SFS 2022:273 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2022:273 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
SFS2022-273.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft12{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft13{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;font-family:SMOVSO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;font-family:YNSKYC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft117{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft118{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft119{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft120{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:XWYHBE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:1229px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 4 5 6</b></p> <p style="position:absolute;top:1147px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> 7 8 9 0</b></p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:1233px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:1222px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:1211px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">3 </p> <p style="position:absolute;top:1200px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">4 </p> <p style="position:absolute;top:1188px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">5 </p> <p style="position:absolute;top:1177px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">6 </p> <p style="position:absolute;top:1166px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">7 </p> <p style="position:absolute;top:1155px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">8 </p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">9 </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">0 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 13 april 2022 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om h�lso- och sjukv�rdslagen <br/>(2017:30) </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft117"><i>dels </i>att 7 kap. 3 � och 9 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels </i>att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 7 kap. 3 a3 c ��, av f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117"><b>7 kap. <br/>3 �</b>2<b> </b>Regionen ska organisera prim�rv�rden s� att alla som omfattas av <br/>regionens ansvar f�r h�lso- och sjukv�rd kan v�lja utf�rare av h�lso- och <br/>sjukv�rdstj�nster samt v�lja och f� tillg�ng till en fast l�karkontakt (v�rd-<br/>valssystem). Regionen f�r inte begr�nsa den enskildes val till ett visst geo-<br/>grafiskt omr�de inom regionen. </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Regionens geografiska omr�de f�r delas upp i tv� eller flera delomr�den </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">med separata v�rdvalssystem. </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett v�rdvalssystem ska utformas s� att alla utf�rare behandlas lika, om det </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">inte finns sk�l f�r n�got annat. Ers�ttningen fr�n regionen till utf�rare inom <br/>ett v�rdvalssystem ska f�lja den enskildes val av utf�rare. </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r regionen beslutat att inf�ra ett v�rdvalssystem ska lagen (2008:962) </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om valfrihetssystem till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117"><b>3 a � </b>Val av en s�dan utf�rare inom ett v�rdvalssystem i prim�rv�rden d�r <br/>enskilda kan v�lja och f� tillg�ng till en fast l�karkontakt ska ske genom att <br/>uppgifter om den enskilde f�rs in i en f�rteckning �ver utf�rarens patienter <br/>(listning). Den enskilde f�r inte vara listad hos mer �n en s�dan utf�rare i <br/>taget. </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft117">Listning f�r g�ras endast hos <br/>1. utf�rare i en regions egen regi, eller<br/>2. utf�rare som med en region har ett kontrakt enligt 8 kap. 3 � lagen</p> <p style="position:absolute;top:926px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">(2008:962) om valfrihetssystem eller ett d�rmed j�mf�rligt kontrakt enligt <br/>lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Regionen ska tillhandah�lla ett elektroniskt system f�r listningen </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(listningstj�nst). </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:1049px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft117">1. listningstj�nstens inneh�ll,<br/>2. k�system, och</p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft119">1 Prop. 2021/22:72, bet. 2021/22:SoU22, rskr. 2021/22:225. <br/>2 Senaste lydelse 2019:973. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft114"><b> 2022:273 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft120">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft116"> 20 april 2022 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2022:273 </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft28">3. val av utf�rare p� annat s�tt �n genom listningstj�nsten.<br/>Listning p�verkar inte den enskildes m�jlighet att v�lja utf�rare av</p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">offentligt finansierad �ppen v�rd enligt 9 kap. 1 � patientlagen (2014:821). </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>3 b � </b>Byte av s�dana utf�rare som avses i 3 a � f�rsta stycket f�r g�ras <br/>h�gst tv� g�nger under en period om ett �r. Om det finns s�rskilda sk�l f�r <br/>regionen dock medge fler byten. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>3 c � </b>P� beg�ran av en s�dan utf�rare som avses i 3 a � f�rsta stycket f�r <br/>regionen besluta att begr�nsa det antal patienter som f�r vara listade hos <br/>utf�raren. Regionen f�r avsl� beg�ran helt eller delvis endast om det finns <br/>s�rskilda sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>9 kap. <br/>1 �</b>3<b> </b>Regionen ska erbjuda v�rdgaranti �t den som omfattas av regionens <br/>ansvar enligt 8 kap. 1 eller 2 �. V�rdgarantin ska inneh�lla en f�rs�kran om <br/>att den enskilde inom viss tid f�r </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft28">1. kontakt med prim�rv�rden,<br/>2. en medicinsk bed�mning av l�kare eller annan legitimerad h�lso- och</p> <p style="position:absolute;top:449px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">sjukv�rdspersonal inom prim�rv�rden, </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft28">3. bes�ka den specialiserade v�rden, och<br/>4. planerad v�rd.<br/>Hos en s�dan utf�rare som avses i 7 kap. 3 a � f�rsta stycket g�ller v�rd-</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">garantin enligt f�rsta stycket 1 och 2 endast om den enskilde �r listad hos <br/>utf�raren. </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2022. </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">LENA HALLENGREN </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft28">Sarah Cagnell <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">3 Senaste lydelse 2019:973. </p> </div> </div>
background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30)

Utf�rdad den 13 april 2022

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om h�lso- och sjukv�rdslagen
(2017:30)

dels att 7 kap. 3 � och 9 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 7 kap. 3 a3 c ��, av f�ljande

lydelse.

7 kap.
3 �
2 Regionen ska organisera prim�rv�rden s� att alla som omfattas av
regionens ansvar f�r h�lso- och sjukv�rd kan v�lja utf�rare av h�lso- och
sjukv�rdstj�nster samt v�lja och f� tillg�ng till en fast l�karkontakt (v�rd-
valssystem). Regionen f�r inte begr�nsa den enskildes val till ett visst geo-
grafiskt omr�de inom regionen.

Regionens geografiska omr�de f�r delas upp i tv� eller flera delomr�den

med separata v�rdvalssystem.

Ett v�rdvalssystem ska utformas s� att alla utf�rare behandlas lika, om det

inte finns sk�l f�r n�got annat. Ers�ttningen fr�n regionen till utf�rare inom
ett v�rdvalssystem ska f�lja den enskildes val av utf�rare.

N�r regionen beslutat att inf�ra ett v�rdvalssystem ska lagen (2008:962)

om valfrihetssystem till�mpas.

3 a � Val av en s�dan utf�rare inom ett v�rdvalssystem i prim�rv�rden d�r
enskilda kan v�lja och f� tillg�ng till en fast l�karkontakt ska ske genom att
uppgifter om den enskilde f�rs in i en f�rteckning �ver utf�rarens patienter
(listning). Den enskilde f�r inte vara listad hos mer �n en s�dan utf�rare i
taget.

Listning f�r g�ras endast hos
1. utf�rare i en regions egen regi, eller
2. utf�rare som med en region har ett kontrakt enligt 8 kap. 3 � lagen

(2008:962) om valfrihetssystem eller ett d�rmed j�mf�rligt kontrakt enligt
lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Regionen ska tillhandah�lla ett elektroniskt system f�r listningen

(listningstj�nst).

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om

1. listningstj�nstens inneh�ll,
2. k�system, och

1 Prop. 2021/22:72, bet. 2021/22:SoU22, rskr. 2021/22:225.
2 Senaste lydelse 2019:973.

SFS

2022:273

Publicerad
den

20 april 2022

background image

2

SFS

2022:273

3. val av utf�rare p� annat s�tt �n genom listningstj�nsten.
Listning p�verkar inte den enskildes m�jlighet att v�lja utf�rare av

offentligt finansierad �ppen v�rd enligt 9 kap. 1 � patientlagen (2014:821).

3 b � Byte av s�dana utf�rare som avses i 3 a � f�rsta stycket f�r g�ras
h�gst tv� g�nger under en period om ett �r. Om det finns s�rskilda sk�l f�r
regionen dock medge fler byten.

3 c � P� beg�ran av en s�dan utf�rare som avses i 3 a � f�rsta stycket f�r
regionen besluta att begr�nsa det antal patienter som f�r vara listade hos
utf�raren. Regionen f�r avsl� beg�ran helt eller delvis endast om det finns
s�rskilda sk�l.

9 kap.
1 �
3 Regionen ska erbjuda v�rdgaranti �t den som omfattas av regionens
ansvar enligt 8 kap. 1 eller 2 �. V�rdgarantin ska inneh�lla en f�rs�kran om
att den enskilde inom viss tid f�r

1. kontakt med prim�rv�rden,
2. en medicinsk bed�mning av l�kare eller annan legitimerad h�lso- och

sjukv�rdspersonal inom prim�rv�rden,

3. bes�ka den specialiserade v�rden, och
4. planerad v�rd.
Hos en s�dan utf�rare som avses i 7 kap. 3 a � f�rsta stycket g�ller v�rd-

garantin enligt f�rsta stycket 1 och 2 endast om den enskilde �r listad hos
utf�raren.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2022.

P� regeringens v�gnar

LENA HALLENGREN

Sarah Cagnell
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2019:973.

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.