Lag (2013:514) om regionernas och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2013:514
Departement: Socialdepartementet
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:960
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet
SFS nr:

2013:514
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2013-06-13
Ändrad: t.o.m. SFS

2019:960
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   I denna lag finns bestämmelser om regionernas och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet.

Det som i denna lag sägs om en region gäller även en kommun som inte ingår i en region. Lag (2019:960).

2 §   En region har, om inget annat sägs i denna lag, kostnadsansvar för ersättningar som har bestämts enligt
   1. 7, 8 eller 9 § lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller
   2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Första stycket gäller endast ersättningar som har betalats ut till en patient som vid tiden för den vård ersättningen avser
   1. var bosatt inom regionen, eller
   2. hade skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistades inom regionen.
Lag (2019:960).

3 §   En region ska ersätta Försäkringskassan för sådana utbetalda ersättningar som avses i 2 §. Lag (2019:960).

4 §   En kommun som ingår i en region har kostnadsansvar för ersättning som avses i 2 § om ersättningen avser hjälpmedel som kommunen skulle haft kostnadsansvar för om dessa tillhandahållits i Sverige.

En kommun ska ersätta en region vad regionen enligt 3 § har betalat ut för sådana hjälpmedel som kommunen enligt första stycket har kostnadsansvar för. Lag (2019:960).


Övergångsbestämmelser

2013:514
   1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2013.
   2. Lagen ska inte tillämpas för ersättningar som avser vårdkostnader som har uppkommit före lagens ikraftträdande.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.