SFS 2013:1142 Lag om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus / SFS 2013:1142 Lag om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus
131142.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DMBMIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DMBMIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DMBMIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DMBMIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:DMBMIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:DMBMIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:DMBMIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DMBMIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DMBMIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DMBMIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:DMBMIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1985:12) om kontroll av <br/>berusningsmedel p� sjukhus;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 � lagen (1985:12) om kontroll av</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">berusningsmedel p� sjukhus ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Om Inspektionen f�r v�rd och omsorg beslutar det, till�mpas denna lag</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">vid en s�dan enhet vid ett sjukhus som �r s�rskilt inriktad p� v�rd f�r miss-<br/>bruk av beroendeframkallande medel.</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.<br/>2. Vid till�mpning av 7 a � f�rvaltningsprocesslagen (1971:291) ska In-</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">spektionen f�r v�rd och omsorg vara den enskildes motpart.</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1142</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1985:12) om kontroll av
berusningsmedel p� sjukhus;

utf�rdad den 19 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 � lagen (1985:12) om kontroll av

berusningsmedel p� sjukhus ska ha f�ljande lydelse.

1 �

Om Inspektionen f�r v�rd och omsorg beslutar det, till�mpas denna lag

vid en s�dan enhet vid ett sjukhus som �r s�rskilt inriktad p� v�rd f�r miss-
bruk av beroendeframkallande medel.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.
2. Vid till�mpning av 7 a � f�rvaltningsprocesslagen (1971:291) ska In-

spektionen f�r v�rd och omsorg vara den enskildes motpart.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130.

SFS 2013:1142

Utkom fr�n trycket
den 27 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.