SFS 2010:674 Lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. / SFS 2010:674 Lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
100674.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2006:351) om genetisk <br/>integritet m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 3 � lagen (2006:351) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">genetisk integritet m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">I h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763) ges grundl�ggande best�mmel-</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ser om patientens sj�lvbest�mmande och om respekt f�r m�nniskors lika<br/>v�rde inom h�lso- och sjukv�rden, och i patients�kerhetslagen (2010:659)<br/>f�reskrivs om skyldigheter f�r h�lso- och sjukv�rdspersonal.</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I lagen (2002:297) om biobanker i h�lso- och sjukv�rden m.m. regleras</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">hur humanbiologiskt material, med respekt f�r den enskilda m�nniskans<br/>integritet, ska f� samlas in, f�rvaras och anv�ndas f�r vissa �ndam�l.</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r det g�ller att skydda den enskilda m�nniskan och respektera m�nnisko-</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">v�rdet vid forskning finns best�mmelser i lagen (2003:460) om etikpr�vning<br/>av forskning som avser m�nniskor. </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:674</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 28 juni 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2006:351) om genetisk
integritet m.m.;

utf�rdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 3 � lagen (2006:351) om

genetisk integritet m.m. ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

3 �

I h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763) ges grundl�ggande best�mmel-

ser om patientens sj�lvbest�mmande och om respekt f�r m�nniskors lika
v�rde inom h�lso- och sjukv�rden, och i patients�kerhetslagen (2010:659)
f�reskrivs om skyldigheter f�r h�lso- och sjukv�rdspersonal.

I lagen (2002:297) om biobanker i h�lso- och sjukv�rden m.m. regleras

hur humanbiologiskt material, med respekt f�r den enskilda m�nniskans
integritet, ska f� samlas in, f�rvaras och anv�ndas f�r vissa �ndam�l.

N�r det g�ller att skydda den enskilda m�nniskan och respektera m�nnisko-

v�rdet vid forskning finns best�mmelser i lagen (2003:460) om etikpr�vning
av forskning som avser m�nniskor.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342.

SFS 2010:674

Utkom fr�n trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.