SFS 1970:206

700206.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:19px;font-family:PNUAJK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:SVCSZV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:HTAWCH+Arial;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:XMYJWU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:WWBAMN+Arial;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:PNUAJK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:NPCHNA+ArialMT;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:WWBAMN+Arial;color:#000000;} .ft18{font-size:34px;font-family:PNUAJK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:27px;font-family:PNUAJK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft10">446 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft10">1970 " Nr 206 och 207 </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:480px;white-space:nowrap" class="ft11"><i>- </i></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft11"><i>' </i></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:812px;white-space:nowrap" class="ft11"><i>0 </i></p> <p style="position:absolute;top:122px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft10">Nr 206 </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:813px;white-space:nowrap" class="ft10">Fri </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:806px;white-space:nowrap" class="ft12"><i>cijili </i></p> <p style="position:absolute;top:159px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft11"><i>Lag </i></p> <p style="position:absolute;top:159px;left:810px;white-space:nowrap" class="ft11"><i>(im </i></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>om �ndring i f�rordningen (1954:519) ang�ende kostnadsfria eller </b></p> <p style="position:absolute;top:220px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>prisnedsatta l�kemedel; </b></p> <p style="position:absolute;top:253px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft11"><i>ffiven Siockholms slolt den 27 maj 1970. </i></p> <p style="position:absolute;top:253px;left:808px;white-space:nowrap" class="ft11"><i>ps </i></p> <p style="position:absolute;top:317px;left:811px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>II [y </b></p> <p style="position:absolute;top:288px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och </p> <p style="position:absolute;top:307px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft10">Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft10">gott f�rordna, att 4 � f�rordningen (1954: 519) ang�ende kostnadsfria eller </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:809px;white-space:nowrap" class="ft10">( ia </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft10">prisnedsatta l�kemedel skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:407px;white-space:nowrap" class="ft15">4 �.2 </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Har fr�n apotek mot recept utl�mnats l�kemedel, som avses i 2 �, kost-</p> <p style="position:absolute;top:414px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft10">nadsfritt eller l�kemedel, varom s�gs i 3 �, till nedsatt pris, �ger den som </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft10">driver apoteket i den ordning Konungen best�mmer av riksf�rs�kringsverket </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft10">erh�lla ers�ttning med belopp motsvarande i f�rra fallet fastst�llt f�rs�lj�</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft10">ningspris ocb eljest f�reskriven prisneds�ttning. </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:808px;white-space:nowrap" class="ft10">KFl </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:804px;white-space:nowrap" class="ft15">r�hill </p> <p style="position:absolute;top:443px;left:808px;white-space:nowrap" class="ft16">fcj </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:797px;white-space:nowrap" class="ft15">I M i </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:797px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>I </b></p> <p style="position:absolute;top:516px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft110">Denna lag tr�der i Icraft den 1 januari 1971. <br/>Det alla som vederb�r bava sig b�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft10">\1sso bava Vi detta med egen band underskrivit ocb med V�rt kungl. sigill </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft10">bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:795px;white-space:nowrap" class="ft10">| </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Stockholms slott den 27 maj 1970. </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:301px;white-space:nowrap" class="ft18">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft15">(L. S.) </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:97px;white-space:nowrap" class="ft10">(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft10">SVEN A SPLING </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft19">�</p> </div> </div>
background image

446

1970 " Nr 206 och 207

-

'

0

Nr 206

Fri

cijili

Lag

(im

om �ndring i f�rordningen (1954:519) ang�ende kostnadsfria eller

prisnedsatta l�kemedel;

ffiven Siockholms slolt den 27 maj 1970.

ps

II [y

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och

Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott f�rordna, att 4 � f�rordningen (1954: 519) ang�ende kostnadsfria eller

( ia

prisnedsatta l�kemedel skall ha nedan angivna lydelse.

4 �.2

Har fr�n apotek mot recept utl�mnats l�kemedel, som avses i 2 �, kost-

nadsfritt eller l�kemedel, varom s�gs i 3 �, till nedsatt pris, �ger den som

driver apoteket i den ordning Konungen best�mmer av riksf�rs�kringsverket

erh�lla ers�ttning med belopp motsvarande i f�rra fallet fastst�llt f�rs�lj�

ningspris ocb eljest f�reskriven prisneds�ttning.

KFl

r�hill

fcj

I M i

I

Denna lag tr�der i Icraft den 1 januari 1971.
Det alla som vederb�r bava sig b�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera

\1sso bava Vi detta med egen band underskrivit ocb med V�rt kungl. sigill

bekr�fta l�tit.

|

Stockholms slott den 27 maj 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Socialdepartementet)

SVEN A SPLING

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.