SFS 2004:176 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2004:176 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
040176.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CELEJE+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CELEKF+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CELEKF+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CELEJE+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CELEKF+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:CELEJE+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CELEJE+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:CELEKF+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CELEKF+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CELEJE+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CELEJE+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CELEJE+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 7 april 2004.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 29 � h�lso- och sjukv�rdslagen</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">(1982:763) skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:331px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft10">Inom h�lso- och sjukv�rd skall det finnas n�gon som svarar f�r verk-</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">samheten (verksamhetschef). Verksamhetschefen f�r dock best�mma �ver<br/>diagnostik eller v�rd och behandling av enskilda patienter endast om han<br/>eller hon har tillr�cklig kompetens och erfarenhet f�r detta.</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Ansvaret f�r ledningsuppgifter r�rande den psykiatriska tv�ngsv�rden ut-</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">�vas av en l�kare med specialistkompetens (chefs�verl�kare). �r verksam-<br/>hetschefen inte en l�kare med s�dan kompetens, fullg�rs dessa uppgifter av<br/>en s�rskilt utsedd chefs�verl�kare.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Ansvaret f�r ledningsuppgifter r�rande isolering enligt 5 kap. 1 � och till-</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">f�llig isolering enligt 5 kap. 3 � smittskyddslagen (2004:168) ut�vas av en<br/>l�kare med specialistkompetens (chefs�verl�kare). �r verksamhetschefen<br/>inte en l�kare med s�dan kompetens, fullg�rs dessa uppgifter av en s�rskilt<br/>utsedd chefs�verl�kare eller av en befattningshavare som f�rordnats enligt<br/>5 kap. 24 � smittskyddslagen.</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2004.</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">BERIT ANDNOR</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft19">Erna Zelmin<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 1998:533.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2004:176</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 20 april 2004</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2004</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);

utf�rdad den 7 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 29 � h�lso- och sjukv�rdslagen

(1982:763) skall ha f�ljande lydelse.

29 �

2

Inom h�lso- och sjukv�rd skall det finnas n�gon som svarar f�r verk-

samheten (verksamhetschef). Verksamhetschefen f�r dock best�mma �ver
diagnostik eller v�rd och behandling av enskilda patienter endast om han
eller hon har tillr�cklig kompetens och erfarenhet f�r detta.

Ansvaret f�r ledningsuppgifter r�rande den psykiatriska tv�ngsv�rden ut-

�vas av en l�kare med specialistkompetens (chefs�verl�kare). �r verksam-
hetschefen inte en l�kare med s�dan kompetens, fullg�rs dessa uppgifter av
en s�rskilt utsedd chefs�verl�kare.

Ansvaret f�r ledningsuppgifter r�rande isolering enligt 5 kap. 1 � och till-

f�llig isolering enligt 5 kap. 3 � smittskyddslagen (2004:168) ut�vas av en
l�kare med specialistkompetens (chefs�verl�kare). �r verksamhetschefen
inte en l�kare med s�dan kompetens, fullg�rs dessa uppgifter av en s�rskilt
utsedd chefs�verl�kare eller av en befattningshavare som f�rordnats enligt
5 kap. 24 � smittskyddslagen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2004.

P� regeringens v�gnar

BERIT ANDNOR

Erna Zelmin
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178.

2 Senaste lydelse 1998:533.

SFS 2004:176

Utkom fr�n trycket
den 20 april 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.