SFS 1998:282 Lag om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. / SFS 1998:282 Lag om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa
SFS 1998_282 Lag om ändring i lagen (1991_115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:282
Utkom från trycket
den 3 juni 1998

607

1

Prop. 1997/98:110, bet. 1997/98:SoU21, rskr. 1997/98:224.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Lag
om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i
forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade
ägg från människa;

utfärdad den 20 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1991:115) om åtgärder i

forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa skall
ha följande lydelse.

3 § Ett befruktat ägg får förvaras i fryst tillstånd högst fem år eller den
längre tid som Socialstyrelsen enligt 5 § bestämt.

Den tid då ägget har varit fryst räknas inte in i den tid under vilken försök

får ske enligt 2 §.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.