SFS 2002:834 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2002:834 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
020834.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:JAEFDG+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:JAEFDG+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:JAEFEL+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:JAEFEL+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:JAEFDG+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:JAEFDG+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:JAEFGA+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:JAEFGA+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:JAEFEL+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:JAEFEL+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:JAEFDG+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:JAEFDG+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:JAEFDG+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:JAEFEL+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JAEFEL+Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JAEFDG+Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:JAEFDG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:JAEFDG+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:JAEFDG+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Lag<br/>om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 21 november 2002.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att det i h�lso- och sjukv�rdslagen</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">(1982:763)</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft11"> skall inf�ras en ny paragraf, 4 a �, samt n�rmast f�re 4 a � en ny</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>H�lso- och sjukv�rd vid extraordin�ra h�ndelser i fredstid</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:389px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>4 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft11">Kommuner och landsting f�r p� beg�ran st�lla h�lso- och sjukv�rds-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">resurser till f�rfogande f�r att bist� en annan kommun eller ett annat lands-<br/>ting som drabbats av en s�dan extraordin�r h�ndelse i fredstid som avses i<br/>lagen (2002:833) om extraordin�ra h�ndelser i fredstid hos kommuner och<br/>landsting. Vid s�dant bist�nd skall personer som tas emot fr�n en annan<br/>kommun eller ett annat landsting omfattas av kommunens och landstingets<br/>skyldigheter enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Om bist�nd har l�mnats har kommunen eller landstinget r�tt till sk�lig er-</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">s�ttning av den kommun eller det landsting som drabbats av den extraordi-<br/>n�ra h�ndelsen.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2003.</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">LARS ENGQVIST</p> <p style="position:absolute;top:673px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft115">Bj�rn Reuterstrand<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft112">Prop. 2001/02:184, bet. 2002/03:KU11, rskr. 2002/03:10.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft112">Lagen omtryckt 1992:567.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2002:834</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 3 december 2002</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2002</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);

utf�rdad den 21 november 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att det i h�lso- och sjukv�rdslagen

(1982:763)

2

skall inf�ras en ny paragraf, 4 a �, samt n�rmast f�re 4 a � en ny

rubrik av f�ljande lydelse.

H�lso- och sjukv�rd vid extraordin�ra h�ndelser i fredstid

4 a �

Kommuner och landsting f�r p� beg�ran st�lla h�lso- och sjukv�rds-

resurser till f�rfogande f�r att bist� en annan kommun eller ett annat lands-
ting som drabbats av en s�dan extraordin�r h�ndelse i fredstid som avses i
lagen (2002:833) om extraordin�ra h�ndelser i fredstid hos kommuner och
landsting. Vid s�dant bist�nd skall personer som tas emot fr�n en annan
kommun eller ett annat landsting omfattas av kommunens och landstingets
skyldigheter enligt denna lag.

Om bist�nd har l�mnats har kommunen eller landstinget r�tt till sk�lig er-

s�ttning av den kommun eller det landsting som drabbats av den extraordi-
n�ra h�ndelsen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2003.

P� regeringens v�gnar

LARS ENGQVIST

Bj�rn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2001/02:184, bet. 2002/03:KU11, rskr. 2002/03:10.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

SFS 2002:834

Utkom fr�n trycket
den 3 december 2002

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.