SFS 1993:332 Lag om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m. m. för vissa hiv-smittade

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade / SFS 1993:332 Lag om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m. m. för vissa hiv-smittade
SFS 1993_332 Lag om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m. m. för vissa hiv-smittade

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:16px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:284px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 1993:332 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 26 maj 1993 </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om avgiftsfria sjukv�rdsf�rm�ner m. m. f�r vissa hiv-<br/>smittade; </b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 13 maj 1993. </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b> Denna lag till�mpas p� en person som vid behandling av honom eller </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft19">henne inom den svenska h�lso- och sjukv�rden har f�tt infektion av hiv <br/>(humant immunbristvirus) genom smitta vid anv�ndning av blod eller <br/>blodprodukter. </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11">Lagen till�mpas �ven p� den som f�tt infektion av hiv genom smitta av </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft19">en s�dan person, om de �r eller varit gifta med varandra eller sammanbott <br/>med varandra under �ktenskapsliknande f�rh�llanden och om smittan �gt <br/>rum innan den f�rst smittade f�tt k�nnedom om sin infektion. </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rm�ner enligt lagen ers�tts av sjukf�rs�kringen enligt lagen </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft11">(1962:381) om allm�n f�rs�kring. </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2 �</b> N�r en smittad person f�r sjukhusv�rd p� grund av sjukdom skall <br/>avgift enligt 2 kap. 12 � lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring inte tas ut. </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>3 �</b> Patientavgift skall inte tas ut av en smittad person som f�r tandv�rd <br/>som ers�tts enligt 2 kap. 3� f�rsta stycket lagen (1962:381) om allm�n <br/>f�rs�kring. </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>4 �</b> En smittad person har r�tt att p� apotek utan kostnad f� l�kemedel <br/>f�r vilka recept har utf�rdats av l�kare eller tandl�kare. </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>5 �</b> I lagen (1988:1465) om ers�ttning och ledighet f�r n�rst�endev�rd <br/>finns best�mmelser om r�tt till ers�ttning och ledighet f�r en n�rst�ende <br/>som v�rdar en smittad person. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11">900 </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1992/93:178, bet. 1992/93:SfUl7, rskr. 1992/93:335. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:641px;height:902px;"> <img width="641" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 1993. </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft20">CARL BILDT </p> <p style="position:absolute;top:126px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft22">BO K�NBERG <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:44px;left:516px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1993:332 </b></p> <p style="position:absolute;top:845px;left:586px;white-space:nowrap" class="ft20">901 </p> </div> </div>
background image

SFS 1993:332
Utkom fr�n trycket
den 26 maj 1993

Lag
om avgiftsfria sjukv�rdsf�rm�ner m. m. f�r vissa hiv-
smittade;

utf�rdad den 13 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande.

1 � Denna lag till�mpas p� en person som vid behandling av honom eller

henne inom den svenska h�lso- och sjukv�rden har f�tt infektion av hiv
(humant immunbristvirus) genom smitta vid anv�ndning av blod eller
blodprodukter.

Lagen till�mpas �ven p� den som f�tt infektion av hiv genom smitta av

en s�dan person, om de �r eller varit gifta med varandra eller sammanbott
med varandra under �ktenskapsliknande f�rh�llanden och om smittan �gt
rum innan den f�rst smittade f�tt k�nnedom om sin infektion.

F�rm�ner enligt lagen ers�tts av sjukf�rs�kringen enligt lagen

(1962:381) om allm�n f�rs�kring.

2 � N�r en smittad person f�r sjukhusv�rd p� grund av sjukdom skall
avgift enligt 2 kap. 12 � lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring inte tas ut.

3 � Patientavgift skall inte tas ut av en smittad person som f�r tandv�rd
som ers�tts enligt 2 kap. 3� f�rsta stycket lagen (1962:381) om allm�n
f�rs�kring.

4 � En smittad person har r�tt att p� apotek utan kostnad f� l�kemedel
f�r vilka recept har utf�rdats av l�kare eller tandl�kare.

5 � I lagen (1988:1465) om ers�ttning och ledighet f�r n�rst�endev�rd
finns best�mmelser om r�tt till ers�ttning och ledighet f�r en n�rst�ende
som v�rdar en smittad person.

900

1

Prop. 1992/93:178, bet. 1992/93:SfUl7, rskr. 1992/93:335.

background image

Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 1993.

P� regeringens v�gnar

CARL BILDT

BO K�NBERG
(Socialdepartementet)

SFS 1993:332

901

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.