SFS 2010:1297 Lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. / SFS 2010:1297 Lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
101297.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2006:351) om genetisk <br/>integritet m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 18 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 kap. 2 � lagen (2006:351) om ge-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">netisk integritet m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om riskbed�md personf�rs�kring f�r utan hinder av vad som</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">s�gs i 1 � andra stycket f�rsta meningen ett f�rs�kringsbolag efterforska eller<br/>anv�nda genetisk information i samband med ing�ende, �ndring eller f�rny-<br/>else av avtal, om</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. den f�rs�krade har fyllt 18 �r och det f�rs�kringsbelopp som vid f�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ringsfall ska utfalla som ett eng�ngsbelopp �verstiger 30 prisbasbelopp en-<br/>ligt 2 kap. 6 och 7 �� socialf�rs�kringsbalken, eller</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. den f�rs�krade har fyllt 18 �r och det f�rs�kringsbelopp som vid f�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ringsfall ska utfalla som en periodisk ers�ttning �verstiger fyra prisbas-<br/>belopp per �r.</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1297</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2006:351) om genetisk
integritet m.m.;

utf�rdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 kap. 2 � lagen (2006:351) om ge-

netisk integritet m.m. ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.

2 �

I fr�ga om riskbed�md personf�rs�kring f�r utan hinder av vad som

s�gs i 1 � andra stycket f�rsta meningen ett f�rs�kringsbolag efterforska eller
anv�nda genetisk information i samband med ing�ende, �ndring eller f�rny-
else av avtal, om

1. den f�rs�krade har fyllt 18 �r och det f�rs�kringsbelopp som vid f�rs�k-

ringsfall ska utfalla som ett eng�ngsbelopp �verstiger 30 prisbasbelopp en-
ligt 2 kap. 6 och 7 �� socialf�rs�kringsbalken, eller

2. den f�rs�krade har fyllt 18 �r och det f�rs�kringsbelopp som vid f�rs�k-

ringsfall ska utfalla som en periodisk ers�ttning �verstiger fyra prisbas-
belopp per �r.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1297

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.