SFS 2005:445 Lag om ändring i lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. / SFS 2005:445 Lag om ändring i lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen
050445.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CPALND+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CPALNE+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CPALNE+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CPALND+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CPALNE+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:CPALND+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CPALND+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:CPALNE+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CPALNE+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CPALND+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CPALND+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CPALND+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1988:711) om befruktning <br/>utanf�r kroppen;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 9 juni 2005.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 och 8 �� lagen (1988:711) om</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">befruktning utanf�r kroppen skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">2<b> </b>Ett befruktat �gg f�r f�ras in i en kvinnas kropp endast om kvinnan �r</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">gift eller sambo och maken eller sambon skriftligen samtyckt till detta. Om<br/>�gget inte �r kvinnans eget skall �gget ha befruktats av makens eller sam-<br/>bons spermier.</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap f�ljer att vad som i</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">denna lag s�gs om make g�ller ocks� registrerad partner.</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:477px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">3<b> </b>Om det i ett m�l om faderskap, moderskap enligt 1 kap. 7 � eller f�r-</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">�ldraskap enligt 1 kap. 9 � f�r�ldrabalken �r n�dv�ndigt att f� del av de upp-<br/>gifter som finns om en befruktning utanf�r kroppen, �r den som �r ansvarig<br/>f�r befruktningen eller n�gon annan som har tillg�ng till uppgifterna skyldig<br/>att p� beg�ran av domstolen l�mna ut dessa uppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:586px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2005.</p> <p style="position:absolute;top:621px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">YLVA JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft19">Bj�rn Reuterstrand <br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2002:252.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2002:252.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2005:445</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 17 juni 2005</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2005</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1988:711) om befruktning
utanf�r kroppen;

utf�rdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 och 8 �� lagen (1988:711) om

befruktning utanf�r kroppen skall ha f�ljande lydelse.

3 �

2 Ett befruktat �gg f�r f�ras in i en kvinnas kropp endast om kvinnan �r

gift eller sambo och maken eller sambon skriftligen samtyckt till detta. Om
�gget inte �r kvinnans eget skall �gget ha befruktats av makens eller sam-
bons spermier.

Av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap f�ljer att vad som i

denna lag s�gs om make g�ller ocks� registrerad partner.

8 �

3 Om det i ett m�l om faderskap, moderskap enligt 1 kap. 7 � eller f�r-

�ldraskap enligt 1 kap. 9 � f�r�ldrabalken �r n�dv�ndigt att f� del av de upp-
gifter som finns om en befruktning utanf�r kroppen, �r den som �r ansvarig
f�r befruktningen eller n�gon annan som har tillg�ng till uppgifterna skyldig
att p� beg�ran av domstolen l�mna ut dessa uppgifter.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2005.

P� regeringens v�gnar

YLVA JOHANSSON

Bj�rn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284.

2 Senaste lydelse 2002:252.

3 Senaste lydelse 2002:252.

SFS 2005:445

Utkom fr�n trycket
den 17 juni 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.