SFS 2011:1577 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. / SFS 2011:1577 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
111577.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2002:160) om <br/>l�kemedelsf�rm�ner m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 20 december 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:331px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 5 � lagen (2002:160) om l�ke-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">medelsf�rm�ner m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Med l�kemedelsf�rm�ner enligt denna lag avses ett skydd mot h�ga</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">kostnader vid ink�p av s�dana f�rm�nsber�ttigade varor som avses i 15 och<br/>18 ��. F�rm�nerna inneb�r en reducering av den enskildes kostnader f�r<br/>s�dana varor. </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Kostnadsreduceringen ber�knas p� den sammanlagda kostnaden f�r varor</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">som den f�rm�nsber�ttigade k�per under ett �r r�knat fr�n det f�rsta ink�ps-<br/>tillf�llet. Reduceringen l�mnas vid varje ink�pstillf�lle p� grundval av den<br/>sammanlagda kostnaden f�r de dittills och vid tillf�llet ink�pta varorna.</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">S� l�nge den sammanlagda kostnaden inte �verstiger 1 100 kronor l�mnas</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ingen kostnadsreducering. N�r den sammanlagda kostnaden �verstiger detta<br/>belopp, utg�r kostnadsreduceringen </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">1. 50 procent av den del som �verstiger 1 100 kronor men inte 2 100 kronor,<br/>2. 75 procent av den del som �verstiger 2 100 kronor men inte 3 900 kronor,<br/>3. 90 procent av den del som �verstiger 3 900 kronor men inte 5 400 kronor,</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">samt</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">4. hela den del av den sammanlagda kostnaden som �verstiger 5 400 kronor.<br/>Vad som s�gs i andra och tredje styckena g�ller inte f�r s�dana varor som</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">avses i 18 � 3, som �r kostnadsfria enligt 19 �.</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Har en f�r�lder eller har f�r�ldrar gemensamt flera barn under 18 �r i sin</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">v�rd, till�mpas best�mmelserna i andra och tredje styckena gemensamt f�r<br/>barnen. Kostnadsreducering g�ller under ett �r r�knat fr�n f�rsta ink�ps-<br/>tillf�llet �ven f�r barn som under denna tid fyller 18 �r. Med f�r�lder avses<br/>�ven fosterf�r�lder. Som f�r�lder r�knas �ven den som en f�r�lder stadig-<br/>varande sammanbor med och som �r eller har varit gift med eller har eller<br/>har haft barn med f�r�ldern.</p> <p style="position:absolute;top:933px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2012.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r ink�p av f�rm�nsber�ttigade</p> <p style="position:absolute;top:968px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">varor, om det f�rsta ink�pstillf�llet intr�ffat f�re den 1 januari 2012.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2011/12:1, utg.omr. 9, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2003:76.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2011:1577</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 december 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:1577</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2002:160) om
l�kemedelsf�rm�ner m.m.;

utf�rdad den 20 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 5 � lagen (2002:160) om l�ke-

medelsf�rm�ner m.m. ska ha f�ljande lydelse.

5 �

2

Med l�kemedelsf�rm�ner enligt denna lag avses ett skydd mot h�ga

kostnader vid ink�p av s�dana f�rm�nsber�ttigade varor som avses i 15 och
18 ��. F�rm�nerna inneb�r en reducering av den enskildes kostnader f�r
s�dana varor.

Kostnadsreduceringen ber�knas p� den sammanlagda kostnaden f�r varor

som den f�rm�nsber�ttigade k�per under ett �r r�knat fr�n det f�rsta ink�ps-
tillf�llet. Reduceringen l�mnas vid varje ink�pstillf�lle p� grundval av den
sammanlagda kostnaden f�r de dittills och vid tillf�llet ink�pta varorna.

S� l�nge den sammanlagda kostnaden inte �verstiger 1 100 kronor l�mnas

ingen kostnadsreducering. N�r den sammanlagda kostnaden �verstiger detta
belopp, utg�r kostnadsreduceringen

1. 50 procent av den del som �verstiger 1 100 kronor men inte 2 100 kronor,
2. 75 procent av den del som �verstiger 2 100 kronor men inte 3 900 kronor,
3. 90 procent av den del som �verstiger 3 900 kronor men inte 5 400 kronor,

samt

4. hela den del av den sammanlagda kostnaden som �verstiger 5 400 kronor.
Vad som s�gs i andra och tredje styckena g�ller inte f�r s�dana varor som

avses i 18 � 3, som �r kostnadsfria enligt 19 �.

Har en f�r�lder eller har f�r�ldrar gemensamt flera barn under 18 �r i sin

v�rd, till�mpas best�mmelserna i andra och tredje styckena gemensamt f�r
barnen. Kostnadsreducering g�ller under ett �r r�knat fr�n f�rsta ink�ps-
tillf�llet �ven f�r barn som under denna tid fyller 18 �r. Med f�r�lder avses
�ven fosterf�r�lder. Som f�r�lder r�knas �ven den som en f�r�lder stadig-
varande sammanbor med och som �r eller har varit gift med eller har eller
har haft barn med f�r�ldern.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r ink�p av f�rm�nsber�ttigade

varor, om det f�rsta ink�pstillf�llet intr�ffat f�re den 1 januari 2012.

1 Prop. 2011/12:1, utg.omr. 9, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97.

2 Senaste lydelse 2003:76.

SFS 2011:1577

Utkom fr�n trycket
den 30 december 2011

background image

2

SFS 2011:1577

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.