SFS 1966:625

660625.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 625

Lag

m andrad lydel se av 1 § 3 mom. sjukvårdslagen den 6 juni 1962 (nr 242);o

given SlocLholms sloä den O dec ember 1966.

VI GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes ocli

V e 11 d e s K o n. u n g, göra v e I e r 11 g t; att Vi, med rilrsdagea^ fuiinit

gott förordna, att 1 § 3 mom sjuk\ärdslagen den 6 juni 1962 skall erMUa

ändrad Ijdelse på sätt nedan angnes

1 §

3 mom Bestämmelserna i

— särskilt stadgat

T fråg a om annan vård a\ psykiskt efterblmia ager Konungen meddela

föreskrifter som a\^ika från bestämmelserna i denna lag

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1967.

Det alla som ACderbor ha-\a sig horsaiiiligen att efterratta. Till jdterme'*!

VISSO h a\a Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 9 december 1966

GUSTAF ADOLF

(L S)

(Socialdepartementet)

SVEN

' Prop 19G6 1 32, L=U 7 o, Uikr 331

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.