SFS 1991:115

910115.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:VGFQML+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:21px;font-family:VGFQML+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:GXASHA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:GXASHA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:GXASHA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:61px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991; 115 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:87px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:87px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>001 �tg�rder I forskoiogs- eller behandlingssyfte med </b></p> <p style="position:absolute;top:109px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>den 26 mars 1991 </b></p> <p style="position:absolute;top:109px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>befruktade �gg fr�o m�nniska; </b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 14 mars 1991. </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft12">1 � �tg�rder enligt den na lag med befruktade �gg fr�n m�nniska f�rut�</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft12">s�tter samtycke av donatorerna av �gg och sperma. </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft12">2 � F�rs�k i forsknings- eller behandlingssyfte p� befruktade �gg f�r </p> <p style="position:absolute;top:328px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft12">g�ras l�ngst till och med Qortonde dagen efter befruktningen. F�rs�k f�r </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft15">inte ha till syfte att utveckla metoder f�r att �stadkomma genetiska effek�<br/>ter som kan g� i arv. </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft12">Ett befruktat �gg som varit f�rem�l f�r f�rs�k skall efter utg�ngen av den </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft12">tid som n �mns i f�rsta stycket utan dr�jsm�l f�rst�ras. </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft15">3 � Ett befruktat �gg f�r f�rvaras i fryst tillst�nd h�gst ett �r eller den <br/>l�ngre tid som socialstyrelsen enligt 5 � best�mt. </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft12">Den tid d� �gget har varit fryst r�knas inte in i den tid under vilken </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft12">f�rs�k f�r ske enligt 2 �. </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft15">4 � Om ett befruktat �gg varit f�rem�l f�r f�rs�k i forsknings- eller <br/>behandlingssyfte, f �r �gget inte f�ras in i en kvinnas kropp. Detsamma <br/>g�ller om �gget f�re befruktningen eller de spermier som anv�nts vid <br/>befruktningen har varit f�rem�l f�r f�rs�k. </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft12">5 � Om det finns synnerliga sk�l f�r socialstyrelsen f�r s�rskilda fall </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft12">medge att tiden enligt 3 � for f�rvaring i fryst tillst�nd f�rl�ngs. </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft12">L�mnas medgivande, skall styrelsen best�mma den ytterligare tid under </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft12">vilken f�rvaring f�r ske. </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft12">Ett medgivande f�r f�renas med villkor. Det f�r �terkallas om villkoren </p> <p style="position:absolute;top:769px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft12">�sidos�tts eller om det annars finns sk�l till �terkallelse. </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft12">6 � Den som upps�tligen bryter mot 2, 3 eller 4 � d�ms till b�ter eller </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft15">f�ngelse i h� gst ett �r. �r en �vertr�delse av 3 � ringa, skall inte d�mas till <br/>ansvar. </p> <p style="position:absolute;top:867px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft12">Allm�nt �tal f�r brott mot den na lag f�r v�ckas endast efter medgivande </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft12">av socialstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft12">7 � Socialstyrelsens beslut enligt 5 � f�r �verklagas hos kammarr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:969px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 1991. </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft12">INGVAR CARLSSON </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:525px;white-space:nowrap" class="ft12">INGELA THAL�N </p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:524px;white-space:nowrap" class="ft12">(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft13">300 </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft13">' Prop. 1990/91:52, SoUIO, rskr. 114. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1991; 115 Lag

Utkom fr�n trycket

001 �tg�rder I forskoiogs- eller behandlingssyfte med

den 26 mars 1991

befruktade �gg fr�o m�nniska;

utf�rdad den 14 mars 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande.

1 � �tg�rder enligt den na lag med befruktade �gg fr�n m�nniska f�rut�

s�tter samtycke av donatorerna av �gg och sperma.

2 � F�rs�k i forsknings- eller behandlingssyfte p� befruktade �gg f�r

g�ras l�ngst till och med Qortonde dagen efter befruktningen. F�rs�k f�r

inte ha till syfte att utveckla metoder f�r att �stadkomma genetiska effek�
ter som kan g� i arv.

Ett befruktat �gg som varit f�rem�l f�r f�rs�k skall efter utg�ngen av den

tid som n �mns i f�rsta stycket utan dr�jsm�l f�rst�ras.

3 � Ett befruktat �gg f�r f�rvaras i fryst tillst�nd h�gst ett �r eller den
l�ngre tid som socialstyrelsen enligt 5 � best�mt.

Den tid d� �gget har varit fryst r�knas inte in i den tid under vilken

f�rs�k f�r ske enligt 2 �.

4 � Om ett befruktat �gg varit f�rem�l f�r f�rs�k i forsknings- eller
behandlingssyfte, f �r �gget inte f�ras in i en kvinnas kropp. Detsamma
g�ller om �gget f�re befruktningen eller de spermier som anv�nts vid
befruktningen har varit f�rem�l f�r f�rs�k.

5 � Om det finns synnerliga sk�l f�r socialstyrelsen f�r s�rskilda fall

medge att tiden enligt 3 � for f�rvaring i fryst tillst�nd f�rl�ngs.

L�mnas medgivande, skall styrelsen best�mma den ytterligare tid under

vilken f�rvaring f�r ske.

Ett medgivande f�r f�renas med villkor. Det f�r �terkallas om villkoren

�sidos�tts eller om det annars finns sk�l till �terkallelse.

6 � Den som upps�tligen bryter mot 2, 3 eller 4 � d�ms till b�ter eller

f�ngelse i h� gst ett �r. �r en �vertr�delse av 3 � ringa, skall inte d�mas till
ansvar.

Allm�nt �tal f�r brott mot den na lag f�r v�ckas endast efter medgivande

av socialstyrelsen.

7 � Socialstyrelsens beslut enligt 5 � f�r �verklagas hos kammarr�tten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 1991.

P� regeringens v�gnar

INGVAR CARLSSON

INGELA THAL�N

(Socialdepartementet)

300

' Prop. 1990/91:52, SoUIO, rskr. 114.

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.