SFS 2006:176 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2006:176 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
060176.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:AIALCE+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:AIALDG+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:AIALDG+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:AIALCE+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:AIALDG+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:AIALCE+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:AIALCE+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:AIALDG+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AIALDG+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AIALCE+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:AIALCE+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:AIALCE+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 mars 2006. </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 15 och 16 �� h�lso- och sjukv�rds-</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1982:763)</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft13">2 skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:331px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft10">I landstingen skall finnas m�jligheter till anst�llning f�r l�kares all-</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">m�ntj�nstg�ring enligt 3 kap. lagen (1998:531) om yrkesverksamhet p�<br/>h�lso- och sjukv�rdens omr�de i s�dan omfattning att alla l�kare som avlagt<br/>l�karexamen och l�kare med utl�ndsk utbildning som f�reskrivits allm�n-<br/>tj�nstg�ring ges m�jlighet att fullg�ra praktisk tj�nstg�ring f�r att f� legiti-<br/>mation som l�kare. Anst�llning f�r allm�ntj�nstg�ring skall ske f�r viss tid.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">I landstingen skall det ocks� finnas m�jligheter till anst�llning f�r l�kares</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">specialiseringstj�nstg�ring enligt n�mnda lag i en omfattning som motsvarar<br/>det planerade framtida behovet av l�kare med specialistkompetens i klinisk<br/>verksamhet. Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att l�kare under s�dan<br/>tj�nstg�ring med anst�llning vid en enhet som har uppl�tits f�r h�gskole-<br/>utbildning f�r l�karexamen skall anst�llas f�r viss tid.</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:563px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen bemyndigas att meddela f�reskrifter om beh�righet till</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">tj�nster inom h�lso- och sjukv�rden och om tills�ttning. Regeringen f�r<br/>�verl�ta �t Socialstyrelsen att meddela s�dana f�reskrifter.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om enheter inom h�lso- och sjukv�rden som har uppl�tits f�r h�g-</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">skoleutbildning f�r l�karexamen finns s�rskilda best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2007.</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">BERIT ANDNOR</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft19">Bj�rn Reuterstrand<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 1992:567.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 1998:533.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2006:176</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 21 mars 2006</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2006</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);

utf�rdad den 2 mars 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 15 och 16 �� h�lso- och sjukv�rds-

lagen (1982:763)

2 skall ha f�ljande lydelse.

15 �

3

I landstingen skall finnas m�jligheter till anst�llning f�r l�kares all-

m�ntj�nstg�ring enligt 3 kap. lagen (1998:531) om yrkesverksamhet p�
h�lso- och sjukv�rdens omr�de i s�dan omfattning att alla l�kare som avlagt
l�karexamen och l�kare med utl�ndsk utbildning som f�reskrivits allm�n-
tj�nstg�ring ges m�jlighet att fullg�ra praktisk tj�nstg�ring f�r att f� legiti-
mation som l�kare. Anst�llning f�r allm�ntj�nstg�ring skall ske f�r viss tid.

I landstingen skall det ocks� finnas m�jligheter till anst�llning f�r l�kares

specialiseringstj�nstg�ring enligt n�mnda lag i en omfattning som motsvarar
det planerade framtida behovet av l�kare med specialistkompetens i klinisk
verksamhet. Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att l�kare under s�dan
tj�nstg�ring med anst�llning vid en enhet som har uppl�tits f�r h�gskole-
utbildning f�r l�karexamen skall anst�llas f�r viss tid.

16 �

Regeringen bemyndigas att meddela f�reskrifter om beh�righet till

tj�nster inom h�lso- och sjukv�rden och om tills�ttning. Regeringen f�r
�verl�ta �t Socialstyrelsen att meddela s�dana f�reskrifter.

I fr�ga om enheter inom h�lso- och sjukv�rden som har uppl�tits f�r h�g-

skoleutbildning f�r l�karexamen finns s�rskilda best�mmelser.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2007.

P� regeringens v�gnar

BERIT ANDNOR

Bj�rn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

3 Senaste lydelse 1998:533.

SFS 2006:176

Utkom fr�n trycket
den 21 mars 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.