SFS 2005:443 Lag om ändring i lagen (1984:1140) om insemination

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. / SFS 2005:443 Lag om ändring i lagen (1984:1140) om insemination
050443.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CPAJCO+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CPAJCP+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CPAJCP+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CPAJCO+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CPAJCP+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:CPAJCO+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CPAJCO+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:CPAJCP+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CPAJCP+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CPAJCO+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CPAJCO+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CPAJCO+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1984:1140) om insemination;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 9 juni 2005.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 och 5 �� lagen (1984:1140) om</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">insemination skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2 � </b>Insemination f�r utf�ras endast om kvinnan �r gift eller sambo. F�r in-<br/>seminationen kr�vs skriftligt samtycke av maken eller sambon.</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap f�ljer att vad som i</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">denna lag s�gs om make g�ller ocks� registrerad partner.</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>5 � </b>Om det i ett m�l om faderskap eller f�r�ldraskap enligt 1 kap. 9 � f�r-<br/>�ldrabalken �r n�dv�ndigt att f� del av de uppgifter som finns om en insemi-<br/>nation, �r den som �r ansvarig f�r inseminationen eller annan som har till-<br/>g�ng till uppgifterna skyldig att p� beg�ran av domstolen l�mna ut dessa<br/>uppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2005.</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">YLVA JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft19">Bj�rn Reuterstrand <br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2005:443</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 17 juni 2005</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2005</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1984:1140) om insemination;

utf�rdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 och 5 �� lagen (1984:1140) om

insemination skall ha f�ljande lydelse.

2 � Insemination f�r utf�ras endast om kvinnan �r gift eller sambo. F�r in-
seminationen kr�vs skriftligt samtycke av maken eller sambon.

Av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap f�ljer att vad som i

denna lag s�gs om make g�ller ocks� registrerad partner.

5 � Om det i ett m�l om faderskap eller f�r�ldraskap enligt 1 kap. 9 � f�r-
�ldrabalken �r n�dv�ndigt att f� del av de uppgifter som finns om en insemi-
nation, �r den som �r ansvarig f�r inseminationen eller annan som har till-
g�ng till uppgifterna skyldig att p� beg�ran av domstolen l�mna ut dessa
uppgifter.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2005.

P� regeringens v�gnar

YLVA JOHANSSON

Bj�rn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284.

SFS 2005:443

Utkom fr�n trycket
den 17 juni 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.