SFS 1998:282 Lag om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. / SFS 1998:282 Lag om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa
SFS 1998_282 Lag om ändring i lagen (1991_115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:394px;left:475px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 1998:282 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 3 juni 1998 </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft11">607 </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">1</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft13"> Prop. 1997/98:110, bet. 1997/98:SoU21, rskr. 1997/98:224. </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1998. </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">MARGOT WALLSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft18">Bj�rn Reuterstrand <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1991:115) om �tg�rder i <br/>forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade <br/>�gg fr�n m�nniska; </b></p> <p style="position:absolute;top:481px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 20 maj 1998. </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � lagen (1991:115) om �tg�rder i </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft18">forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade �gg fr�n m�nniska skall <br/>ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 �</b> Ett befruktat �gg f�r f�rvaras i fryst tillst�nd h�gst fem �r eller den <br/>l�ngre tid som Socialstyrelsen enligt 5 � best�mt. </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">Den tid d� �gget har varit fryst r�knas inte in i den tid under vilken f�rs�k </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">f�r ske enligt 2 �. </p> </div> </div>
background image

SFS 1998:282
Utkom fr�n trycket
den 3 juni 1998

607

1

Prop. 1997/98:110, bet. 1997/98:SoU21, rskr. 1997/98:224.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1998.

P� regeringens v�gnar

MARGOT WALLSTR�M

Bj�rn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Lag
om �ndring i lagen (1991:115) om �tg�rder i
forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade
�gg fr�n m�nniska;

utf�rdad den 20 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � lagen (1991:115) om �tg�rder i

forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade �gg fr�n m�nniska skall
ha f�ljande lydelse.

3 � Ett befruktat �gg f�r f�rvaras i fryst tillst�nd h�gst fem �r eller den
l�ngre tid som Socialstyrelsen enligt 5 � best�mt.

Den tid d� �gget har varit fryst r�knas inte in i den tid under vilken f�rs�k

f�r ske enligt 2 �.

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.