SFS 1991:114

910114.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:USUZOC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:KNEBDH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:KNEBDH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:KNEBDH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:58px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om anv�ndning av viss genteknik vid allm�nna </b></p> <p style="position:absolute;top:104px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>h�lsounders�kningar; </b></p> <p style="position:absolute;top:152px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 14 mars 1991. </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens bes lut' f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:236px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">1 � F�r att unders�ka m�nniskors arvsmassa med u tnyttjande av analys </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft14">av genernas deoxyribonukleinsyra (DNA) eller ribonukleinsyra (RNA) <br/>fordras s�rskilt tillst�nd, om unders�kningen utg�r eller ing�r som ett led i <br/>en allm�n h�lsounders�kning. </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft14">2 � Ett tillst�nd som avses i 1 � f�r l�mnas endast om unders�kningen �r <br/>inriktad p� att s�ka kun skap om sjukdomsf�rh�llanden som �r av allvarlig </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">art eller annars av s�rskild betydelse f�r h�lso- och sjukv�rden. </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid pr�vning av tillst�ndsfr�gan skall s�rskilt beaktas om de som skall </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft14">leda och utf�ra unders�kningen har den kompetens som beh�vs f�r �nda�<br/>m�let och om integritetsskyddet f�r uppgifter om unders�kningsdeltagar�</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">nas genetiska f�rh�llanden kan antas bli tillfredsst�llande. </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft11">3 � Ett tillst�nd enligt 1 � f�r f�renas med de villkor som beh�vs f�r att </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">begr�nsa unders�kningsverksamheten eller kontrollera denna. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">Ett tillst�nd f�r �terkallas om villkor f�r tillst�ndet �sidos�tts eller om </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft14">det annars finns s�rskilda sk�l. Tillst�ndet f�r �terkallas tills vidare i <br/>avvaktan p� att fr�gan avg�rs slutligt. </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">4 � Fr�gor om tillst�nd enligt denna lag pr�vas av socialstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft11">5 � En unders�kning enligt 1 � f�r inte omfatta annan �n den som </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">l�mnat skriftligt samtycke. </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft11">6 � Socialstyrelsens beslut enligt d enna lag f�r �verklagas hos kam mar�</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">r�tten. </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:608px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:114 </b></p> <p style="position:absolute;top:90px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft12">Utkom fr�n tryc ket </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:608px;white-space:nowrap" class="ft12">den 26 mar s 1991 </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">1. Denna lag tr�der i kraft den I okto ber 1991. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">2. En genetisk unders�kning enligt 1 � som h ar inletts f�re ikrafttr�dan�</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft14">det f�r forts�tta till utg�ngen av decem ber 1991 utan tillst�nd enligt denna <br/>lag. Har tillst�nd s�kts f�r unders�kningen forts�tta �ven efter n�mnda </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">tidpunkt i avvaktan p� att fr�gan om tillst�nd avg�rs slutligt. </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:996px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">INGVAR CARLSSON </p> <p style="position:absolute;top:1040px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft11">INGELA THAL�N </p> <p style="position:absolute;top:1062px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft11">(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop, 1990/91: 52, SoU 10, rskr. 114. </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:721px;white-space:nowrap" class="ft11">299 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

Lag

om anv�ndning av viss genteknik vid allm�nna

h�lsounders�kningar;

utf�rdad den 14 mars 1991.

Enligt riksdagens bes lut' f�reskrivs f�ljande.

1 � F�r att unders�ka m�nniskors arvsmassa med u tnyttjande av analys

av genernas deoxyribonukleinsyra (DNA) eller ribonukleinsyra (RNA)
fordras s�rskilt tillst�nd, om unders�kningen utg�r eller ing�r som ett led i
en allm�n h�lsounders�kning.

2 � Ett tillst�nd som avses i 1 � f�r l�mnas endast om unders�kningen �r
inriktad p� att s�ka kun skap om sjukdomsf�rh�llanden som �r av allvarlig

art eller annars av s�rskild betydelse f�r h�lso- och sjukv�rden.

Vid pr�vning av tillst�ndsfr�gan skall s�rskilt beaktas om de som skall

leda och utf�ra unders�kningen har den kompetens som beh�vs f�r �nda�
m�let och om integritetsskyddet f�r uppgifter om unders�kningsdeltagar�

nas genetiska f�rh�llanden kan antas bli tillfredsst�llande.

3 � Ett tillst�nd enligt 1 � f�r f�renas med de villkor som beh�vs f�r att

begr�nsa unders�kningsverksamheten eller kontrollera denna.

Ett tillst�nd f�r �terkallas om villkor f�r tillst�ndet �sidos�tts eller om

det annars finns s�rskilda sk�l. Tillst�ndet f�r �terkallas tills vidare i
avvaktan p� att fr�gan avg�rs slutligt.

4 � Fr�gor om tillst�nd enligt denna lag pr�vas av socialstyrelsen.

5 � En unders�kning enligt 1 � f�r inte omfatta annan �n den som

l�mnat skriftligt samtycke.

6 � Socialstyrelsens beslut enligt d enna lag f�r �verklagas hos kam mar�

r�tten.

SFS 1991:114

Utkom fr�n tryc ket

den 26 mar s 1991

1. Denna lag tr�der i kraft den I okto ber 1991.

2. En genetisk unders�kning enligt 1 � som h ar inletts f�re ikrafttr�dan�

det f�r forts�tta till utg�ngen av decem ber 1991 utan tillst�nd enligt denna
lag. Har tillst�nd s�kts f�r unders�kningen forts�tta �ven efter n�mnda

tidpunkt i avvaktan p� att fr�gan om tillst�nd avg�rs slutligt.

P� regeringens v�gnar

INGVAR CARLSSON

INGELA THAL�N

(Socialdepartementet)

' Prop, 1990/91: 52, SoU 10, rskr. 114.

299

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.