SFS 1997:993 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 1997:993 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS 1997_993 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982_763)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:847px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft10">1872 </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1998. </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft12"> Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76. </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft11">2</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft12"> Senaste lydelse 1993:391. </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>SFS 1997:993 </b></p> <p style="position:absolute;top:421px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket <br/>den 12 december 1997 </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763); </b></p> <p style="position:absolute;top:447px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 4 december 1997. </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 a � h�lso- och sjukv�rdslagen </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft10">(1982:763) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>3 a �2</b> Landstinget skall erbjuda dem som �r bosatta inom landstinget eller <br/>som �r kvarskrivna enligt 16 � folkbokf�ringslagen (1991:481) och stadig-<br/>varande vistas d�r, </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft10">1. habilitering och rehabilitering, </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft19">2. hj�lpmedel f�r funktionshindrade, och <br/>3. tolktj�nst f�r vardagstolkning f�r barndomsd�va, d�vblinda, vuxend�va </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft10">och h�rselskadade. </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft10">Landstingets ansvar omfattar dock inte habilitering, rehabilitering och </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft19">hj�lpmedel som en kommun inom landstinget har ansvar f�r enligt 18 a �. <br/>Landstingets ansvar inneb�r inte n�gon inskr�nkning i de skyldigheter som <br/>arbetsgivare eller andra kan ha enligt annan lag. </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft10">Habilitering eller rehabilitering samt tillhandah�llande av hj�lpmedel </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft19">skall planeras i samverkan med den enskilde. Av planen skall planerade och <br/>beslutade insatser framg�. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:847px;left:566px;white-space:nowrap" class="ft20">1873 </p> <p style="position:absolute;top:38px;left:484px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1997:993 </b></p> <p style="position:absolute;top:38px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:62px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">MAJ-INGER KLINGVALL </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft20">Bj�rn Reuterstrand </p> <p style="position:absolute;top:95px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft20">(Socialdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1872

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1998.

1

Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76.

2

Senaste lydelse 1993:391.

SFS 1997:993

Utkom fr�n trycket
den 12 december 1997

Lag
om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);

utf�rdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 a � h�lso- och sjukv�rdslagen

(1982:763) skall ha f�ljande lydelse.

3 a �2 Landstinget skall erbjuda dem som �r bosatta inom landstinget eller
som �r kvarskrivna enligt 16 � folkbokf�ringslagen (1991:481) och stadig-
varande vistas d�r,

1. habilitering och rehabilitering,

2. hj�lpmedel f�r funktionshindrade, och
3. tolktj�nst f�r vardagstolkning f�r barndomsd�va, d�vblinda, vuxend�va

och h�rselskadade.

Landstingets ansvar omfattar dock inte habilitering, rehabilitering och

hj�lpmedel som en kommun inom landstinget har ansvar f�r enligt 18 a �.
Landstingets ansvar inneb�r inte n�gon inskr�nkning i de skyldigheter som
arbetsgivare eller andra kan ha enligt annan lag.

Habilitering eller rehabilitering samt tillhandah�llande av hj�lpmedel

skall planeras i samverkan med den enskilde. Av planen skall planerade och
beslutade insatser framg�.

background image

1873

SFS 1997:993

P� regeringens v�gnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Bj�rn Reuterstrand

(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.