SFS 1998:555 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 1998:555 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
980555.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:749px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:0px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:197px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:5px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Lag<br/>om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 11 juni 1998.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om h�lso- och sjukv�rdslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">(1982:763)</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 26 a � skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:454px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>26 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som har erlagt v�rdavgifter som avser �ppen h�lso- och sjuk-</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">v�rd enligt denna lag i andra fall �n som avses i 18 � f�rsta stycket,</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:577px;white-space:nowrap" class="ft11">avgifter</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft115">f�r f�rbrukningsartiklar som avses i 3 c � eller avgifter f�r s�dan tandv�rd<br/>som avses i 8 a � tandv�rdslagen (1985:125)</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:449px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:456px;white-space:nowrap" class="ft11">med sammanlagt h�gst 900</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft115">kronor, eller det l�gre belopp som best�mts av landstinget, �r befriad fr�n att<br/>d�refter erl�gga ytterligare avgifter f�r s�dan v�rd eller s�dana f�rbruknings-<br/>artiklar under den tid som �terst�r av ett �r, r�knat fr�n det f�rsta tillf�lle d�<br/>avgift erlagts.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:577px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Har en f�r�lder eller f�r�ldrar gemensamt flera barn under 18 �r i sin v�rd,</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft115">f�r barnen gemensamt avgiftsbefrielse n�r kostnaderna f�r avgifter enligt<br/>f�rsta stycket sammanlagt uppg�r till d�r avsett belopp.</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Kostnadsbefrielse g�ller under den tid som avses i f�rsta stycket �ven f�r</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">barn som under denna tid fyller 18 �r.</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Med f�r�lder avses �ven fosterf�r�lder. Som f�r�lder r�knas �ven den med</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft115">vilken en f�r�lder stadigvarande sammanbor och som �r eller har varit gift<br/>eller har eller har haft barn med f�r�ldern.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft115">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1999.<br/>2. F�r tandv�rdsbehandling som p�b�rjats f�re ikrafttr�dandet g�ller �ldre</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">f�reskrifter.</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">MAJ-INGER KLINGVALL</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft115">Bj�rn Reuterstrand<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft112">Prop. 1997/98:112, bet. 1997/98:SoU25, rskr. 1997/98:289.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft110">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:1025px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft112">Lagen omtryckt 1992:567.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft110">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 1996:1151.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 1998:555</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 22 juni 1998</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:12px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 1998</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);

utf�rdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om h�lso- och sjukv�rdslagen

(1982:763)

2

att 26 a � skall ha f�ljande lydelse.

26 a �

3

Den som har erlagt v�rdavgifter som avser �ppen h�lso- och sjuk-

v�rd enligt denna lag i andra fall �n som avses i 18 � f�rsta stycket,

avgifter

f�r f�rbrukningsartiklar som avses i 3 c � eller avgifter f�r s�dan tandv�rd
som avses i 8 a � tandv�rdslagen (1985:125)

med sammanlagt h�gst 900

kronor, eller det l�gre belopp som best�mts av landstinget, �r befriad fr�n att
d�refter erl�gga ytterligare avgifter f�r s�dan v�rd eller s�dana f�rbruknings-
artiklar under den tid som �terst�r av ett �r, r�knat fr�n det f�rsta tillf�lle d�
avgift erlagts.

Har en f�r�lder eller f�r�ldrar gemensamt flera barn under 18 �r i sin v�rd,

f�r barnen gemensamt avgiftsbefrielse n�r kostnaderna f�r avgifter enligt
f�rsta stycket sammanlagt uppg�r till d�r avsett belopp.

Kostnadsbefrielse g�ller under den tid som avses i f�rsta stycket �ven f�r

barn som under denna tid fyller 18 �r.

Med f�r�lder avses �ven fosterf�r�lder. Som f�r�lder r�knas �ven den med

vilken en f�r�lder stadigvarande sammanbor och som �r eller har varit gift
eller har eller har haft barn med f�r�ldern.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1999.
2. F�r tandv�rdsbehandling som p�b�rjats f�re ikrafttr�dandet g�ller �ldre

f�reskrifter.

P� regeringens v�gnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Bj�rn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1997/98:112, bet. 1997/98:SoU25, rskr. 1997/98:289.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

3

Senaste lydelse 1996:1151.

SFS 1998:555

Utkom fr�n trycket
den 22 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.