SFS 2006:192 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2006:192 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
060192.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LMOFIA+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LMOFIB+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LMOFIB+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:LMOFIA+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:LMOFIB+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:LMOFIA+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:LMOFIA+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:LMOFIB+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:10px;font-family:LMOFIA+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:10px;font-family:LMOFJC+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LMOFIB+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LMOFIA+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:LMOFIA+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:LMOFIA+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 mars 2006.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 a � h�lso- och sjukv�rdslagen</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">(1982:763)</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft13">2 skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:331px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft10">H�lso- och sjukv�rden skall bedrivas s� att den uppfyller kraven p�</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">en god v�rd. Detta inneb�r att den skall s�rskilt</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">patientens behov av trygghet i v�rden och behandlingen,</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft111">2. vara l�tt tillg�nglig, <br/>3. bygga p� respekt f�r patientens sj�lvbest�mmande och integritet, <br/>4. fr�mja goda kontakter mellan patienten och h�lso- och sjukv�rdsperso-</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">nalen. </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">V�rden och behandlingen skall s� l�ngt det �r m�jligt utformas och</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">genomf�ras i samr�d med patienten. </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Varje patient som v�nder sig till h�lso- och sjukv�rden skall, om det inte</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">�r uppenbart obeh�vligt, snarast ges en medicinsk bed�mning av sitt h�lso-<br/>tillst�nd.</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">YLVA JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft111">Bj�rn Reuterstrand<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2005/06:50, bet. 2005/06:SoU13, rskr. 2005/06:178.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 1992:567.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 1998:1659.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2006:192</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 april 2006</p> <p style="position:absolute;top:953px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">1* <i>SFS 2006:192198</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2006</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);

utf�rdad den 23 mars 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 a � h�lso- och sjukv�rdslagen

(1982:763)

2 skall ha f�ljande lydelse.

2 a �

3

H�lso- och sjukv�rden skall bedrivas s� att den uppfyller kraven p�

en god v�rd. Detta inneb�r att den skall s�rskilt

1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose

patientens behov av trygghet i v�rden och behandlingen,

2. vara l�tt tillg�nglig,
3. bygga p� respekt f�r patientens sj�lvbest�mmande och integritet,
4. fr�mja goda kontakter mellan patienten och h�lso- och sjukv�rdsperso-

nalen.

V�rden och behandlingen skall s� l�ngt det �r m�jligt utformas och

genomf�ras i samr�d med patienten.

Varje patient som v�nder sig till h�lso- och sjukv�rden skall, om det inte

�r uppenbart obeh�vligt, snarast ges en medicinsk bed�mning av sitt h�lso-
tillst�nd.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.

P� regeringens v�gnar

YLVA JOHANSSON

Bj�rn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2005/06:50, bet. 2005/06:SoU13, rskr. 2005/06:178.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

3 Senaste lydelse 1998:1659.

SFS 2006:192

Utkom fr�n trycket
den 4 april 2006

1* SFS 2006:192198

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.