nowrap" class="ft10">"'"'s^n�m </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndrad lydelse av 1 </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft10">� 3 mom. sjultv�rdslagcu den b jimi </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:685px;white-space:nowrap" class="ft10">V </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:821px;white-space:nowrap" class="ft10">p.-</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:821px;white-space:nowrap" class="ft10">pui </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:806px;white-space:nowrap" class="ft10">filer a </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft12"><i>given Stockholms slott den 15 december 1967. </i></p> <p style="position:absolute;top:846px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft10">Y i GUSTAF ADOLF, med Guds n � d e, S v c r i g e_s, G o t e </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:837px;white-space:nowrap" class="ft10">^ </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">V e n d e s Konung, g�ra v e t e r Ii g t: alt Vi, med </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:706px;white-space:nowrap" class="ft10">erh�lla </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:802px;white-space:nowrap" class="ft10">�ji a}} </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft12"><i>1 � 3 mom. sjukv�rdslagen den 6 juni 1962- sk.il </i></p> <p style="position:absolute;top:885px;left:798px;white-space:nowrap" class="ft12"><i>.m </i></p> <p style="position:absolute;top:887px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft10">goll f�rordna, alt 1 � 3 mom. sjukv�rdslagen clcn o juni i.'u- -</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft10">�ndrad lydelse p� s�tt nedan anges. </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:801px;white-space:nowrap" class="ft10">"'^r�ttal </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:804px;white-space:nowrap" class="ft10">^tockhf </p> <p style="position:absolute;top:954px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft10">mom. Best�mmelserna i denna lag g�lla icke s�dan vaid </p> <p style="position:absolute;top:975px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">utvecklingssl�rda, som avses i lagen den 15 december </p> <p style="position:absolute;top:975px;left:732px;white-space:nowrap" class="ft10">gopi </p> <p style="position:absolute;top:993px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft10">ende omsorger om vissa psykiskt utvecklingsst�rda, i vidare ni&lt; </p> <p style="position:absolute;top:1014px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">f�reskrives i sistn�mnda lag. </p> <p style="position:absolute;top:1073px;left:814px;white-space:nowrap" class="ft11">^"nasti </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:869px;height:1262px;"> <img width="869" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft20">1967 . Nr 949 och 950 </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:611px;white-space:nowrap" class="ft20">2067 </p> <p style="position:absolute;top:84px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft20">n,t &lt;al a som vederb�r hava sig h�rsamligen ah </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft21">&#34;Sflfmn.�d. </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:474px;white-space:nowrap" class="ft21">med </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">&#34;siocklioliiK slot t (len 15 december 1967. </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft22">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>(L. S.) </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">S,ri,|,K.|.s.lo.nele[) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft24">�</p> </div> </div>
background image

Denna lag tr�der i krafl den 1 juli 1968.

^ Prop. 10G7:142; L-IJ G7; R skr 400.

- Scnaslc lydelse av 15 3 mom. se lOGG: G25.

" 'kt, eller

Kr 949

""-i^rderin

Lag

onisoi

T

r* " i Qr�9/nr 242);

"'"'s^n�m

om �ndrad lydelse av 1

� 3 mom. sjultv�rdslagcu den b jimi

V

p.-

pui

filer a

given Stockholms slott den 15 december 1967.

Y i GUSTAF ADOLF, med Guds n � d e, S v c r i g e_s, G o t e

^

V e n d e s Konung, g�ra v e t e r Ii g t: alt Vi, med

erh�lla

�ji a}}

1 � 3 mom. sjukv�rdslagen den 6 juni 1962- sk.il

.m

goll f�rordna, alt 1 � 3 mom. sjukv�rdslagen clcn o juni i.'u- -

�ndrad lydelse p� s�tt nedan anges.

"'^r�ttal

^tockhf

mom. Best�mmelserna i denna lag g�lla icke s�dan vaid

utvecklingssl�rda, som avses i lagen den 15 december

gopi

ende omsorger om vissa psykiskt utvecklingsst�rda, i vidare ni<

f�reskrives i sistn�mnda lag.

^"nasti

background image

1967 . Nr 949 och 950

2067

n,t <al a som vederb�r hava sig h�rsamligen ah

"Sflfmn.�d.

med

"siocklioliiK slot t (len 15 december 1967.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

S,ri,|,K.|.s.lo.nele[)

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.