SFS 2002:252 Lag om ändring i lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. / SFS 2002:252 Lag om ändring i lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen
020252.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1988:711) om befruktning <br/>utanf�r kroppen;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 2 maj 2002.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om lagen (1988:711) om be-</p> <p style="position:absolute;top:321px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">fruktning utanf�r kroppen</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:338px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att nuvarande 3 och 4 �� skall betecknas 4 � respektive 9 �,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:356px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 1 och 2 �� och de nya 4 och 9 �� skall ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:374px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i lagen skall inf�ras sju nya paragrafer, 3, 58 och 1011 ��</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">samt n�rmast f�re 1 och 2 �� respektive de nya 4, 5 och 711 �� nya rubri-<br/>ker av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:454px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Inledande best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:479px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">I denna lag finns best�mmelser om </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft116">1. befruktning av en kvinnas �gg utanf�r hennes kropp, och <br/>2. inf�rande av ett befruktat �gg i en kvinnas kropp.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:560px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Allm�nna villkor f�r behandling</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:585px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Givare av �gg eller spermie skall vara myndig. Givaren skall l�mna</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">skriftligt samtycke till att �gget f�r befruktas eller att spermie f�r anv�ndas<br/>f�r befruktning. Givaren f�r �terkalla sitt samtycke fram till dess befruktning<br/>skett.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:674px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Ett befruktat �gg f�r f�ras in i en kvinnas kropp endast om kvinnan �r</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">gift eller sambo och maken eller sambon skriftligen samtyckt till detta. Om<br/>�gget inte �r kvinnans eget skall �gget ha befruktats av makens eller sam-<br/>bons spermier.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:772px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Var behandling f�r utf�ras</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:797px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Befruktning av �gg fr�n en kvinna, i vars kropp �gget skall inf�ras,</p> <p style="position:absolute;top:815px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">med spermier fr�n kvinnans make eller sambo f�r inte utan Socialstyrelsens<br/>tillst�nd utf�ras annat �n vid offentligt finansierade sjukhus. Vad nu sagts<br/>g�ller ocks� inf�rande av �gget i kvinnans kropp. </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Kommer �gget inte fr�n kvinnan eller spermien inte fr�n kvinnans make</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">eller sambo f�r befruktning och inf�rande av �gg ske endast vid de sjukhus</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 2001/02:89, bet. 2001/02:SoU16, rskr. 2001/02:227.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2002:252</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 maj 2002</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2002:252</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">som uppl�tit enhet f�r utbildning av l�kare enligt avtal mellan de universitet<br/>som bedriver l�karutbildning och ber�rda landsting. </p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:113px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>S�rskild pr�vning</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">I fr�ga om s�dan befruktning utanf�r kroppen som skall utf�ras med</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">ett annat �gg �n kvinnans eget eller med en spermie fr�n annan man �n kvin-<br/>nans make eller sambo skall en l�kare pr�va om det med h�nsyn till makar-<br/>nas eller de samboendes medicinska, psykologiska och sociala f�rh�llanden<br/>�r l�mpligt att en befruktning utanf�r kroppen �ger rum. Befruktning utanf�r<br/>kroppen f�r utf�ras endast om det kan antas att det blivande barnet kommer<br/>att v�xa upp under goda f�rh�llanden.</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">V�gras befruktning utanf�r kroppen, f�r makarna eller de samboende be-</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">g�ra att Socialstyrelsen pr�var fr�gan.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:316px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r befruktning utanf�r kroppen skall en l�kare v�lja �gg eller sper-</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">mier fr�n en givare som �r l�mplig. </p> <p style="position:absolute;top:351px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">�gg eller spermier fr�n en givare som har avlidit f�r inte anv�ndas f�r be-</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">fruktning. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Uppgifterna om givaren skall antecknas i en s�rskild journal, som skall</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">bevaras i minst 70 �r.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:449px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>R�tt till information</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:474px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som har avlats genom befruktning utanf�r kroppen med annat �gg</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">�n kvinnans eget eller med spermier fr�n annan �n kvinnans make eller<br/>sambo har, om han eller hon uppn�tt tillr�cklig mognad, r�tt att ta del av de<br/>uppgifter om givaren som antecknats i sjukhusets s�rskilda journal. </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Har n�gon anledning att anta att han eller hon avlats p� s�tt som s�gs i</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">f�rsta stycket �r socialn�mnden skyldig att p� beg�ran hj�lpa denne att ta<br/>reda p� om det finns n�gra uppgifter antecknade i en s�rskild journal.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Skyldighet att l�mna uppgifter till domstol</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:651px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det i ett m�l om faderskap eller moderskap till barn �r n�dv�ndigt</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">att f� del av de uppgifter som finns om en befruktning utanf�r kroppen, �r<br/>den som �r ansvarig f�r befruktningen eller n�gon annan som har tillg�ng till<br/>uppgifterna skyldig att p� beg�ran av domstolen l�mna ut dessa uppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:749px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Straffbest�mmelse</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:775px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som vanem�ssigt eller f�r att bereda sig vinning bryter mot 3 eller</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">4 � d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:837px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:863px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft21">Socialstyrelsens beslut enligt 5 � f�r �verklagas hos allm�n f�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">ningsdomstol.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2002:252</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Bemyndigande</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen eller den myndighet regeringen best�mmer f�r till skydd</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">f�r liv och h�lsa meddela ytterligare f�reskrifter om befruktning utanf�r<br/>kroppen och inf�rande av �gg i en kvinnas kropp.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:148px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2003.</p> <p style="position:absolute;top:183px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:219px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">LARS ENGQVIST</p> <p style="position:absolute;top:236px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft35">Bj�rn Reuterstrand<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft41">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders Gotab, Stockholm 2002</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1988:711) om befruktning
utanf�r kroppen;

utf�rdad den 2 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om lagen (1988:711) om be-

fruktning utanf�r kroppen

dels

att nuvarande 3 och 4 �� skall betecknas 4 � respektive 9 �,

dels

att 1 och 2 �� och de nya 4 och 9 �� skall ha f�ljande lydelse,

dels

att det i lagen skall inf�ras sju nya paragrafer, 3, 58 och 1011 ��

samt n�rmast f�re 1 och 2 �� respektive de nya 4, 5 och 711 �� nya rubri-
ker av f�ljande lydelse.

Inledande best�mmelser

1 �

I denna lag finns best�mmelser om

1. befruktning av en kvinnas �gg utanf�r hennes kropp, och
2. inf�rande av ett befruktat �gg i en kvinnas kropp.

Allm�nna villkor f�r behandling

2 �

Givare av �gg eller spermie skall vara myndig. Givaren skall l�mna

skriftligt samtycke till att �gget f�r befruktas eller att spermie f�r anv�ndas
f�r befruktning. Givaren f�r �terkalla sitt samtycke fram till dess befruktning
skett.

3 �

Ett befruktat �gg f�r f�ras in i en kvinnas kropp endast om kvinnan �r

gift eller sambo och maken eller sambon skriftligen samtyckt till detta. Om
�gget inte �r kvinnans eget skall �gget ha befruktats av makens eller sam-
bons spermier.

Var behandling f�r utf�ras

4 �

Befruktning av �gg fr�n en kvinna, i vars kropp �gget skall inf�ras,

med spermier fr�n kvinnans make eller sambo f�r inte utan Socialstyrelsens
tillst�nd utf�ras annat �n vid offentligt finansierade sjukhus. Vad nu sagts
g�ller ocks� inf�rande av �gget i kvinnans kropp.

Kommer �gget inte fr�n kvinnan eller spermien inte fr�n kvinnans make

eller sambo f�r befruktning och inf�rande av �gg ske endast vid de sjukhus

1

Prop. 2001/02:89, bet. 2001/02:SoU16, rskr. 2001/02:227.

SFS 2002:252

Utkom fr�n trycket
den 15 maj 2002

background image

2

SFS 2002:252

som uppl�tit enhet f�r utbildning av l�kare enligt avtal mellan de universitet
som bedriver l�karutbildning och ber�rda landsting.

S�rskild pr�vning

5 �

I fr�ga om s�dan befruktning utanf�r kroppen som skall utf�ras med

ett annat �gg �n kvinnans eget eller med en spermie fr�n annan man �n kvin-
nans make eller sambo skall en l�kare pr�va om det med h�nsyn till makar-
nas eller de samboendes medicinska, psykologiska och sociala f�rh�llanden
�r l�mpligt att en befruktning utanf�r kroppen �ger rum. Befruktning utanf�r
kroppen f�r utf�ras endast om det kan antas att det blivande barnet kommer
att v�xa upp under goda f�rh�llanden.

V�gras befruktning utanf�r kroppen, f�r makarna eller de samboende be-

g�ra att Socialstyrelsen pr�var fr�gan.

6 �

F�r befruktning utanf�r kroppen skall en l�kare v�lja �gg eller sper-

mier fr�n en givare som �r l�mplig.

�gg eller spermier fr�n en givare som har avlidit f�r inte anv�ndas f�r be-

fruktning.

Uppgifterna om givaren skall antecknas i en s�rskild journal, som skall

bevaras i minst 70 �r.

R�tt till information

7 �

Den som har avlats genom befruktning utanf�r kroppen med annat �gg

�n kvinnans eget eller med spermier fr�n annan �n kvinnans make eller
sambo har, om han eller hon uppn�tt tillr�cklig mognad, r�tt att ta del av de
uppgifter om givaren som antecknats i sjukhusets s�rskilda journal.

Har n�gon anledning att anta att han eller hon avlats p� s�tt som s�gs i

f�rsta stycket �r socialn�mnden skyldig att p� beg�ran hj�lpa denne att ta
reda p� om det finns n�gra uppgifter antecknade i en s�rskild journal.

Skyldighet att l�mna uppgifter till domstol

8 �

Om det i ett m�l om faderskap eller moderskap till barn �r n�dv�ndigt

att f� del av de uppgifter som finns om en befruktning utanf�r kroppen, �r
den som �r ansvarig f�r befruktningen eller n�gon annan som har tillg�ng till
uppgifterna skyldig att p� beg�ran av domstolen l�mna ut dessa uppgifter.

Straffbest�mmelse

9 �

Den som vanem�ssigt eller f�r att bereda sig vinning bryter mot 3 eller

4 � d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.

�verklagande

10 �

Socialstyrelsens beslut enligt 5 � f�r �verklagas hos allm�n f�rvalt-

ningsdomstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

background image

3

SFS 2002:252

Bemyndigande

11 �

Regeringen eller den myndighet regeringen best�mmer f�r till skydd

f�r liv och h�lsa meddela ytterligare f�reskrifter om befruktning utanf�r
kroppen och inf�rande av �gg i en kvinnas kropp.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2003.

P� regeringens v�gnar

LARS ENGQVIST

Bj�rn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.