SFS 2002:163 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2002:163 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
020163.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:GLFBEF+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:GLFBEF+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:GLFBEG+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:GLFBEG+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:GLFBEF+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:GLFBEF+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:GLFBEG+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:GLFBEG+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:GLFBEF+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:GLFBEF+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:GLFBEF+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:GLFBEG+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GLFBEG+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GLFBEF+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:GLFBEF+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:GLFBEF+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:GLFBEF+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 11 april 2002.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om h�lso- och sjukv�rdslagen</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">(1982:763)</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i lagen skall inf�ras tv� nya paragrafer, 3 e och 18 d ��,</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>3 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft11">Landstinget f�r erbjuda den som f�r h�lso- och sjukv�rd i hemmet</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">(hemsjukv�rd) l�kemedel utan kostnad.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>18 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft11">Landstinget f�r p� framst�llning av en kommun inom landstinget</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">erbjuda samtliga som bor i en viss s�rskild boendeform som avses i 5 kap.<br/>5 � andra stycket socialtj�nstlagen (2001:453) eller i en del av en s�dan bo-<br/>endeform l�kemedel ur l�kemedelsf�rr�d vid det s�rskilda boendet.</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">S�dana f�rr�d kan antingen vara f�rr�d som inneh�ller flertalet av de l�ke-</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">medel som de boende beh�ver (fullst�ndigt f�rr�d) eller f�rr�d enbart f�r<br/>vissa basl�kemedel (akutf�rr�d).</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Landstinget f�r �ven p� framst�llning av en kommun inom landstinget er-</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">bjuda den som genom kommunens f�rsorg f�r hemsjukv�rd l�kemedel ur s�-<br/>dana f�rr�d som avses i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">L�kemedel ur f�rr�den skall vara kostnadsfria f�r de boende som avses i</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rsta stycket och f�r de enskilda som f�r hemsjukv�rd enligt tredje stycket.</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Landstinget svarar f�r kostnaderna f�r l�kemedel som rekvireras till de</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rr�d som avses i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2002.</p> <p style="position:absolute;top:708px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">LARS ENGQVIST</p> <p style="position:absolute;top:761px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft113">Bj�rn Reuterstrand<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2001/02:63, bet. 2001/02:SoU10, rskr. 2001/02:194.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Lagen omtryckt 1992:567.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2002:163</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 23 april 2002</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2002</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);

utf�rdad den 11 april 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om h�lso- och sjukv�rdslagen

(1982:763)

2

att det i lagen skall inf�ras tv� nya paragrafer, 3 e och 18 d ��,

av f�ljande lydelse.

3 e �

Landstinget f�r erbjuda den som f�r h�lso- och sjukv�rd i hemmet

(hemsjukv�rd) l�kemedel utan kostnad.

18 d �

Landstinget f�r p� framst�llning av en kommun inom landstinget

erbjuda samtliga som bor i en viss s�rskild boendeform som avses i 5 kap.
5 � andra stycket socialtj�nstlagen (2001:453) eller i en del av en s�dan bo-
endeform l�kemedel ur l�kemedelsf�rr�d vid det s�rskilda boendet.

S�dana f�rr�d kan antingen vara f�rr�d som inneh�ller flertalet av de l�ke-

medel som de boende beh�ver (fullst�ndigt f�rr�d) eller f�rr�d enbart f�r
vissa basl�kemedel (akutf�rr�d).

Landstinget f�r �ven p� framst�llning av en kommun inom landstinget er-

bjuda den som genom kommunens f�rsorg f�r hemsjukv�rd l�kemedel ur s�-
dana f�rr�d som avses i f�rsta stycket.

L�kemedel ur f�rr�den skall vara kostnadsfria f�r de boende som avses i

f�rsta stycket och f�r de enskilda som f�r hemsjukv�rd enligt tredje stycket.

Landstinget svarar f�r kostnaderna f�r l�kemedel som rekvireras till de

f�rr�d som avses i f�rsta stycket.

Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2002.

P� regeringens v�gnar

LARS ENGQVIST

Bj�rn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2001/02:63, bet. 2001/02:SoU10, rskr. 2001/02:194.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

SFS 2002:163

Utkom fr�n trycket
den 23 april 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.