SFS 2006:829 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. / SFS 2006:829 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
060829.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2002:160) om <br/>l�kemedelsf�rm�ner m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 8 juni 2006.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 20 � lagen (2002:160) om l�keme-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">delsf�rm�ner m.m. skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>20 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft11">Om regeringen f�reskriver det, har den som �r under 16 �r r�tt till re-</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">ducering av sina kostnader f�r ink�p av s�dana livsmedel f�r s�rskilda n�-<br/>rings�ndam�l som f�rskrivits av l�kare med det belopp som vid varje in-<br/>k�pstillf�lle �verstiger 120 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer fastst�ller</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">villkor f�r reduceringen av kostnaderna f�r s�dana livsmedel.</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Kostnaderna f�r livsmedlen f�r inte r�knas samman med k�p av s�dana</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">l�kemedel, f�delsekontrollerande medel och f�rbrukningsartiklar som avses<br/>i 15 och 18 ��.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">YLVA JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft113">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2006:829</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 21 juni 2006</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:520px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:526px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2006</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2002:160) om
l�kemedelsf�rm�ner m.m.;

utf�rdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 20 � lagen (2002:160) om l�keme-

delsf�rm�ner m.m. skall ha f�ljande lydelse.

20 �

Om regeringen f�reskriver det, har den som �r under 16 �r r�tt till re-

ducering av sina kostnader f�r ink�p av s�dana livsmedel f�r s�rskilda n�-
rings�ndam�l som f�rskrivits av l�kare med det belopp som vid varje in-
k�pstillf�lle �verstiger 120 kronor.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer fastst�ller

villkor f�r reduceringen av kostnaderna f�r s�dana livsmedel.

Kostnaderna f�r livsmedlen f�r inte r�knas samman med k�p av s�dana

l�kemedel, f�delsekontrollerande medel och f�rbrukningsartiklar som avses
i 15 och 18 ��.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.

P� regeringens v�gnar

YLVA JOHANSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.

SFS 2006:829

Utkom fr�n trycket
den 21 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.