SFS 2008:655 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. / SFS 2008:655 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
080655.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:6px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:5px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft211{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft212{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2002:160) om <br/>l�kemedelsf�rm�ner m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 18 juni 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 7, 914, 16, 24, 26 och 27 �� samt</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">rubriken n�rmast f�re 7 � lagen (2002:160) om l�kemedelsf�rm�ner m.m.<br/>ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket beslutar om ett l�kemedel</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">eller en vara som avses i 18 � ska ing� i l�kemedelsf�rm�nerna och fast-<br/>st�ller f�rs�ljningspris f�r l�kemedlet eller varan.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Innan Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket meddelar beslut i fr�-</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">gor som avses i 7 � ska s�kanden och landstingen ges tillf�lle till �verl�gg-<br/>ningar med myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft11">Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket f�r p� eget initiativ besluta</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">att ett l�kemedel eller en annan vara som ing�r i l�kemedelsf�rm�nerna inte<br/>l�ngre ska ing� i f�rm�nerna.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:642px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft11">Om det finns s�rskilda sk�l f�r Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�ns-</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">verket besluta att ett l�kemedel eller en annan vara ska ing� i l�kemedelsf�r-<br/>m�nerna endast f�r ett visst anv�ndningsomr�de.</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Myndighetens beslut f�r f�renas med andra s�rskilda villkor.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:730px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:730px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft11">P� beg�ran av den som marknadsf�r ett l�kemedel eller en vara som</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">avses i 18 � ska Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket besluta att l�ke-<br/>medlet eller varan inte l�ngre ska ing� i l�kemedelsf�rm�nerna.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:800px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft11">En fr�ga om �ndring av ett tidigare fastst�llt f�rs�ljningspris f�r, f�r-</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">utom p� eget initiativ av Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket, tas upp<br/>av myndigheten p� beg�ran av den som marknadsf�r l�kemedlet eller varan<br/>eller av ett landsting. Den som beg�r �ndringen har �ven r�tt till �verl�gg-<br/>ningar med myndigheten. Om inte �verl�ggningar beg�rs kan myndigheten<br/>fastst�lla det nya priset p� grundval av tillg�nglig utredning.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2007/08:145, bet. 2007/08:SoU21, rskr. 2007/08:256.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:655</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 juli 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:655</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett fastst�llt f�rs�ljningspris f�r ett l�kemedel eller en vara som avses</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">i 18 � ska inte l�ngre g�lla om godk�nnandet f�r f�rs�ljning av l�kemedlet<br/>eller varan upph�r att g�lla eller Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket<br/>beslutar att l�kemedlet eller varan inte l�ngre ska ing� i l�kemedelsf�r-<br/>m�nerna.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:177px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft21">Om Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket s� beslutar med till-</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">l�mpning av de i 15 � angivna villkoren, ska ett s�dant l�kemedel som god-<br/>k�nts enligt 5 � f�rsta stycket andra meningen l�kemedelslagen (1992:859)<br/>eller omfattas av tillst�nd enligt tredje stycket i samma paragraf ing� i l�ke-<br/>medelsf�rm�nerna utan hinder av att ett f�rs�ljningspris inte har fastst�llts<br/>f�r l�kemedlet.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:301px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>24 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft21">L�kemedelsverket ska p� beg�ran av Tandv�rds- och l�kemedelsf�r-</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">m�nsverket l�mna uppgifter om ett l�kemedel till myndigheten om uppgif-<br/>terna beh�vs f�r pr�vning enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft21">Beslut som Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket eller ett lands-</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">ting i ett enskilt fall meddelar enligt denna lag eller enligt en f�reskrift som<br/>har meddelats med st�d av lagen f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltnings-<br/>domstol.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:477px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft24">2</p> <p style="position:absolute;top:17px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett beslut som Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket eller allm�n</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">f�rvaltningsdomstol meddelar enligt denna lag eller enligt en f�reskrift som<br/>har meddelats med st�d av lagen ska g�lla omedelbart, om inte annat f�rord-<br/>nas.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2008.</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft212">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft29"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft29">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft210"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft211">Senaste lydelse 2007:250.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2002:160) om
l�kemedelsf�rm�ner m.m.;

utf�rdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 7, 914, 16, 24, 26 och 27 �� samt

rubriken n�rmast f�re 7 � lagen (2002:160) om l�kemedelsf�rm�ner m.m.
ska ha f�ljande lydelse.

Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket

7 �

Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket beslutar om ett l�kemedel

eller en vara som avses i 18 � ska ing� i l�kemedelsf�rm�nerna och fast-
st�ller f�rs�ljningspris f�r l�kemedlet eller varan.

9 �

Innan Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket meddelar beslut i fr�-

gor som avses i 7 � ska s�kanden och landstingen ges tillf�lle till �verl�gg-
ningar med myndigheten.

10 �

Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket f�r p� eget initiativ besluta

att ett l�kemedel eller en annan vara som ing�r i l�kemedelsf�rm�nerna inte
l�ngre ska ing� i f�rm�nerna.

11 �

Om det finns s�rskilda sk�l f�r Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�ns-

verket besluta att ett l�kemedel eller en annan vara ska ing� i l�kemedelsf�r-
m�nerna endast f�r ett visst anv�ndningsomr�de.

Myndighetens beslut f�r f�renas med andra s�rskilda villkor.

12 �

P� beg�ran av den som marknadsf�r ett l�kemedel eller en vara som

avses i 18 � ska Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket besluta att l�ke-
medlet eller varan inte l�ngre ska ing� i l�kemedelsf�rm�nerna.

13 �

En fr�ga om �ndring av ett tidigare fastst�llt f�rs�ljningspris f�r, f�r-

utom p� eget initiativ av Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket, tas upp
av myndigheten p� beg�ran av den som marknadsf�r l�kemedlet eller varan
eller av ett landsting. Den som beg�r �ndringen har �ven r�tt till �verl�gg-
ningar med myndigheten. Om inte �verl�ggningar beg�rs kan myndigheten
fastst�lla det nya priset p� grundval av tillg�nglig utredning.

1

Prop. 2007/08:145, bet. 2007/08:SoU21, rskr. 2007/08:256.

SFS 2008:655

Utkom fr�n trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:655

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

14 �

Ett fastst�llt f�rs�ljningspris f�r ett l�kemedel eller en vara som avses

i 18 � ska inte l�ngre g�lla om godk�nnandet f�r f�rs�ljning av l�kemedlet
eller varan upph�r att g�lla eller Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket
beslutar att l�kemedlet eller varan inte l�ngre ska ing� i l�kemedelsf�r-
m�nerna.

16 �

Om Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket s� beslutar med till-

l�mpning av de i 15 � angivna villkoren, ska ett s�dant l�kemedel som god-
k�nts enligt 5 � f�rsta stycket andra meningen l�kemedelslagen (1992:859)
eller omfattas av tillst�nd enligt tredje stycket i samma paragraf ing� i l�ke-
medelsf�rm�nerna utan hinder av att ett f�rs�ljningspris inte har fastst�llts
f�r l�kemedlet.

24 �

L�kemedelsverket ska p� beg�ran av Tandv�rds- och l�kemedelsf�r-

m�nsverket l�mna uppgifter om ett l�kemedel till myndigheten om uppgif-
terna beh�vs f�r pr�vning enligt denna lag.

26 �

Beslut som Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket eller ett lands-

ting i ett enskilt fall meddelar enligt denna lag eller enligt en f�reskrift som
har meddelats med st�d av lagen f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltnings-
domstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

27 �

2

Ett beslut som Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket eller allm�n

f�rvaltningsdomstol meddelar enligt denna lag eller enligt en f�reskrift som
har meddelats med st�d av lagen ska g�lla omedelbart, om inte annat f�rord-
nas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2008.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

2

Senaste lydelse 2007:250.

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.