SFS 1998:1654 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 1998:1654 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
981654.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:749px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:0px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:197px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:5px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 10 december 1998.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 5 � h�lso- och sjukv�rdslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">(1982:763)</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft11"> skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:454px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft11">F�r h�lso- och sjukv�rd som kr�ver intagning i v�rdinr�ttning skall det</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113">finnas sjukhus. V�rd som ges under s�dan intagning ben�mns sluten v�rd.<br/>Annan h�lso- och sjukv�rd ben�mns �ppen v�rd. Prim�rv�rden skall som en<br/>del av den �ppna v�rden utan avgr�nsning vad g�ller sjukdomar, �lder eller<br/>patientgrupper svara f�r befolkningens behov av s�dan grundl�ggande medi-<br/>cinsk behandling, omv�rdnad, f�rebyggande arbete och rehabilitering som<br/>inte kr�ver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan s�rskild<br/>kompetens.</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Landstinget skall organisera prim�rv�rden s� att alla som �r bosatta inom</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113">landstinget f�r tillg�ng till och kan v�lja en fast l�karkontakt. En s�dan l�-<br/>kare skall ha specialistkompetens i allm�nmedicin. Landstinget f�r inte be-<br/>gr�nsa den enskildes val till ett visst geografiskt omr�de inom landstinget.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft113">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1999.<br/>2. En kommun som f�re ikrafttr�dandet av denna lag inte har ing�tt i ett</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113">landsting f�r svara f�r driften av prim�rv�rden inom kommunen enligt 5 �<br/>om kommunen och landstinget har tr�ffat avtal om det.</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">LARS ENGQVIST</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft113">Bj�rn Reuterstrand<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 1997/98:189, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:1025px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Lagen omtryckt 1992:567.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1995:835.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 1998:1654</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 december 1998</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:12px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 1998</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);

utf�rdad den 10 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 5 � h�lso- och sjukv�rdslagen

(1982:763)

2

skall ha f�ljande lydelse.

5 �

3

F�r h�lso- och sjukv�rd som kr�ver intagning i v�rdinr�ttning skall det

finnas sjukhus. V�rd som ges under s�dan intagning ben�mns sluten v�rd.
Annan h�lso- och sjukv�rd ben�mns �ppen v�rd. Prim�rv�rden skall som en
del av den �ppna v�rden utan avgr�nsning vad g�ller sjukdomar, �lder eller
patientgrupper svara f�r befolkningens behov av s�dan grundl�ggande medi-
cinsk behandling, omv�rdnad, f�rebyggande arbete och rehabilitering som
inte kr�ver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan s�rskild
kompetens.

Landstinget skall organisera prim�rv�rden s� att alla som �r bosatta inom

landstinget f�r tillg�ng till och kan v�lja en fast l�karkontakt. En s�dan l�-
kare skall ha specialistkompetens i allm�nmedicin. Landstinget f�r inte be-
gr�nsa den enskildes val till ett visst geografiskt omr�de inom landstinget.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1999.
2. En kommun som f�re ikrafttr�dandet av denna lag inte har ing�tt i ett

landsting f�r svara f�r driften av prim�rv�rden inom kommunen enligt 5 �
om kommunen och landstinget har tr�ffat avtal om det.

P� regeringens v�gnar

LARS ENGQVIST

Bj�rn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1997/98:189, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

3

Senaste lydelse 1995:835.

SFS 1998:1654

Utkom fr�n trycket
den 18 december 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.