700206.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

446

1970 ⬢ Nr 206 och 207

-

'

0

Nr 206

Fri

cijili

Lag

(im

om ändring i förordningen (1954:519) angående kostnadsfria eller

prisnedsatta läkemedel;

ffiven Siockholms slolt den 27 maj 1970.

ps

II [y

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott förordna, att 4 § förordningen (1954: 519) angående kostnadsfria eller

( ia

prisnedsatta läkemedel skall ha nedan angivna lydelse.

4 §.2

Har från apotek mot recept utlämnats läkemedel, som avses i 2 §, kost-

nadsfritt eller läkemedel, varom sägs i 3 §, till nedsatt pris, äger den som

driver apoteket i den ordning Konungen bestämmer av riksförsäkringsverket

erhålla ersättning med belopp motsvarande i förra fallet fastställt försälj­

ningspris ocb eljest föreskriven prisnedsättning.

KFl

rähill

fcj

I M i

I

Denna lag träder i Icraft den 1 januari 1971.
Det alla som vederbör bava sig börsamligen att efterrätta. Till yttermera

\1sso bava Vi detta med egen band underskrivit ocb med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

|

Stockholms slott den 27 maj 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Socialdepartementet)

SVEN A SPLING

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.