SFS 1993:399 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård / SFS 1993:399 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
SFS 1993_399 Lag om ändring i lagen (1991_1128) om psykiatrisk tvångsvård

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:648px;height:906px;"> <img width="648" height="906" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:848px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10">1018 </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft12"> Prop. 1992/93:159, bet. 1992/93: SoUl9, rskr. 1992/93:321 </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1994. </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">BO K�NBERG </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:386px;white-space:nowrap" class="ft16">Susanne Billum <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk <br/>tv�ngsv�rd; </b></p> <p style="position:absolute;top:322px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 1993:399 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 8 juni 1993 </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 27 maj 1993. </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � lagen (1991:1128) om psyki-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">atrisk tv�ngsv�rd skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b> Tv�ngsv�rd f�r ges endast om </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft10">1. patienten lider av en allvarlig psykisk st�rning, </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft10">2. patienten p� grund av sitt psykiska tillst�nd och sina personliga </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">f�rh�llanden i �vrigt har ett oundg�ngligt behov av psykiatrisk v�rd, som <br/>inte kan tillgodoses p� annat s�tt �n genom att patienten �r intagen p� en <br/>sjukv�rdsinr�ttning f�r heldygnsv�rd, och </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft10">3. patienten mots�tter sig s�dan v�rd som s�gs i 2 eller till f�ljd av sitt </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">psykiska tillst�nd uppenbart saknar f�rm�ga att ge uttryck f�r ett grundat <br/>st�llningstagande i fr�gan. </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft10">Tv�ngsv�rd f�r inte ges, om patientens psykiska st�rning enligt f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket 1 utg�r enbart en utvecklingsst�rning. </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid bed�mning av v�rdbehovet enligt f�rsta stycket 2 skall �ven beak-</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">tas, om patienten till f�ljd av sin psykiska st�rning �r farlig f�r annans <br/>personliga s�kerhet eller fysiska eller psykiska h�lsa. </p> </div> </div>
background image

1018

1

Prop. 1992/93:159, bet. 1992/93: SoUl9, rskr. 1992/93:321

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1994.

P� regeringens v�gnar

BO K�NBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

Lag
om �ndring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tv�ngsv�rd;

SFS 1993:399
Utkom fr�n trycket
den 8 juni 1993

utf�rdad den 27 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � lagen (1991:1128) om psyki-

atrisk tv�ngsv�rd skall ha f�ljande lydelse.

3 � Tv�ngsv�rd f�r ges endast om

1. patienten lider av en allvarlig psykisk st�rning,

2. patienten p� grund av sitt psykiska tillst�nd och sina personliga

f�rh�llanden i �vrigt har ett oundg�ngligt behov av psykiatrisk v�rd, som
inte kan tillgodoses p� annat s�tt �n genom att patienten �r intagen p� en
sjukv�rdsinr�ttning f�r heldygnsv�rd, och

3. patienten mots�tter sig s�dan v�rd som s�gs i 2 eller till f�ljd av sitt

psykiska tillst�nd uppenbart saknar f�rm�ga att ge uttryck f�r ett grundat
st�llningstagande i fr�gan.

Tv�ngsv�rd f�r inte ges, om patientens psykiska st�rning enligt f�rsta

stycket 1 utg�r enbart en utvecklingsst�rning.

Vid bed�mning av v�rdbehovet enligt f�rsta stycket 2 skall �ven beak-

tas, om patienten till f�ljd av sin psykiska st�rning �r farlig f�r annans
personliga s�kerhet eller fysiska eller psykiska h�lsa.

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.