SFS 2003:467 Lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister / SFS 2003:467 Lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister
030467.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:MCJOAA+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:MCJOAA+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:MCJOAB+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:MCJOAB+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:MCJOAA+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:MCJOAA+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:MCJOAB+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:MCJOAB+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:MCJOAA+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:MCJOAA+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:MCJOAA+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:MCJOAB+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:MCJOAB+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MCJOAA+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:MCJOAA+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:MCJOAA+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:MCJOAA+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1999:353) om r�ttspsykiatriskt <br/>forskningsregister;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 5 juni 2003.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 3 � lagen (1999:353) om r�ttspsy-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">kiatriskt forskningsregister skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:356px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Det r�ttspsykiatriska forskningsregistret f�r anv�ndas endast f�r</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">1. behandling av personuppgifter f�r forskning inom r�ttspsykiatrin, om</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">forskningen och behandlingen har godk�nts enligt lagen (2003:460) om etik-<br/>pr�vning av forskning som avser m�nniskor, eller</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">2. R�ttsmedicinalverkets uppf�ljning, utv�rdering eller kvalitetss�kring</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">av sin verksamhet inom r�ttpsykiatrin (utvecklingsarbete).</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2004.</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">LARS ENGQVIST </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft113">Bj�rn Reuterstrand<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2003:467</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 juni 2003</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2003</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1999:353) om r�ttspsykiatriskt
forskningsregister;

utf�rdad den 5 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 3 � lagen (1999:353) om r�ttspsy-

kiatriskt forskningsregister skall ha f�ljande lydelse.

3 �

Det r�ttspsykiatriska forskningsregistret f�r anv�ndas endast f�r

1. behandling av personuppgifter f�r forskning inom r�ttspsykiatrin, om

forskningen och behandlingen har godk�nts enligt lagen (2003:460) om etik-
pr�vning av forskning som avser m�nniskor, eller

2. R�ttsmedicinalverkets uppf�ljning, utv�rdering eller kvalitetss�kring

av sin verksamhet inom r�ttpsykiatrin (utvecklingsarbete).

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2004.

P� regeringens v�gnar

LARS ENGQVIST

Bj�rn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213.

SFS 2003:467

Utkom fr�n trycket
den 27 juni 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.