SFS 2009:369 Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1992:860) om kontroll av narkotika / SFS 2009:369 Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
090369.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:311px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1992:860) om kontroll av <br/>narkotika;</b></p> <p style="position:absolute;top:386px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 7 maj 2009.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 a, 5, och 14 �� lagen (1992:860)</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">om kontroll av narkotika ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som har tillst�nd att bedriva detaljhandel med l�kemedel enligt</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">2 kap. 1 � lagen (2009:366) om handel med l�kemedel f�r utf�rda s�dana in-<br/>tyg som avses i artikel 75 i konventionen om till�mpning av Schengenavtalet<br/>av den 14 juni 1985. Ett intyg f�r utf�rdas att g�lla f�r en period om h�gst<br/>30 dagar.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:579px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Handel med narkotika f�r bedrivas endast av</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. den som med tillst�nd antingen har inf�rt varan till riket eller har vidta-</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">git s�dan �tg�rd med varan som inneb�r tillverkning,</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. den som enligt 2 kap. 1 � eller 4 kap. 1 � andra stycket lagen</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">(2009:366) om handel med l�kemedel f�r bedriva detaljhandel med l�keme-<br/>del, eller</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. n�gon annan som har tillst�nd att handla med varan.</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:720px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslut i fr�ga om intyg enligt 3 a � f�r �verklagas till L�kemedels-</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">verket. Beslut som L�kemedelsverket eller Tullverket i ett enskilt fall med-<br/>delat enligt denna lag, enligt f�rordning (EG) nr 273/2004 eller f�rordning<br/>(EG) nr 111/2005 eller enligt en f�reskrift som meddelats med st�d av lagen<br/>f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol.</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.<br/>Beslut som L�kemedelsverket, Tullverket, l�nsr�tten eller kammarr�tten i</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ett enskilt fall meddelar ska g�lla omedelbart, om inte annat anges i beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:SoU21, rskr. 2008/09:226.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2001:1282.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 1996:1154.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">4 Senaste lydelse 2005:471.</p> <p style="position:absolute;top:293px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2009:369</b></p> <p style="position:absolute;top:319px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 maj 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2009:369</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20"> Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2009.</p> <p style="position:absolute;top:222px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">MARIA LARSSON</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1992:860) om kontroll av
narkotika;

utf�rdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 a, 5, och 14 �� lagen (1992:860)

om kontroll av narkotika ska ha f�ljande lydelse.

3 a �

2

Den som har tillst�nd att bedriva detaljhandel med l�kemedel enligt

2 kap. 1 � lagen (2009:366) om handel med l�kemedel f�r utf�rda s�dana in-
tyg som avses i artikel 75 i konventionen om till�mpning av Schengenavtalet
av den 14 juni 1985. Ett intyg f�r utf�rdas att g�lla f�r en period om h�gst
30 dagar.

5 �

3

Handel med narkotika f�r bedrivas endast av

1. den som med tillst�nd antingen har inf�rt varan till riket eller har vidta-

git s�dan �tg�rd med varan som inneb�r tillverkning,

2. den som enligt 2 kap. 1 � eller 4 kap. 1 � andra stycket lagen

(2009:366) om handel med l�kemedel f�r bedriva detaljhandel med l�keme-
del, eller

3. n�gon annan som har tillst�nd att handla med varan.

14 �

4

Beslut i fr�ga om intyg enligt 3 a � f�r �verklagas till L�kemedels-

verket. Beslut som L�kemedelsverket eller Tullverket i ett enskilt fall med-
delat enligt denna lag, enligt f�rordning (EG) nr 273/2004 eller f�rordning
(EG) nr 111/2005 eller enligt en f�reskrift som meddelats med st�d av lagen
f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.
Beslut som L�kemedelsverket, Tullverket, l�nsr�tten eller kammarr�tten i

ett enskilt fall meddelar ska g�lla omedelbart, om inte annat anges i beslutet.

1 Prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:SoU21, rskr. 2008/09:226.

2 Senaste lydelse 2001:1282.

3 Senaste lydelse 1996:1154.

4 Senaste lydelse 2005:471.

SFS 2009:369

Utkom fr�n trycket
den 19 maj 2009

background image

2

SFS 2009:369

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2009.

P� regeringens v�gnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.