SFS 2002:452 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2002:452 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
020452.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:GDDGEM+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:GDDGEM+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:GDDGGB+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:GDDGGB+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:GDDGEM+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:GDDGEM+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:GDDGEM+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:GDDGHG+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:GDDGHG+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:GDDGGB+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:GDDGGB+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:GDDGEM+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:GDDGEM+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:GDDGGB+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GDDGGB+Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GDDGEM+Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:GDDGEM+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:GDDGEM+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:GDDGEM+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Lag <br/>om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 30 maj 2002.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft11">f�reskrivs i fr�ga om h�lso- och sjukv�rdslagen</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">(1982:763)</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:319px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft18"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 7 � skall ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft17"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:336px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft18"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 32 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft11">Landstinget skall planera sin h�lso- och sjukv�rd med utg�ngspunkt i</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">befolkningens behov av s�dan v�rd.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Planeringen skall avse �ven den h�lso- och sjukv�rd som erbjuds av pri-</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">vata och andra v�rdgivare.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Landstinget skall �ven planera sin h�lso- och sjukv�rd s� att en katastrof-</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">medicinsk beredskap uppr�tth�lls.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:495px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>32 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen, eller den myndighet regeringen best�mmer, f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">dela s�rskilda f�reskrifter om h�lso- och sjukv�rden i fredstid om det ur ett<br/>nationellt perspektiv finns behov av katastrofmedicinska insatser.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2002.</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">LARS ENGQVIST</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft115">Bj�rn Reuterstrand<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft112">Prop. 2001/02:158, bet. 2001/02:F�U10, rskr. 2001/02:261.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft112">Lagen omtryckt 1992:567.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">3</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 1995:835</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft10">.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2002:452</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 juni 2002</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2002</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);

utf�rdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om h�lso- och sjukv�rdslagen

(1982:763)

2

dels

att 7 � skall ha f�ljande lydelse,

dels

att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 32 a �, av f�ljande lydelse.

7 �

3

Landstinget skall planera sin h�lso- och sjukv�rd med utg�ngspunkt i

befolkningens behov av s�dan v�rd.

Planeringen skall avse �ven den h�lso- och sjukv�rd som erbjuds av pri-

vata och andra v�rdgivare.

Landstinget skall �ven planera sin h�lso- och sjukv�rd s� att en katastrof-

medicinsk beredskap uppr�tth�lls.

32 a �

Regeringen, eller den myndighet regeringen best�mmer, f�r med-

dela s�rskilda f�reskrifter om h�lso- och sjukv�rden i fredstid om det ur ett
nationellt perspektiv finns behov av katastrofmedicinska insatser.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2002.

P� regeringens v�gnar

LARS ENGQVIST

Bj�rn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2001/02:158, bet. 2001/02:F�U10, rskr. 2001/02:261.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

3

Senaste lydelse 1995:835

.

SFS 2002:452

Utkom fr�n trycket
den 11 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.