700210.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1970 ⬢ Nr 210

449

Nr 210

KUNGL. MAJ:TS KUNG�RELSE

om ändring i narkotikaförordningen (1962: 704);

given Stockholms slott den 27 maj 1970.

Kungl. Maj :t har, efter riksdagens hörande^, funnit gott förordna, att 6 §

1 mom. narkotikaförordningen (1962: 704) skall ha nedan angivna lydelse.

6 §.

1 mom. Handel med

tillverkat varan;

b) den som har rätt att driva detaljhandel med läkemedel; samt

c) annan som

med varan.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1971.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 27 maj 1970.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Socialdepartementet)

SVEN ASPLING

' Prop. 1970: 74, 2LU 37, rskr 234.

¬

background image

i /

'&rLi

m ifij

^k'

#£3

⬢ i!

'

r^:s

%

h

[$k
f?érff

JMS:

'fejjl,

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.