SFS 2010:211 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2010:211 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
100211.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 25 mars 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att det i h�lso- och sjukv�rdslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1982:763)</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska inf�ras en ny paragraf, 2 h �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:453px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 h �</b></p> <p style="position:absolute;top:453px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Innan en ny diagnos- eller behandlingsmetod som kan ha betydelse</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">f�r m�nniskov�rde och integritet b�rjar till�mpas i h�lso- och sjukv�rden,<br/>ska v�rdgivaren se till att metoden har bed�mts fr�n individ- och samh�lls-<br/>etiska aspekter.</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">MARIA LARSSON</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:83, bet. 2009/10:SoU8, rskr. 2009/10:213.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 1992:567.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:211</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 april 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);

utf�rdad den 25 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att det i h�lso- och sjukv�rdslagen

(1982:763)

2 ska inf�ras en ny paragraf, 2 h �, av f�ljande lydelse.

2 h �

Innan en ny diagnos- eller behandlingsmetod som kan ha betydelse

f�r m�nniskov�rde och integritet b�rjar till�mpas i h�lso- och sjukv�rden,
ska v�rdgivaren se till att metoden har bed�mts fr�n individ- och samh�lls-
etiska aspekter.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2010.

P� regeringens v�gnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:83, bet. 2009/10:SoU8, rskr. 2009/10:213.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

SFS 2010:211

Utkom fr�n trycket
den 8 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.