SFS 2018:1997 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2018:1997 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
SFS2018-1997.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:SGHCUN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:NJSTCX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 6 december 2018 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 10 kap. 5 � och rubriken n�rmast f�re <br/>10 kap. 5 � h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>10 kap. <br/>Specialiseringstj�nstg�ring <br/>5 �</b>2 I landstingen ska det finnas m�jligheter till anst�llning f�r l�kares spe-<br/>cialiseringstj�nstg�ring inklusive bastj�nstg�ring i en omfattning som mot-<br/>svarar det planerade framtida behovet av l�kare med specialistkompetens i <br/>klinisk verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2020.<br/>2. Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">dela f�reskrifter om i vilka fall och p� vilket s�tt �ldre f�reskrifter om m�j-<br/>ligheter till anst�llning i landstingen f�r l�kares allm�ntj�nstg�ring ska g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNIKA STRANDH�LL </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Kjell Rempler <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2017/18:274, bet. 2018/19:SoU5, rskr. 2018/19:50. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 �ndringen inneb�r bl.a. att f�rsta stycket tas bort. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> 2018:1997 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 11 december 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30)

Utf�rdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 10 kap. 5 � och rubriken n�rmast f�re
10 kap. 5 � h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30) ska ha f�ljande lydelse.

10 kap.
Specialiseringstj�nstg�ring
5 �
2 I landstingen ska det finnas m�jligheter till anst�llning f�r l�kares spe-
cialiseringstj�nstg�ring inklusive bastj�nstg�ring i en omfattning som mot-
svarar det planerade framtida behovet av l�kare med specialistkompetens i
klinisk verksamhet.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2020.
2. Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om i vilka fall och p� vilket s�tt �ldre f�reskrifter om m�j-
ligheter till anst�llning i landstingen f�r l�kares allm�ntj�nstg�ring ska g�lla.

P� regeringens v�gnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:274, bet. 2018/19:SoU5, rskr. 2018/19:50.

2 �ndringen inneb�r bl.a. att f�rsta stycket tas bort.

SFS

2018:1997

Publicerad
den

11 december 2018

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.