SFS 1970:210

700210.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:19px;font-family:ZCGIPK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:KDMUJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ONLKET+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:34px;font-family:ZCGIPK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:ZCGIPK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:27px;font-family:ZCGIPK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:QJREZF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:19px;font-family:CISNNA+Arial;color:#000000;} .ft22{font-size:34px;font-family:QJREZF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:ONLKET+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:24px;font-family:ONLKET+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:ZCGIPK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:28px;font-family:QJREZF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:18px;font-family:ZCGIPK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:24px;font-family:AZCXID+ArialMT;color:#000000;} .ft29{font-size:13px;font-family:OZLXTR+Arial;color:#000000;} .ft210{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft211{font-size:28px;line-height:39px;font-family:QJREZF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:39px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft10">1970 " Nr 210 </p> <p style="position:absolute;top:39px;left:679px;white-space:nowrap" class="ft10">449 </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Nr 210 </b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>KUNGL. MAJ:TS KUNG�RELSE </b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>om �ndring i narkotikaf�rordningen (1962: 704); </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft12"><i>given Stockholms slott den 27 maj 1970. </i></p> <p style="position:absolute;top:257px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft10">Kungl. Maj :t har, efter riksdagens h�rande^, funnit gott f�rordna, att 6 � </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10">1 mom. narkotikaf�rordningen (1962: 704) skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft10">6 �. </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10">1 mom. Handel med </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:311px;white-space:nowrap" class="ft10">tillverkat varan; </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10">b) den som har r�tt att driva detaljhandel med l�kemedel; samt </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10">c) annan som </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft10">med varan. </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft16">Denna kung�relse tr�der i kraft den 1 januari 1971. <br/>Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft10">visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl. sigill </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft10">bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10">Stockholms slott den 27 maj 1970. </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft13">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:351px;white-space:nowrap" class="ft10">(L.S.) </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10">(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft10">SVEN ASPLING </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft14">' Prop. 1970: 74, 2LU 37, rskr 234. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:169px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft20"><i><b>i / </b></i></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:778px;white-space:nowrap" class="ft21"><i>'&amp;rLi </i></p> <p style="position:absolute;top:796px;left:777px;white-space:nowrap" class="ft22"><i><b>m </b>ifij </i></p> <p style="position:absolute;top:868px;left:777px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>^k' </i></p> <p style="position:absolute;top:892px;left:776px;white-space:nowrap" class="ft25">#�3 </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:768px;white-space:nowrap" class="ft25">" i! </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:801px;white-space:nowrap" class="ft25">' </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:770px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>r^:s </i></p> <p style="position:absolute;top:970px;left:770px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>% </i></p> <p style="position:absolute;top:983px;left:769px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>h </i></p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:763px;white-space:nowrap" class="ft211"><i><b>[$k <br/></b></i>f?�rff </p> <p style="position:absolute;top:1086px;left:759px;white-space:nowrap" class="ft28">JMS: </p> <p style="position:absolute;top:1136px;left:757px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>'fejjl, </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft210">�</p> </div> </div>
background image

1970 " Nr 210

449

Nr 210

KUNGL. MAJ:TS KUNG�RELSE

om �ndring i narkotikaf�rordningen (1962: 704);

given Stockholms slott den 27 maj 1970.

Kungl. Maj :t har, efter riksdagens h�rande^, funnit gott f�rordna, att 6 �

1 mom. narkotikaf�rordningen (1962: 704) skall ha nedan angivna lydelse.

6 �.

1 mom. Handel med

tillverkat varan;

b) den som har r�tt att driva detaljhandel med l�kemedel; samt

c) annan som

med varan.

Denna kung�relse tr�der i kraft den 1 januari 1971.
Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl. sigill

bekr�fta l�tit.

Stockholms slott den 27 maj 1970.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Socialdepartementet)

SVEN ASPLING

' Prop. 1970: 74, 2LU 37, rskr 234.

background image

i /

'&rLi

m ifij

^k'

#�3

" i!

'

r^:s

%

h

[$k
f?�rff

JMS:

'fejjl,

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.