SFS 2014:826 Lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. / SFS 2014:826 Lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
140826.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EPFJIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EPFJIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EPFJIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:EPFJIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:EPFJIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:EPFJIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:EPFJIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:EPFJIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EPFJIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EPFJIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EPFJIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:EPFJIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2006:351) om genetisk <br/>integritet m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 3 � lagen (2006:351) om</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">genetisk integritet m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:360px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">I h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763) och patientlagen (2014:821)</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ges grundl�ggande best�mmelser om patientens sj�lvbest�mmande och om<br/>respekt f�r m�nniskors lika v�rde inom h�lso- och sjukv�rden, och i patient-<br/>s�kerhetslagen (2010:659) f�reskrivs om skyldigheter f�r h�lso- och sjuk-<br/>v�rdspersonal.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I lagen (2002:297) om biobanker i h�lso- och sjukv�rden m.m. regleras hur</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">humanbiologiskt material, med respekt f�r den enskilda m�nniskans integri-<br/>tet, ska f� samlas in, f�rvaras och anv�ndas f�r vissa �ndam�l.</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r det g�ller att skydda den enskilda m�nniskan och respektera m�nnisko-</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">v�rdet vid forskning finns best�mmelser i lagen (2003:460) om etikpr�vning<br/>av forskning som avser m�nniskor.</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:106, bet. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2010:674.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:826</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 1 juli 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2006:351) om genetisk
integritet m.m.;

utf�rdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 3 � lagen (2006:351) om

genetisk integritet m.m. ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

3 �

2

I h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763) och patientlagen (2014:821)

ges grundl�ggande best�mmelser om patientens sj�lvbest�mmande och om
respekt f�r m�nniskors lika v�rde inom h�lso- och sjukv�rden, och i patient-
s�kerhetslagen (2010:659) f�reskrivs om skyldigheter f�r h�lso- och sjuk-
v�rdspersonal.

I lagen (2002:297) om biobanker i h�lso- och sjukv�rden m.m. regleras hur

humanbiologiskt material, med respekt f�r den enskilda m�nniskans integri-
tet, ska f� samlas in, f�rvaras och anv�ndas f�r vissa �ndam�l.

N�r det g�ller att skydda den enskilda m�nniskan och respektera m�nnisko-

v�rdet vid forskning finns best�mmelser i lagen (2003:460) om etikpr�vning
av forskning som avser m�nniskor.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:106, bet. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327.

2 Senaste lydelse 2010:674.

SFS 2014:826

Utkom fr�n trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.