SFS 1991:419

910419.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:XHHSNI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:FUQOHB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:FUQOHB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:FUQOHB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:FUQOHB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:FUQOHB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:21px;font-family:FUQOHB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:505px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:505px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:419 </b></p> <p style="position:absolute;top:527px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft11">om resekostnadsers�ttning vid sjukresor; </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:611px;white-space:nowrap" class="ft12">Utkom fr�n try cket </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft12">den 7 juni 19 91 </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft13">Utf�rdad den 30 m aj 1991. </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft13">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft13">1 � Landstingskommuner och kommuner som inte tillh�r n�gon land s�</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft15">tingskommun (sjukv�rdshuvudm�n) skall, i fr�ga om personer som omfat�<br/>tas av sjukf�rs�kringen enligt lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring, <br/>l�mna ers�ttning f�r resekostnader </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft13">1. enligt 2 kap. 6 � n�mnda lag, </p> <p style="position:absolute;top:769px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft13">2. i samband med r�dgivning enligt lagen (1974:525) om ers�ttning f�r </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft13">viss f�delsekontrollerande verksamhet m. m., </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft13">3. vid resor till och fr�n sjukhus eller l�kare som f�ranleds av en </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft13">unders�kning enligt f�rordningen (1975:1157) om ers�ttning f�r vissa </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft13">l�karutl�tanden m. m. </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft13">I fr�ga om resekostnader enligt f�rsta stycket 2 skall ers�ttning l�mnas </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft13">�ven n�r r�dgivningen bedrivs av organisationer med socialstyrelsens till�</p> <p style="position:absolute;top:920px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft13">st�nd. </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft13">F�r resekostnader som avses i 2 k ap. 6 � f�rsta stycket f�rsta meningen </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft13">lagen om allm�n f�rs�kring beh�ver ers�ttning l�mnas endast om v�rden </p> <p style="position:absolute;top:985px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft13">eller behandlingen getts med anledning av sjukdom eller f�rlossning. </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft13">2 � Resekostnadsers�ttning enligt 1 � ber�knas enligt de grunder som </p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft13">sjukv�rdshuvudmannen best�mmer, dock med den begr�nsning som kan </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1990/91:135, SfU 15, rskr. 264. </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:722px;white-space:nowrap" class="ft12">675 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1991:419 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft20">ha f�reskrivits med st�d av 2 kap. I � andra stycket lagen (1962: 381) om </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft20">allm�n f�rs�kring. </p> <p style="position:absolute;top:115px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft22">3 � Fr�gor om resekostnadsers�ttning enligt denna lag pr�vas, efter an�<br/>s�kan om s�dan ers�ttning, av den sjukv�rdshuvudman inom vars omr�de <br/>s�kanden �r bosatt. Ers�ttningen betalas av sjukv�rdshuvudmannen. </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft22">4 � Om en internationell �verenskommelse om social trygghet innefattar <br/>�tagande f�r Sverige att svara f�r resekostnader i samban d med sjukresor, <br/>skall er s�ttning f�r dessa kostnader l�mnas av den sjukv�rdshuvudman </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft20">inom vars omr�de v�rd f�r sjukdomen har getts. </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992 och till�mpas p� ers�ttning </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r kostnader f�r resa som p�b� rjas efter ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft20">INGVAR CARLSSON </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:520px;white-space:nowrap" class="ft20">INGELA THAL�N </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:519px;white-space:nowrap" class="ft20">(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1991:419

om resekostnadsers�ttning vid sjukresor;

Utkom fr�n try cket

den 7 juni 19 91

Utf�rdad den 30 m aj 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande.

1 � Landstingskommuner och kommuner som inte tillh�r n�gon land s�

tingskommun (sjukv�rdshuvudm�n) skall, i fr�ga om personer som omfat�
tas av sjukf�rs�kringen enligt lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring,
l�mna ers�ttning f�r resekostnader

1. enligt 2 kap. 6 � n�mnda lag,

2. i samband med r�dgivning enligt lagen (1974:525) om ers�ttning f�r

viss f�delsekontrollerande verksamhet m. m.,

3. vid resor till och fr�n sjukhus eller l�kare som f�ranleds av en

unders�kning enligt f�rordningen (1975:1157) om ers�ttning f�r vissa

l�karutl�tanden m. m.

I fr�ga om resekostnader enligt f�rsta stycket 2 skall ers�ttning l�mnas

�ven n�r r�dgivningen bedrivs av organisationer med socialstyrelsens till�

st�nd.

F�r resekostnader som avses i 2 k ap. 6 � f�rsta stycket f�rsta meningen

lagen om allm�n f�rs�kring beh�ver ers�ttning l�mnas endast om v�rden

eller behandlingen getts med anledning av sjukdom eller f�rlossning.

2 � Resekostnadsers�ttning enligt 1 � ber�knas enligt de grunder som

sjukv�rdshuvudmannen best�mmer, dock med den begr�nsning som kan

' Prop. 1990/91:135, SfU 15, rskr. 264.

675

background image

SFS 1991:419

ha f�reskrivits med st�d av 2 kap. I � andra stycket lagen (1962: 381) om

allm�n f�rs�kring.

3 � Fr�gor om resekostnadsers�ttning enligt denna lag pr�vas, efter an�
s�kan om s�dan ers�ttning, av den sjukv�rdshuvudman inom vars omr�de
s�kanden �r bosatt. Ers�ttningen betalas av sjukv�rdshuvudmannen.

4 � Om en internationell �verenskommelse om social trygghet innefattar
�tagande f�r Sverige att svara f�r resekostnader i samban d med sjukresor,
skall er s�ttning f�r dessa kostnader l�mnas av den sjukv�rdshuvudman

inom vars omr�de v�rd f�r sjukdomen har getts.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992 och till�mpas p� ers�ttning

f�r kostnader f�r resa som p�b� rjas efter ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

INGVAR CARLSSON

INGELA THAL�N

(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.