SFS 2006:805 Lag om foder och animaliska biprodukter

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter / SFS 2006:805 Lag om foder och animaliska biprodukter
060805.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft38{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft39{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft310{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:16px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft65{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft71{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft72{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft73{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft74{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft75{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft81{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft82{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft83{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft84{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft85{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft91{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft92{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft93{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft101{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:208px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om foder och animaliska biprodukter;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 8 juni 2006.</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:344px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Lagens syfte och till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag syftar till att s�kerst�lla en h�g skyddsniv� f�r djurs och</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">m�nniskors h�lsa n�r det g�ller foder och animaliska biprodukter.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:940px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS 2006:805</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 21 juni 2006</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft111"> Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft111"> Jfr r�dets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (EGT</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft115">L 270, 14.12.1970, s. 1, svensk specialutg�va, omr�de 3, volym 3, s. 118, Celex<br/>31970L0524), senast �ndrat genom kommissionens f�rordning (EG) nr 1800/2004<br/>(EUT L 317, 16.10.2004, s. 37, Celex 32004R1800), kommissionens f�rsta direktiv<br/>71/250/EEG av den 15 juni 1971 om gemenskapsmetoder f�r analys vid den officiella<br/>foderkontrollen (EGT L 155, 12.7.1971, s. 13, svensk specialutg�va, omr�de 3,<br/>volym 3, s. 213, Celex 31971L0250), senast �ndrat genom kommissionens direktiv<br/>2005/6/EG (EUT L 24, 27.1.2005, s. 33, Celex 32005L0006), kommissionens andra<br/>direktiv 71/393/EEG av den 18 november 1971 om gemenskapsmetoder f�r analys vid<br/>den officiella foderkontrollen (EGT L 279, 20.12.1971, s. 7, svensk specialutg�va,<br/>omr�de 3, volym 4, s. 49, Celex 31971L0393), senast �ndrat genom kommissionens<br/>direktiv 98/64/EG (EGT L 257, 19.9.1998, s. 14, Celex 31998L0064), kommissionens<br/>tredje direktiv 72/199/EEG av den 27 april 1972 om gemenskapsmetoder f�r analys<br/>vid den officiella foderkontrollen (EGT L 123, 29.5.1972, s. 6, svensk specialutg�va,<br/>omr�de 3, volym 4, s. 184, Celex 31972L0199), senast �ndrat genom kommissionens<br/>direktiv 1999/79/EG (EGT L 209, 7.8.1999, s. 23, Celex 31999L0079), kommissio-<br/>nens fj�rde direktiv 73/46/EEG av den 5 december 1972 om gemenskapsmetoder f�r<br/>analys vid den officiella foderkontrollen (EGT L 83, 30.3.1973, s. 21, svensk special-<br/>utg�va, omr�de 3, volym 5, s. 115, Celex 31973L0046), senast �ndrat genom kommis-<br/>sionens direktiv 1999/27/EG (EGT L 118, 6.5.1999, s. 36, Celex 31999L0027),<br/>kommissionens sjunde direktiv 76/372/EEG av den 1 mars 1976 om gemenskapsme-<br/>toder f�r analys vid den officiella foderkontrollen (EGT L 102, 15.4.1976, s. 8, svensk<br/>specialutg�va, omr�de 3, volym 7, s. 48, Celex 31976L0372), senast �ndrat genom<br/>kommissionens direktiv 94/14/EG (EGT L 94, 13.4.1994, s. 30, Celex 31994L0014,<br/>den svenska versionen finns inte tillg�nglig), r�dets direktiv 79/373/EEG av den<br/>2 april 1979 om saluf�ring av foderblandningar (EGT L 86, 6.4.1979, s. 30, svensk<br/>specialutg�va, omr�de 3, volym 10, s. 205, Celex 31979L0373), senast �ndrat genom<br/>r�dets f�rordning (EG) nr 807/2003 (EGT L 122, 16.5.2003, s. </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft111">36, Celex</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft115">32003R0807), kommissionens direktiv 80/511/EEG av den 2 maj 1980 om tillst�nd i<br/>vissa fall f�r saluf�ring av foderblandningar i of�rseglade f�rpackningar eller beh�l-<br/>lare (EGT L 126, 21.5.1980, s. 14, svensk specialutg�va, omr�de 3, volym 12, s. 35,<br/>Celex 31980L0511), senast �ndrat genom kommissionens direktiv 98/67/EG (EGT L<br/>261, 24.9.1998, s. 10, Celex 31998L0067), r�dets direktiv 82/471/EEG av den 30 juni<br/>1982 om vissa produkter som anv�nds i djurfoder (EGT L 213, 21.7.1982, s. 8, svensk<br/>specialutg�va, omr�de 3, volym 15, s. 98, Celex 31982L0471), senast �ndrat genom<br/>kommissionens direktiv 2004/116/EG (EUT L </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:377px;white-space:nowrap" class="ft111">379, 24.12.2004, s. </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft111">81, Celex</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft115">32004L0116), kommissionens direktiv 82/475/EEG av den 23 juni 1982 om fastst�l-<br/>lande av gruppbeteckningar f�r r�varor som f�r anv�ndas vid m�rkning av foderbland-</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2006:805</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">forts fotnot 2</p> <p style="position:absolute;top:97px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft25">ningar till s�llskapsdjur (EGT L 213, 21.7.1982, s. 27, svensk specialutg�va, omr�de<br/>3, volym 15, s. 105, Celex 31982L0475), senast �ndrat genom kommissionens direk-<br/>tiv 98/67/EG (EGT L 261, 24.9.1998, s. 10, Celex 31998L0067), r�dets direktiv<br/>87/153/EEG av den 16 februari 1987 om fastst�llande av riktlinjer f�r bed�mningen<br/>av tillsatser i djurfoder (EGT L 64, 7.3.1987, s. 19, svensk specialutg�va, omr�de 3,<br/>volym 22, s. 226, Celex 31987L0153), senast �ndrat genom Europaparlamentets och<br/>r�dets f�rordning (EG) nr 1831/2003 (EGT L 268, 18.10.2003, s. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:582px;white-space:nowrap" class="ft24">29, Celex</p> <p style="position:absolute;top:187px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft25">32003R1831), r�dets direktiv 90/167/EEG av den 26 mars 1990 om fastst�llande av<br/>villkor f�r framst�llning, utsl�ppande p� marknaden och anv�ndning av foderl�keme-<br/>del inom gemenskapen (EGT L 92, 7.4.1990, s. 42, svensk specialutg�va, omr�de 3,<br/>volym 32, s. 122, Celex 31990L0167), kommissionens elfte direktiv 93/70/EEG av<br/>den 28 juli 1993 om gemenskapsmetoder f�r analys vid den officiella foderkontrollen<br/>(EGT L 234, 17.9.1993, s. 17, svensk specialutg�va, omr�de 3, volym 52, s. 132,<br/>Celex 31993L0070), r�dets direktiv 93/74/EEG av den 13 september 1993 om foder<br/>f�r s�rskilda n�ringsbehov (EGT L 237, 22.9.1993, s. 23, svensk specialutg�va,<br/>omr�de 3, volym 52, s. 145, Celex 31993L0074), senast �ndrat genom r�dets f�rord-<br/>ning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1, Celex 32003R0806), kommissio-<br/>nens tolfte direktiv 93/117/EEG av den 17 december 1993 om fastst�llande av<br/>gemenskapsmetoder f�r analys vid den officiella foderkontrollen (EGT L 329,<br/>30.12.1993, s. </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">54, svensk specialutg�va, omr�de 3, volym 54, s. 186, Celex</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft25">31993L0117), kommissionens direktiv 94/39/EG av den 25 juli 1994 om uppr�ttande<br/>av en f�rteckning �ver anv�ndningsomr�den f�r djurfoder f�r s�rskilda n�ringsbehov<br/>(EGT L 207, 10.8.1994, s. 20, svensk specialutg�va, omr�de 3, volym 60, s. 132,<br/>Celex 31994L0039), senast �ndrat genom kommissionens direktiv 2002/1/EG (EGT<br/>L 5, 9.1.2002, s. 8, Celex 32002L0001), kommissionens direktiv 95/10/EG av den 7<br/>april 1995 om fastst�llande av metoden f�r ber�kning av energiv�rdet i hund- eller<br/>kattfoder f�r s�rskilda n�ringsbehov (EGT L 91, 22.4.1995, s. </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:580px;white-space:nowrap" class="ft24">39, Celex</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft25">31995L0010), senast �ndrat genom kommissionens direktiv 1999/78/EG (EGT L 209,<br/>7.8.1999, s. 22, Celex 31999L0078), r�dets direktiv 95/53/EG av den 25 oktober 1995<br/>om fastst�llande av principerna f�r organisationen av officiell kontroll p� djurfoder-<br/>omr�det (EGT L 265, 8.11.1995, s. 17, Celex 31995L0053), senast �ndrat genom<br/>Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 882/2004 (EUT L 165, 30.4.2004,<br/>s. 1, Celex 32004R0882), r�dets direktiv 96/25/EG av den 29 april 1996 om avyttring<br/>av foderr�varor, med �ndring av direktiven 70/524/EEG, 74/63/EEG, 82/471/EEG<br/>och 93/74/EEG, och med upph�vande av direktiv 77/101/EEG (EGT L 125,<br/>23.5.1996, s. 35, Celex 31996L0025), senast �ndrat genom r�dets f�rordning (EG) nr<br/>806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1, Celex 32003R0806), r�dets direktiv<br/>1999/29/EG av den 22 april 1999 om fr�mmande �mnen och produkter i djurfoder<br/>(EGT L 115, 4.5.1999, s. 32, Celex 31999L0029), senast �ndrat genom r�dets f�rord-<br/>ning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, Celex 32003R0806), kommissionens<br/>direktiv 1999/76/EG av den 23 juli 1999 om fastst�llande av gemenskapsmetoder f�r<br/>best�mning av natriumlasalocid i foder (EGT L 207, 6.8.1999, s. 13, Celex<br/>31999L0076), kommissionens direktiv 2000/45/EG av den 6 juli 2000 om fastst�l-<br/>lande av gemenskapsmetoder f�r best�mning av A-vitamin, E-vitamin och tryptofan i<br/>djurfoder (EGT L 174, 13.7.2000, s. 32, Celex 32000L0045), Europaparlamentets och<br/>r�dets direktiv 2002/32/EG av den 7 maj 2002 om fr�mmande �mnen och produkter i<br/>djurfoder (EGT L 140, 30.5.2002, s. 10, Celex 32002L0032), senast �ndrat genom<br/>kommissionens direktiv 2006/13/EG (EUT L 32, 4.2.2006, s. 44, Celex 32006L0013),<br/>kommissionens direktiv 2002/70/EG av den 26 juli 2002 om fastst�llande av krav f�r<br/>best�mning av gr�nsv�rden f�r dioxiner och dioxinlika PCB i foder (EGT L 209,<br/>6.8.2002, s. 15, Celex 32002L0070), senast �ndrat genom kommissionens direktiv<br/>2005/7/EG (EUT L 27, 29.1.2005, s. 41, Celex 32005L0007) och kommissionens<br/>direktiv 2003/126/EG av den 23 december 2003 om analysmetoder f�r identifiering<br/>av best�ndsdelar av animaliskt ursprung i foder f�r den officiella foderkontrollen<br/>(EUT L 339, 24.12.2003, s. 78, Celex 32003L0126).</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:679px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2006:805</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft31">Begreppen foder och utsl�ppande p� marknaden av foder har i denna</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft310">lag samma betydelse som i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG)<br/>nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allm�nna principer och krav f�r livs-<br/>medelslagstiftning, om inr�ttande av Europeiska myndigheten f�r livs-<br/>medelss�kerhet och om f�rfaranden i fr�gor som g�ller livsmedelss�kerhet</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft36">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft31">.</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">Begreppet prim�rproduktion av foder har i lagen samma betydelse som i</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft310">Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 183/2005 av den<br/>12 januari 2005 om fastst�llande av krav f�r foderhygien</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:436px;white-space:nowrap" class="ft36">4</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:440px;white-space:nowrap" class="ft31">.</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">Begreppen animaliska biprodukter och d�rav framst�llda produkter samt</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft310">utsl�ppande p� marknaden av dessa produkter har i denna lag samma bety-<br/>delse som i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1774/2002 av<br/>den 3 oktober 2002 om h�lsobest�mmelser f�r animaliska biprodukter som<br/>inte �r avsedda att anv�ndas som livsmedel</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft36">5</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:361px;white-space:nowrap" class="ft31">.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:319px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft31">Lagen g�ller i alla led fr�n och med prim�rproduktionen av foder till</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft310">och med utsl�ppande av foder p� marknaden eller utfodring av djur. Lagen<br/>g�ller ocks� f�r befattning med animaliska biprodukter och d�rav fram-<br/>st�llda produkter.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft31">Lagen till�mpas inte p� privat enskild produktion av foder avsett f�r</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft310">s�llskapsdjur och p� utfodring av s�dana djur i enskilda hem. Denna be-<br/>gr�nsning g�ller dock inte i den m�n lagen kompletterar best�mmelser i EG-<br/>f�rordningar (EG-best�mmelser).</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:505px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>EG-best�mmelser som kompletteras av lagen</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:530px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft31">Lagen kompletterar s�dana EG-best�mmelser som har samma syfte</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft310">som lagen och som faller inom lagens till�mpningsomr�de. Regeringen skall<br/>i Svensk f�rfattningssamling ge till k�nna vilka grundf�rordningar som av-<br/>ses.</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">I fr�ga om EG-best�mmelser som faller inom flera lagars till�mpningsom-</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft310">r�de tillk�nnager regeringen p� samma s�tt som i f�rsta stycket vilka be-<br/>st�mmelser som kompletteras av denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft310">f�reskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som beh�vs som komplette-<br/>ring av EG-best�mmelserna.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:734px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Anv�ndning av djur som foder</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:760px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>6 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft31">I de EG-best�mmelser som kompletteras av lagen finns f�rbud mot att</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft31">som foder anv�nda djur, djurdelar eller varor som framst�lls av djur.</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft310">f�reskrifter om att djur eller delar av djur f�r anv�ndas som foder i enlighet<br/>med undantagsbest�mmelserna i artikel 23 i Europaparlamentets och r�dets<br/>f�rordning (EG) nr 1774/2002.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft37">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft38"> </p> <p style="position:absolute;top:913px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft39">EGT L 31, 1.2.2002, s. 1 (Celex 32002R0178).</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft37">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft38"> </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft39">EUT L 35, 8.2.2005, s. 1 (Celex 32005R0183).</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft37">5</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft38"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft39">EGT L 273, 10.10.2002, s. 1 (Celex 32002R1774).</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2006:805</b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Vilda djur som foder</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>7 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft41">Vilda djur som inte omfattas av de EG-best�mmelser som komplette-</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft45">ras av lagen f�r anv�ndas som foder endast om djuren har avlivats, slaktats<br/>upp och d�refter veterin�rbesiktigats.</p> <p style="position:absolute;top:150px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft41">Det som s�gs i f�rsta stycket g�ller ocks� delar av s�dana djur och foder-</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft41">mj�l eller andra varor som framst�llts av djuren eller delar av djuren.</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft41">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft41">f�reskrifter om undantag fr�n kraven i f�rsta och andra styckena.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>F�rbud mot att sl�ppa ut foder p� marknaden</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:274px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>8 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft41">Ut�ver vad som f�ljer av de EG-best�mmelser som kompletteras av la-</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft41">gen �r det f�rbjudet att anv�nda eller p� marknaden sl�ppa ut foder </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft45">1. om det kan antas att fodret har en skadlig inverkan p� milj�n,<br/>2. om det har en s�dan beskaffenhet som inte �r till�ten enligt 7 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft41">eller andra stycket,</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft41">3. f�r vilket upplysningsskyldighet enligt f�reskrifter eller beslut som har</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft41">meddelats med st�d av 9 � inte fullgjorts, </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft41">4. som inte uppfyller de krav eller villkor om foders�kerhet som f�reskri-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft41">vits eller beslutats med st�d av 9 �. </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>F�reskrifter och beslut om foder samt om laboratorier f�r <br/>foderanalyser</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>9 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft41">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft45">dela f�reskrifter eller i enskilda fall besluta om villkor f�r eller f�rbud mot<br/>inf�rsel, utf�rsel, tillverkning, utsl�ppande p� marknaden, anv�ndning och<br/>bortskaffande av samt annan befattning med foder eller ett visst parti av fo-<br/>der.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:609px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>10 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft41">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft45">dela f�reskrifter eller i enskilda fall besluta om villkor f�r laboratorier f�r fo-<br/>deranalyser och metoder f�r s�dana analyser.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:689px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>F�reskrifter och beslut om animaliska biprodukter</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:715px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>11 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft41">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft45">dela f�reskrifter eller i det enskilda fallet besluta om villkor f�r eller f�rbud<br/>mot inf�rsel, utf�rsel, tillverkning, utsl�ppande p� marknaden, omh�nder-<br/>tagande, bearbetning och bortskaffande av samt annan befattning med ani-<br/>maliska biprodukter och d�rav framst�llda produkter.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:830px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Kontrollmyndigheternas offentliga kontroll</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:856px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>12 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft41">Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de f�reskrifter eller</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft45">beslut som har meddelats med st�d av lagen, de EG-best�mmelser som kom-<br/>pletteras av lagen samt de beslut som har meddelats med st�d av EG-<br/>best�mmelserna ut�vas av Statens jordbruksverk, andra statliga myndigheter<br/>och kommunerna i enlighet med vad regeringen best�mmer. </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:679px;white-space:nowrap" class="ft51">5</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS 2006:805</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft51">En kommuns uppgift skall fullg�ras av den eller de kommunala n�mnder</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft51">som fullg�r uppgifter inom milj�- och h�lsoskyddsomr�det.</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft51">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att kontrolluppgifter f�r �verl�m-</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft51">nas fr�n en statlig myndighet till en annan statlig myndighet.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:169px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Kontrollmyndigheternas �vriga �ligganden </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:195px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>13 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft51">Jordbruksverket samordnar �vriga kontrollmyndigheters verksamhet</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft55">och l�mnar r�d och hj�lp i denna verksamhet, om inte regeringen f�reskriver<br/>n�got annat.</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft51">Den myndighet som ut�var offentlig kontroll skall genom r�dgivning, in-</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft55">formation och p� annat s�tt underl�tta f�r den enskilde att fullg�ra sina skyl-<br/>digheter enligt lagen, de f�reskrifter och beslut som har meddelats med st�d<br/>av lagen, de EG-best�mmelser som kompletteras av lagen och de beslut som<br/>har meddelats med st�d av EG-best�mmelserna.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft51"> Den myndighet som ut�var offentlig kontroll skall verka f�r att �ver-</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft55">tr�delser av lagen, av de f�reskrifter eller beslut som har meddelats med st�d<br/>av lagen eller av de EG-best�mmelser som kompletteras av lagen, beivras.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:434px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Kommunal samverkan i den offentliga kontrollen</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft51"> En kommun f�r tr�ffa avtal med en annan kommun om att kontroll-</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft55">uppgifter som kommuner har enligt denna lag skall sk�tas helt eller delvis av<br/>den andra kommunen. Kommunen f�r dock inte �verl�ta befogenheten att<br/>meddela beslut i ett �rende.</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft51">En kommun f�r ocks� efter �verenskommelse med en annan kommun</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft55">uppdra �t anst�llda i den kommunen att besluta p� kommunens v�gnar i ett<br/>visst �rende eller en grupp av �renden, dock inte i de fall som avses i 6 kap.<br/>34 � kommunallagen (1991:900). F�reskrifterna i 6 kap. 2427 och 35 ��<br/>kommunallagen om j�v och anm�lan av beslut till n�mnd skall till�mpas p�<br/>den som fattar s�dana beslut.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:297px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:664px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>�verflyttning av offentlig kontroll</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:689px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft51"> Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet som rege-</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft55">ringen best�mt enligt denna lag f�r, i samr�d med en kommun, besluta att<br/>den offentliga kontroll �ver en viss verksamhet som kommunen annars har<br/>skall flyttas �ver till verket eller myndigheten. Ett s�dant beslut f�r fattas,<br/>om verksamheten har stor omfattning, �r s�rskilt komplicerad eller om det<br/>finns andra s�rskilda sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft51">Jordbruksverket eller myndigheten f�r besluta att kontrollen skall l�mnas</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft55">tillbaka till kommunen, om verket eller myndigheten och kommunen �r<br/>�verens om det.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:309px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:866px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft51"> Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet som rege-</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft55">ringen best�mt enligt denna lag f�r, i samr�d med en kommun, besluta att<br/>den offentliga kontroll av en viss anl�ggning som Jordbruksverket eller<br/>myndigheten annars har skall flyttas fr�n verket eller myndigheten till en<br/>kommun.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft61">6</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS 2006:805</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft61"> Om en kommun grovt eller under l�ngre tid har �sidosatt sin kon-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft65">trollskyldighet n�r det g�ller viss verksamhet, f�r regeringen, p� ans�kan av<br/>Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet som regeringen be-<br/>st�mt enligt denna lag, besluta att ansvaret f�r kontrollen av den verksamhe-<br/>ten skall flyttas �ver till Jordbruksverket eller myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft61">Regeringen f�r besluta att kontrollen skall l�mnas tillbaka till kommunen.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:205px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>F�rel�gganden riktade till kommuner</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:336px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:230px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft61"> Om en kommun inte fullg�r de skyldigheter som f�ljer av dess kon-</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft65">trolluppdrag, f�r Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet<br/>som regeringen best�mt enligt denna lag f�rel�gga kommunen att avhj�lpa<br/>bristen. Ett s�dant f�rel�ggande skall inneh�lla uppgifter om de �tg�rder som<br/>Jordbruksverket eller myndigheten anser n�dv�ndiga f�r att bristen skall<br/>kunna avhj�lpas.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:363px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>F�reskrifter om kontroll</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:348px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:389px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:351px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft61"> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft61">dela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft65">1. hur offentlig kontroll skall bedrivas, <br/>2. skyldighet f�r en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft65">den offentliga kontrollen att l�mna information till en s�dan samordnande<br/>kontrollmyndighet som avses i 13 � f�rsta stycket, </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft61">3. skyldighet f�r en foderf�retagare eller f�r en annan f�retagare som be-</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft65">fattar sig med animaliska biprodukter att ut�va en efter verksamhetens art<br/>l�mpad egenkontroll av verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:575px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>R�tt till upplysningar och tilltr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:360px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:601px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:363px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft61"> En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i den offent-</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft61">liga kontrollen har r�tt att i den utstr�ckning det beh�vs f�r kontrollen </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft65">1. p� beg�ran f� upplysningar och ta del av handlingar, samt<br/>2. f� tilltr�de till omr�den, lokaler och andra utrymmen som har anknyt-</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft61">ning till verksamheten och d�r g�ra unders�kningar och ta prover.</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft61">Best�mmelserna i f�rsta stycket g�ller ocks� f�r EG:s institutioner och f�r</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft61">inspekt�rer och experter som utsetts av institutionerna.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:368px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:752px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>Skyldighet att tillhandah�lla hj�lp</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:371px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:778px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:375px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft61"> Den som �r f�rem�l f�r offentlig kontroll skall tillhandah�lla den</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft61">hj�lp som beh�vs f�r att kontrollen skall kunna genomf�ras.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:378px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:840px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>F�rel�gganden och f�rbud</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:866px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:387px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft61"> Ut�ver vad som f�ljer av de EG-best�mmelser som kompletteras av</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft65">lagen eller vad som s�rskilt anges i 19 � f�r en kontrollmyndighet meddela<br/>de f�rel�gganden och f�rbud som beh�vs f�r att lagen, de f�reskrifter eller<br/>beslut som har meddelats med st�d av lagen, de EG-best�mmelser som kom-</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:390px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:679px;white-space:nowrap" class="ft71">7</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:395px;white-space:nowrap" class="ft72"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>SFS 2006:805</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:398px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft75">pletteras av lagen och de beslut som har meddelats med st�d av EG-best�m-<br/>melserna skall f�ljas. </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:402px;white-space:nowrap" class="ft72"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:134px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>Vite</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:407px;white-space:nowrap" class="ft73"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:160px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft71"> F�rel�gganden och f�rbud enligt 23 � eller enligt de EG-best�mmel-</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft71">ser som kompletteras av lagen f�r f�renas med vite. </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:414px;white-space:nowrap" class="ft72"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>S�rskilda ingripanden</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:417px;white-space:nowrap" class="ft73"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:422px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft71"> Ut�ver vad som f�ljer av de EG-best�mmelser som kompletteras av</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft71">lagen f�r en kontrollmyndighet ta hand om en vara som</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft71">1. har sl�ppts ut p� marknaden, uppenbart �r avsedd att sl�ppas ut p�</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft75">marknaden eller anv�ndas i strid med 7 och 8 ��, de f�reskrifter som medde-<br/>lats med st�d av 9 eller 11 � eller de EG-best�mmelser som kompletteras av<br/>lagen, samt</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft71">2. avses med ett f�rel�ggande eller ett f�rbud enligt 23 �, om f�rel�ggan-</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft71">det eller f�rbudet inte f�ljs. </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft71">Om en vara har tagits om hand, f�r �garen under �verinseende av kon-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft75">trollmyndigheten g�ra varan duglig till utfodring eller till annat avsett �nda-<br/>m�l eller anv�nda den f�r n�got annat till�tet �ndam�l. Annars skall kon-<br/>trollmyndigheten l�ta f�rst�ra varan p� �garens bekostnad.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft72"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:487px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>R�ttelse</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:429px;white-space:nowrap" class="ft73"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:513px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:434px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft71"> Om n�gon inte fullg�r sina skyldigheter enligt lagen, de f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft75">eller beslut som har meddelats med st�d av lagen, de EG-best�mmelser som<br/>kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med st�d av EG-<br/>best�mmelserna, f�r kontrollmyndigheten besluta om r�ttelse p� hans eller<br/>hennes bekostnad. </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft72"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:628px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>Hj�lp av polismyndighet</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:441px;white-space:nowrap" class="ft73"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:654px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:444px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft71"> Polismyndigheten skall l�mna den hj�lp som beh�vs f�r ut�vande av</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft75">offentlig kontroll eller verkst�llighet av beslut enligt denna lag, de f�reskrif-<br/>ter eller beslut som har meddelats med st�d av lagen, de EG-best�mmelser<br/>som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med st�d av<br/>EG-best�mmelserna.</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft75">Hj�lp enligt f�rsta stycket f�r beg�ras endast om <br/>1. det p� grund av s�rskilda omst�ndigheter kan befaras att �tg�rden inte</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft75">kan utf�ras utan att polisens s�rskilda befogenheter enligt 10 � polislagen<br/>(1984:387) beh�ver tillgripas, eller </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft71">2. det annars finns synnerliga sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:449px;white-space:nowrap" class="ft72"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:858px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>Avgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft73"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:883px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:456px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft71"> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:901px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft71">dela f�reskrifter om skyldighet att betala avgift </p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft81">8</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:465px;white-space:nowrap" class="ft82"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>SFS 2006:805</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:468px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft81">1. f�r offentlig kontroll enligt denna lag, de f�reskrifter som har medde-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft85">lats med st�d av lagen eller de EG-best�mmelser som kompletteras av lagen,<br/>och</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft81">2. i �renden enligt denna lag, de f�reskrifter som har meddelats med st�d</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft81">av lagen eller de EG-best�mmelser som kompletteras av lagen.</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft81">Bemyndigandet enligt f�rsta stycket innefattar r�tt att meddela f�reskrif-</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft81">ter om skyldighet f�r kommunerna att ta ut s�dan avgift.</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft81">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft85">f�reskrifter om ber�kningen av avgifter som tas ut av statliga myndigheter<br/>och av kontrollorgan. </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:473px;white-space:nowrap" class="ft82"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:275px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>Straffbest�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:477px;white-space:nowrap" class="ft83"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:301px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:480px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft81"> Till b�ter d�ms den som med upps�t eller av oaktsamhet </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft81">1. bryter mot en f�reskrift eller ett beslut som meddelats med st�d av 5 �</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft81">tredje stycket, 9 eller 11 �,</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft85">2. bryter mot 8 �, eller<br/>3. inte fullg�r sina skyldigheter enligt 21 � f�rsta stycket 1.<br/>Till b�ter d�ms �ven den som med upps�t eller av oaktsamhet bryter mot</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft85">skyldigheter, villkor eller f�rbud som finns i de EG-best�mmelser som kom-<br/>pletteras av lagen. Detta g�ller dock inte, om �vertr�delsen avser best�m-<br/>melser om myndighetsut�vning.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:485px;white-space:nowrap" class="ft83"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:477px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>30 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:488px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft81"> Om en g�rning som avses i 29 � �r att anse som ringa, d�ms inte till</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft81">ansvar.</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft81">Till ansvar enligt 29 � d�ms inte, om g�rningen �r belagd med straff i</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft81">brottsbalken eller i lagen (2000:1225) om straff f�r smuggling.</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft81">Om ett vitesf�rel�ggande eller vitesf�rbud har �vertr�tts, d�ms inte till an-</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft85">svar enligt denna lag f�r en g�rning som omfattas av f�rel�ggandet eller f�r-<br/>budet.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:492px;white-space:nowrap" class="ft82"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:628px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>�verklagande m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:495px;white-space:nowrap" class="ft83"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:654px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>31 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:500px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft81"> Beslut av en kommunal n�mnd enligt denna lag, enligt de f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft85">som har meddelats med st�d av lagen eller enligt de EG-best�mmelser som<br/>kompletteras av lagen f�r �verklagas hos l�nsstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:503px;white-space:nowrap" class="ft83"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:725px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>32 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft81"> Beslut av Jordbruksverket eller av en annan statlig f�rvaltningsmyn-</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft85">dighet enligt denna lag, enligt de f�reskrifter som har meddelats med st�d av<br/>lagen eller enligt de EG-best�mmelser som kompletteras av lagen f�r �ver-<br/>klagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol. </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft81">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:510px;white-space:nowrap" class="ft83"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:831px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>33 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:515px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:831px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft81"> En myndighet f�r best�mma att dess beslut skall g�lla omedelbart</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft81">�ven om det �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:518px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:884px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft81">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006. Genom lagen upph�vs lagen</p> <p style="position:absolute;top:902px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft81">(1985:295) om foder.</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:522px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:679px;white-space:nowrap" class="ft91">9</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft92"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>SFS 2006:805</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:530px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft91">2. F�rbud, f�rel�gganden och andra beslut om skyldigheter f�r enskilda</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft93">som har meddelats med st�d av �ldre f�reskrifter skall anses beslutade enligt<br/>denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft91">3. F�r �verklagande av beslut som har meddelats f�re ikrafttr�dandet av</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft93">l�nsstyrelsen eller av en annan myndighet till vilken Statens jordbruksverk<br/>har �verl�tit att ut�va tillsyn g�ller �ldre f�reskrifter.</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft91">4. Fram till och med den 31 december 2006 skall i st�llet f�r 28 � f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft93">g�lla. Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-<br/>dela f�reskrifter om att avgifter f�r tas ut f�r offentlig kontroll och i �renden<br/>enligt lagen, de f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen eller de<br/>EG-best�mmelser som kompletteras av lagen. Regeringen f�r �verl�ta �t<br/>kommunen att meddela f�reskrifter om s�dana avgifter. Regeringen eller<br/>den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela f�reskrifter om be-<br/>r�kningen av avgifter som tas ut av statliga myndigheter och av kontroll-<br/>organ.</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft91">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft91">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft93">ANN-CHRISTIN NYKVIST<br/>(Jordbruksdepartementet)</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:520px;white-space:nowrap" class="ft101">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:526px;white-space:nowrap" class="ft101">Elanders Gotab, Stockholm 2006</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om foder och animaliska biprodukter;

utf�rdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs

2

f�ljande.

Lagens syfte och till�mpningsomr�de

1 �

Denna lag syftar till att s�kerst�lla en h�g skyddsniv� f�r djurs och

m�nniskors h�lsa n�r det g�ller foder och animaliska biprodukter.

1

2

SFS 2006:805

Utkom fr�n trycket
den 21 juni 2006

1

Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.

2

Jfr r�dets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (EGT

L 270, 14.12.1970, s. 1, svensk specialutg�va, omr�de 3, volym 3, s. 118, Celex
31970L0524), senast �ndrat genom kommissionens f�rordning (EG) nr 1800/2004
(EUT L 317, 16.10.2004, s. 37, Celex 32004R1800), kommissionens f�rsta direktiv
71/250/EEG av den 15 juni 1971 om gemenskapsmetoder f�r analys vid den officiella
foderkontrollen (EGT L 155, 12.7.1971, s. 13, svensk specialutg�va, omr�de 3,
volym 3, s. 213, Celex 31971L0250), senast �ndrat genom kommissionens direktiv
2005/6/EG (EUT L 24, 27.1.2005, s. 33, Celex 32005L0006), kommissionens andra
direktiv 71/393/EEG av den 18 november 1971 om gemenskapsmetoder f�r analys vid
den officiella foderkontrollen (EGT L 279, 20.12.1971, s. 7, svensk specialutg�va,
omr�de 3, volym 4, s. 49, Celex 31971L0393), senast �ndrat genom kommissionens
direktiv 98/64/EG (EGT L 257, 19.9.1998, s. 14, Celex 31998L0064), kommissionens
tredje direktiv 72/199/EEG av den 27 april 1972 om gemenskapsmetoder f�r analys
vid den officiella foderkontrollen (EGT L 123, 29.5.1972, s. 6, svensk specialutg�va,
omr�de 3, volym 4, s. 184, Celex 31972L0199), senast �ndrat genom kommissionens
direktiv 1999/79/EG (EGT L 209, 7.8.1999, s. 23, Celex 31999L0079), kommissio-
nens fj�rde direktiv 73/46/EEG av den 5 december 1972 om gemenskapsmetoder f�r
analys vid den officiella foderkontrollen (EGT L 83, 30.3.1973, s. 21, svensk special-
utg�va, omr�de 3, volym 5, s. 115, Celex 31973L0046), senast �ndrat genom kommis-
sionens direktiv 1999/27/EG (EGT L 118, 6.5.1999, s. 36, Celex 31999L0027),
kommissionens sjunde direktiv 76/372/EEG av den 1 mars 1976 om gemenskapsme-
toder f�r analys vid den officiella foderkontrollen (EGT L 102, 15.4.1976, s. 8, svensk
specialutg�va, omr�de 3, volym 7, s. 48, Celex 31976L0372), senast �ndrat genom
kommissionens direktiv 94/14/EG (EGT L 94, 13.4.1994, s. 30, Celex 31994L0014,
den svenska versionen finns inte tillg�nglig), r�dets direktiv 79/373/EEG av den
2 april 1979 om saluf�ring av foderblandningar (EGT L 86, 6.4.1979, s. 30, svensk
specialutg�va, omr�de 3, volym 10, s. 205, Celex 31979L0373), senast �ndrat genom
r�dets f�rordning (EG) nr 807/2003 (EGT L 122, 16.5.2003, s.

36, Celex

32003R0807), kommissionens direktiv 80/511/EEG av den 2 maj 1980 om tillst�nd i
vissa fall f�r saluf�ring av foderblandningar i of�rseglade f�rpackningar eller beh�l-
lare (EGT L 126, 21.5.1980, s. 14, svensk specialutg�va, omr�de 3, volym 12, s. 35,
Celex 31980L0511), senast �ndrat genom kommissionens direktiv 98/67/EG (EGT L
261, 24.9.1998, s. 10, Celex 31998L0067), r�dets direktiv 82/471/EEG av den 30 juni
1982 om vissa produkter som anv�nds i djurfoder (EGT L 213, 21.7.1982, s. 8, svensk
specialutg�va, omr�de 3, volym 15, s. 98, Celex 31982L0471), senast �ndrat genom
kommissionens direktiv 2004/116/EG (EUT L

379, 24.12.2004, s.

81, Celex

32004L0116), kommissionens direktiv 82/475/EEG av den 23 juni 1982 om fastst�l-
lande av gruppbeteckningar f�r r�varor som f�r anv�ndas vid m�rkning av foderbland-

background image

2

SFS 2006:805

forts fotnot 2

ningar till s�llskapsdjur (EGT L 213, 21.7.1982, s. 27, svensk specialutg�va, omr�de
3, volym 15, s. 105, Celex 31982L0475), senast �ndrat genom kommissionens direk-
tiv 98/67/EG (EGT L 261, 24.9.1998, s. 10, Celex 31998L0067), r�dets direktiv
87/153/EEG av den 16 februari 1987 om fastst�llande av riktlinjer f�r bed�mningen
av tillsatser i djurfoder (EGT L 64, 7.3.1987, s. 19, svensk specialutg�va, omr�de 3,
volym 22, s. 226, Celex 31987L0153), senast �ndrat genom Europaparlamentets och
r�dets f�rordning (EG) nr 1831/2003 (EGT L 268, 18.10.2003, s.

29, Celex

32003R1831), r�dets direktiv 90/167/EEG av den 26 mars 1990 om fastst�llande av
villkor f�r framst�llning, utsl�ppande p� marknaden och anv�ndning av foderl�keme-
del inom gemenskapen (EGT L 92, 7.4.1990, s. 42, svensk specialutg�va, omr�de 3,
volym 32, s. 122, Celex 31990L0167), kommissionens elfte direktiv 93/70/EEG av
den 28 juli 1993 om gemenskapsmetoder f�r analys vid den officiella foderkontrollen
(EGT L 234, 17.9.1993, s. 17, svensk specialutg�va, omr�de 3, volym 52, s. 132,
Celex 31993L0070), r�dets direktiv 93/74/EEG av den 13 september 1993 om foder
f�r s�rskilda n�ringsbehov (EGT L 237, 22.9.1993, s. 23, svensk specialutg�va,
omr�de 3, volym 52, s. 145, Celex 31993L0074), senast �ndrat genom r�dets f�rord-
ning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1, Celex 32003R0806), kommissio-
nens tolfte direktiv 93/117/EEG av den 17 december 1993 om fastst�llande av
gemenskapsmetoder f�r analys vid den officiella foderkontrollen (EGT L 329,
30.12.1993, s.

54, svensk specialutg�va, omr�de 3, volym 54, s. 186, Celex

31993L0117), kommissionens direktiv 94/39/EG av den 25 juli 1994 om uppr�ttande
av en f�rteckning �ver anv�ndningsomr�den f�r djurfoder f�r s�rskilda n�ringsbehov
(EGT L 207, 10.8.1994, s. 20, svensk specialutg�va, omr�de 3, volym 60, s. 132,
Celex 31994L0039), senast �ndrat genom kommissionens direktiv 2002/1/EG (EGT
L 5, 9.1.2002, s. 8, Celex 32002L0001), kommissionens direktiv 95/10/EG av den 7
april 1995 om fastst�llande av metoden f�r ber�kning av energiv�rdet i hund- eller
kattfoder f�r s�rskilda n�ringsbehov (EGT L 91, 22.4.1995, s.

39, Celex

31995L0010), senast �ndrat genom kommissionens direktiv 1999/78/EG (EGT L 209,
7.8.1999, s. 22, Celex 31999L0078), r�dets direktiv 95/53/EG av den 25 oktober 1995
om fastst�llande av principerna f�r organisationen av officiell kontroll p� djurfoder-
omr�det (EGT L 265, 8.11.1995, s. 17, Celex 31995L0053), senast �ndrat genom
Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 882/2004 (EUT L 165, 30.4.2004,
s. 1, Celex 32004R0882), r�dets direktiv 96/25/EG av den 29 april 1996 om avyttring
av foderr�varor, med �ndring av direktiven 70/524/EEG, 74/63/EEG, 82/471/EEG
och 93/74/EEG, och med upph�vande av direktiv 77/101/EEG (EGT L 125,
23.5.1996, s. 35, Celex 31996L0025), senast �ndrat genom r�dets f�rordning (EG) nr
806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1, Celex 32003R0806), r�dets direktiv
1999/29/EG av den 22 april 1999 om fr�mmande �mnen och produkter i djurfoder
(EGT L 115, 4.5.1999, s. 32, Celex 31999L0029), senast �ndrat genom r�dets f�rord-
ning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, Celex 32003R0806), kommissionens
direktiv 1999/76/EG av den 23 juli 1999 om fastst�llande av gemenskapsmetoder f�r
best�mning av natriumlasalocid i foder (EGT L 207, 6.8.1999, s. 13, Celex
31999L0076), kommissionens direktiv 2000/45/EG av den 6 juli 2000 om fastst�l-
lande av gemenskapsmetoder f�r best�mning av A-vitamin, E-vitamin och tryptofan i
djurfoder (EGT L 174, 13.7.2000, s. 32, Celex 32000L0045), Europaparlamentets och
r�dets direktiv 2002/32/EG av den 7 maj 2002 om fr�mmande �mnen och produkter i
djurfoder (EGT L 140, 30.5.2002, s. 10, Celex 32002L0032), senast �ndrat genom
kommissionens direktiv 2006/13/EG (EUT L 32, 4.2.2006, s. 44, Celex 32006L0013),
kommissionens direktiv 2002/70/EG av den 26 juli 2002 om fastst�llande av krav f�r
best�mning av gr�nsv�rden f�r dioxiner och dioxinlika PCB i foder (EGT L 209,
6.8.2002, s. 15, Celex 32002L0070), senast �ndrat genom kommissionens direktiv
2005/7/EG (EUT L 27, 29.1.2005, s. 41, Celex 32005L0007) och kommissionens
direktiv 2003/126/EG av den 23 december 2003 om analysmetoder f�r identifiering
av best�ndsdelar av animaliskt ursprung i foder f�r den officiella foderkontrollen
(EUT L 339, 24.12.2003, s. 78, Celex 32003L0126).

background image

3

SFS 2006:805

2 �

Begreppen foder och utsl�ppande p� marknaden av foder har i denna

lag samma betydelse som i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG)
nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allm�nna principer och krav f�r livs-
medelslagstiftning, om inr�ttande av Europeiska myndigheten f�r livs-
medelss�kerhet och om f�rfaranden i fr�gor som g�ller livsmedelss�kerhet

3

.

Begreppet prim�rproduktion av foder har i lagen samma betydelse som i

Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 183/2005 av den
12 januari 2005 om fastst�llande av krav f�r foderhygien

4

.

Begreppen animaliska biprodukter och d�rav framst�llda produkter samt

utsl�ppande p� marknaden av dessa produkter har i denna lag samma bety-
delse som i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1774/2002 av
den 3 oktober 2002 om h�lsobest�mmelser f�r animaliska biprodukter som
inte �r avsedda att anv�ndas som livsmedel

5

.

3 �

Lagen g�ller i alla led fr�n och med prim�rproduktionen av foder till

och med utsl�ppande av foder p� marknaden eller utfodring av djur. Lagen
g�ller ocks� f�r befattning med animaliska biprodukter och d�rav fram-
st�llda produkter.

4 �

Lagen till�mpas inte p� privat enskild produktion av foder avsett f�r

s�llskapsdjur och p� utfodring av s�dana djur i enskilda hem. Denna be-
gr�nsning g�ller dock inte i den m�n lagen kompletterar best�mmelser i EG-
f�rordningar (EG-best�mmelser).

EG-best�mmelser som kompletteras av lagen

5 �

Lagen kompletterar s�dana EG-best�mmelser som har samma syfte

som lagen och som faller inom lagens till�mpningsomr�de. Regeringen skall
i Svensk f�rfattningssamling ge till k�nna vilka grundf�rordningar som av-
ses.

I fr�ga om EG-best�mmelser som faller inom flera lagars till�mpningsom-

r�de tillk�nnager regeringen p� samma s�tt som i f�rsta stycket vilka be-
st�mmelser som kompletteras av denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som beh�vs som komplette-
ring av EG-best�mmelserna.

Anv�ndning av djur som foder

6 �

I de EG-best�mmelser som kompletteras av lagen finns f�rbud mot att

som foder anv�nda djur, djurdelar eller varor som framst�lls av djur.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om att djur eller delar av djur f�r anv�ndas som foder i enlighet
med undantagsbest�mmelserna i artikel 23 i Europaparlamentets och r�dets
f�rordning (EG) nr 1774/2002.

3

EGT L 31, 1.2.2002, s. 1 (Celex 32002R0178).

4

EUT L 35, 8.2.2005, s. 1 (Celex 32005R0183).

5

EGT L 273, 10.10.2002, s. 1 (Celex 32002R1774).

background image

4

SFS 2006:805

Vilda djur som foder

7 �

Vilda djur som inte omfattas av de EG-best�mmelser som komplette-

ras av lagen f�r anv�ndas som foder endast om djuren har avlivats, slaktats
upp och d�refter veterin�rbesiktigats.

Det som s�gs i f�rsta stycket g�ller ocks� delar av s�dana djur och foder-

mj�l eller andra varor som framst�llts av djuren eller delar av djuren.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om undantag fr�n kraven i f�rsta och andra styckena.

F�rbud mot att sl�ppa ut foder p� marknaden

8 �

Ut�ver vad som f�ljer av de EG-best�mmelser som kompletteras av la-

gen �r det f�rbjudet att anv�nda eller p� marknaden sl�ppa ut foder

1. om det kan antas att fodret har en skadlig inverkan p� milj�n,
2. om det har en s�dan beskaffenhet som inte �r till�ten enligt 7 � f�rsta

eller andra stycket,

3. f�r vilket upplysningsskyldighet enligt f�reskrifter eller beslut som har

meddelats med st�d av 9 � inte fullgjorts,

4. som inte uppfyller de krav eller villkor om foders�kerhet som f�reskri-

vits eller beslutats med st�d av 9 �.

F�reskrifter och beslut om foder samt om laboratorier f�r
foderanalyser

9 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter eller i enskilda fall besluta om villkor f�r eller f�rbud mot
inf�rsel, utf�rsel, tillverkning, utsl�ppande p� marknaden, anv�ndning och
bortskaffande av samt annan befattning med foder eller ett visst parti av fo-
der.

10 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter eller i enskilda fall besluta om villkor f�r laboratorier f�r fo-
deranalyser och metoder f�r s�dana analyser.

F�reskrifter och beslut om animaliska biprodukter

11 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter eller i det enskilda fallet besluta om villkor f�r eller f�rbud
mot inf�rsel, utf�rsel, tillverkning, utsl�ppande p� marknaden, omh�nder-
tagande, bearbetning och bortskaffande av samt annan befattning med ani-
maliska biprodukter och d�rav framst�llda produkter.

Kontrollmyndigheternas offentliga kontroll

12 �

Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de f�reskrifter eller

beslut som har meddelats med st�d av lagen, de EG-best�mmelser som kom-
pletteras av lagen samt de beslut som har meddelats med st�d av EG-
best�mmelserna ut�vas av Statens jordbruksverk, andra statliga myndigheter
och kommunerna i enlighet med vad regeringen best�mmer.

background image

5

SFS 2006:805

En kommuns uppgift skall fullg�ras av den eller de kommunala n�mnder

som fullg�r uppgifter inom milj�- och h�lsoskyddsomr�det.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att kontrolluppgifter f�r �verl�m-

nas fr�n en statlig myndighet till en annan statlig myndighet.

Kontrollmyndigheternas �vriga �ligganden

13 �

Jordbruksverket samordnar �vriga kontrollmyndigheters verksamhet

och l�mnar r�d och hj�lp i denna verksamhet, om inte regeringen f�reskriver
n�got annat.

Den myndighet som ut�var offentlig kontroll skall genom r�dgivning, in-

formation och p� annat s�tt underl�tta f�r den enskilde att fullg�ra sina skyl-
digheter enligt lagen, de f�reskrifter och beslut som har meddelats med st�d
av lagen, de EG-best�mmelser som kompletteras av lagen och de beslut som
har meddelats med st�d av EG-best�mmelserna.

14 �

Den myndighet som ut�var offentlig kontroll skall verka f�r att �ver-

tr�delser av lagen, av de f�reskrifter eller beslut som har meddelats med st�d
av lagen eller av de EG-best�mmelser som kompletteras av lagen, beivras.

Kommunal samverkan i den offentliga kontrollen

15 �

En kommun f�r tr�ffa avtal med en annan kommun om att kontroll-

uppgifter som kommuner har enligt denna lag skall sk�tas helt eller delvis av
den andra kommunen. Kommunen f�r dock inte �verl�ta befogenheten att
meddela beslut i ett �rende.

En kommun f�r ocks� efter �verenskommelse med en annan kommun

uppdra �t anst�llda i den kommunen att besluta p� kommunens v�gnar i ett
visst �rende eller en grupp av �renden, dock inte i de fall som avses i 6 kap.
34 � kommunallagen (1991:900). F�reskrifterna i 6 kap. 2427 och 35 ��
kommunallagen om j�v och anm�lan av beslut till n�mnd skall till�mpas p�
den som fattar s�dana beslut.

�verflyttning av offentlig kontroll

16 �

Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet som rege-

ringen best�mt enligt denna lag f�r, i samr�d med en kommun, besluta att
den offentliga kontroll �ver en viss verksamhet som kommunen annars har
skall flyttas �ver till verket eller myndigheten. Ett s�dant beslut f�r fattas,
om verksamheten har stor omfattning, �r s�rskilt komplicerad eller om det
finns andra s�rskilda sk�l.

Jordbruksverket eller myndigheten f�r besluta att kontrollen skall l�mnas

tillbaka till kommunen, om verket eller myndigheten och kommunen �r
�verens om det.

17 �

Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet som rege-

ringen best�mt enligt denna lag f�r, i samr�d med en kommun, besluta att
den offentliga kontroll av en viss anl�ggning som Jordbruksverket eller
myndigheten annars har skall flyttas fr�n verket eller myndigheten till en
kommun.

background image

6

SFS 2006:805

18 �

Om en kommun grovt eller under l�ngre tid har �sidosatt sin kon-

trollskyldighet n�r det g�ller viss verksamhet, f�r regeringen, p� ans�kan av
Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet som regeringen be-
st�mt enligt denna lag, besluta att ansvaret f�r kontrollen av den verksamhe-
ten skall flyttas �ver till Jordbruksverket eller myndigheten.

Regeringen f�r besluta att kontrollen skall l�mnas tillbaka till kommunen.

F�rel�gganden riktade till kommuner

19 �

Om en kommun inte fullg�r de skyldigheter som f�ljer av dess kon-

trolluppdrag, f�r Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet
som regeringen best�mt enligt denna lag f�rel�gga kommunen att avhj�lpa
bristen. Ett s�dant f�rel�ggande skall inneh�lla uppgifter om de �tg�rder som
Jordbruksverket eller myndigheten anser n�dv�ndiga f�r att bristen skall
kunna avhj�lpas.

F�reskrifter om kontroll

20 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om

1. hur offentlig kontroll skall bedrivas,
2. skyldighet f�r en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i

den offentliga kontrollen att l�mna information till en s�dan samordnande
kontrollmyndighet som avses i 13 � f�rsta stycket,

3. skyldighet f�r en foderf�retagare eller f�r en annan f�retagare som be-

fattar sig med animaliska biprodukter att ut�va en efter verksamhetens art
l�mpad egenkontroll av verksamheten.

R�tt till upplysningar och tilltr�de

21 �

En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i den offent-

liga kontrollen har r�tt att i den utstr�ckning det beh�vs f�r kontrollen

1. p� beg�ran f� upplysningar och ta del av handlingar, samt
2. f� tilltr�de till omr�den, lokaler och andra utrymmen som har anknyt-

ning till verksamheten och d�r g�ra unders�kningar och ta prover.

Best�mmelserna i f�rsta stycket g�ller ocks� f�r EG:s institutioner och f�r

inspekt�rer och experter som utsetts av institutionerna.

Skyldighet att tillhandah�lla hj�lp

22 �

Den som �r f�rem�l f�r offentlig kontroll skall tillhandah�lla den

hj�lp som beh�vs f�r att kontrollen skall kunna genomf�ras.

F�rel�gganden och f�rbud

23 �

Ut�ver vad som f�ljer av de EG-best�mmelser som kompletteras av

lagen eller vad som s�rskilt anges i 19 � f�r en kontrollmyndighet meddela
de f�rel�gganden och f�rbud som beh�vs f�r att lagen, de f�reskrifter eller
beslut som har meddelats med st�d av lagen, de EG-best�mmelser som kom-

background image

7

SFS 2006:805

pletteras av lagen och de beslut som har meddelats med st�d av EG-best�m-
melserna skall f�ljas.

Vite

24 �

F�rel�gganden och f�rbud enligt 23 � eller enligt de EG-best�mmel-

ser som kompletteras av lagen f�r f�renas med vite.

S�rskilda ingripanden

25 �

Ut�ver vad som f�ljer av de EG-best�mmelser som kompletteras av

lagen f�r en kontrollmyndighet ta hand om en vara som

1. har sl�ppts ut p� marknaden, uppenbart �r avsedd att sl�ppas ut p�

marknaden eller anv�ndas i strid med 7 och 8 ��, de f�reskrifter som medde-
lats med st�d av 9 eller 11 � eller de EG-best�mmelser som kompletteras av
lagen, samt

2. avses med ett f�rel�ggande eller ett f�rbud enligt 23 �, om f�rel�ggan-

det eller f�rbudet inte f�ljs.

Om en vara har tagits om hand, f�r �garen under �verinseende av kon-

trollmyndigheten g�ra varan duglig till utfodring eller till annat avsett �nda-
m�l eller anv�nda den f�r n�got annat till�tet �ndam�l. Annars skall kon-
trollmyndigheten l�ta f�rst�ra varan p� �garens bekostnad.

R�ttelse

26 �

Om n�gon inte fullg�r sina skyldigheter enligt lagen, de f�reskrifter

eller beslut som har meddelats med st�d av lagen, de EG-best�mmelser som
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med st�d av EG-
best�mmelserna, f�r kontrollmyndigheten besluta om r�ttelse p� hans eller
hennes bekostnad.

Hj�lp av polismyndighet

27 �

Polismyndigheten skall l�mna den hj�lp som beh�vs f�r ut�vande av

offentlig kontroll eller verkst�llighet av beslut enligt denna lag, de f�reskrif-
ter eller beslut som har meddelats med st�d av lagen, de EG-best�mmelser
som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med st�d av
EG-best�mmelserna.

Hj�lp enligt f�rsta stycket f�r beg�ras endast om
1. det p� grund av s�rskilda omst�ndigheter kan befaras att �tg�rden inte

kan utf�ras utan att polisens s�rskilda befogenheter enligt 10 � polislagen
(1984:387) beh�ver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga sk�l.

Avgifter

28 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om skyldighet att betala avgift

background image

8

SFS 2006:805

1. f�r offentlig kontroll enligt denna lag, de f�reskrifter som har medde-

lats med st�d av lagen eller de EG-best�mmelser som kompletteras av lagen,
och

2. i �renden enligt denna lag, de f�reskrifter som har meddelats med st�d

av lagen eller de EG-best�mmelser som kompletteras av lagen.

Bemyndigandet enligt f�rsta stycket innefattar r�tt att meddela f�reskrif-

ter om skyldighet f�r kommunerna att ta ut s�dan avgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om ber�kningen av avgifter som tas ut av statliga myndigheter
och av kontrollorgan.

Straffbest�mmelser

29 �

Till b�ter d�ms den som med upps�t eller av oaktsamhet

1. bryter mot en f�reskrift eller ett beslut som meddelats med st�d av 5 �

tredje stycket, 9 eller 11 �,

2. bryter mot 8 �, eller
3. inte fullg�r sina skyldigheter enligt 21 � f�rsta stycket 1.
Till b�ter d�ms �ven den som med upps�t eller av oaktsamhet bryter mot

skyldigheter, villkor eller f�rbud som finns i de EG-best�mmelser som kom-
pletteras av lagen. Detta g�ller dock inte, om �vertr�delsen avser best�m-
melser om myndighetsut�vning.

30 �

Om en g�rning som avses i 29 � �r att anse som ringa, d�ms inte till

ansvar.

Till ansvar enligt 29 � d�ms inte, om g�rningen �r belagd med straff i

brottsbalken eller i lagen (2000:1225) om straff f�r smuggling.

Om ett vitesf�rel�ggande eller vitesf�rbud har �vertr�tts, d�ms inte till an-

svar enligt denna lag f�r en g�rning som omfattas av f�rel�ggandet eller f�r-
budet.

�verklagande m.m.

31 �

Beslut av en kommunal n�mnd enligt denna lag, enligt de f�reskrifter

som har meddelats med st�d av lagen eller enligt de EG-best�mmelser som
kompletteras av lagen f�r �verklagas hos l�nsstyrelsen.

32 �

Beslut av Jordbruksverket eller av en annan statlig f�rvaltningsmyn-

dighet enligt denna lag, enligt de f�reskrifter som har meddelats med st�d av
lagen eller enligt de EG-best�mmelser som kompletteras av lagen f�r �ver-
klagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

33 �

En myndighet f�r best�mma att dess beslut skall g�lla omedelbart

�ven om det �verklagas.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006. Genom lagen upph�vs lagen

(1985:295) om foder.

background image

9

SFS 2006:805

2. F�rbud, f�rel�gganden och andra beslut om skyldigheter f�r enskilda

som har meddelats med st�d av �ldre f�reskrifter skall anses beslutade enligt
denna lag.

3. F�r �verklagande av beslut som har meddelats f�re ikrafttr�dandet av

l�nsstyrelsen eller av en annan myndighet till vilken Statens jordbruksverk
har �verl�tit att ut�va tillsyn g�ller �ldre f�reskrifter.

4. Fram till och med den 31 december 2006 skall i st�llet f�r 28 � f�ljande

g�lla. Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-
dela f�reskrifter om att avgifter f�r tas ut f�r offentlig kontroll och i �renden
enligt lagen, de f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen eller de
EG-best�mmelser som kompletteras av lagen. Regeringen f�r �verl�ta �t
kommunen att meddela f�reskrifter om s�dana avgifter. Regeringen eller
den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela f�reskrifter om be-
r�kningen av avgifter som tas ut av statliga myndigheter och av kontroll-
organ.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

ANN-CHRISTIN NYKVIST
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.