SFS 2016:353 Lag om ändring i tobakslagen (1993:581)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter / SFS 2016:353 Lag om ändring i tobakslagen (1993:581)
160353.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:BOHHGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:BOHHHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:BOHHHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:BOHHGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:BOHHHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:BOHHHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:BOHHHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:BOHHGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:BOHHGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:BOHHHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BOHHGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:BOHHGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:BOHHGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:BOHHGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:BOHHGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:BOHHHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:BOHHHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BOHHGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:BOHHGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:BOHHHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:BOHHHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:BOHHGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:BOHHGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:BOHHGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BOHHGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:BOHHGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:BOHHHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:BOHHHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:BOHHGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:BOHHGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:BOHHGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BOHHGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:BOHHGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:BOHHHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:BOHHHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:BOHHGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:7px;font-family:BOHHGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft55{font-size:12px;font-family:BOHHGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft56{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BOHHGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:BOHHGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:BOHHHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:8px;font-family:BOHHGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BOHHGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i tobakslagen (1993:581);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 14 april 2016.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 i fr�ga om tobakslagen (1993:581)3</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 1, 911, 12 b, 16, 18, 18 a, 1919 b, 20 och 27 �� och rubrikerna</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">n�rmast f�re 9 och 16 �� ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras sex nya paragrafer, 1 a, 1 b, 12 e, 12 f, 18 c och</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">18 d ��, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">P� grund av de h�lsorisker och ol�genheter som �r f�rbundna med bruk</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">av tobak och exponering f�r tobaksr�k meddelas i denna lag best�mmelser<br/>om</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> begr�nsning av r�kning i vissa lokaler och utrymmen samt p� vissa omr�-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">den utomhus,</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"> r�kfri arbetsmilj�,<br/> h�lsovarningar p� f�rpackningar till tobaksvaror och �rtprodukter f�r</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">r�kning,</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"> begr�nsningar av handeln med och r�tten till inf�rsel av tobaksvaror,<br/> marknadsf�ring av tobaksvaror och anv�ndning av vissa varuk�nne-</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tecken i marknadsf�ring av andra varor eller tj�nster, samt</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> inneh�llsreglering och produktkontroll m.m. av tobaksvaror.</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:614px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag inneh�ller �ven best�mmelser om produkter som �r base-</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">rade p� v�xter, �rter eller frukter som inte inneh�ller tobak och kan f�rbrukas<br/>via f�rbr�nning (�rtprodukter f�r r�kning).</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:683px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagen ska inte till�mpas p� r�kbara produkter som �r klassificerade</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">som narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller som h�lsofarliga<br/>varor enligt lagen (1999:42) om f�rbud mot vissa h�lsofarliga varor.</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>H�lsovarningar m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:788px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:788px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rpackningar till tobaksvaror och �rtprodukter f�r r�kning som �r av-</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">sedda att tillhandah�llas konsumenter p� marknaden ska f�rses med texter<br/>och illustrationer som upplyser om de h�lsorisker som �r f�renade med bruk</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2015/16:82, bet. 2015/16:SoU10, rskr. 2015/16:188.</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om till-<br/>n�rmning av medlemsstaternas lagar och andra f�rfattningar om tillverkning, presenta-<br/>tion och f�rs�ljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upph�vande av di-<br/>rektiv 2001/37/EG, i den ursprungliga lydelsen.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Lagen omtryckt 2005:369.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:353</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 26 april 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2016:353</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">av tobak och �rtprodukter f�r r�kning samt om r�kavv�njning (h�lsovar-<br/>ningar). </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rpackningar till tobaksvaror som �r avsedda att tillhandah�llas konsu-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">menter p� marknaden ska f�rses med uppgifter f�r att s�kerst�lla identifika-<br/>tion av platsen och tiden f�r tobaksvarans tillverkning.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">f�reskrifter om hur h�lsovarningar enligt f�rsta stycket ska utformas och om<br/>de uppgifter som enligt andra stycket ska finnas p� tobaksf�rpackningar.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft20">M�rkningen p� f�rpackningar till tobaksvaror och �rtprodukter f�r</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">r�kning och p� sj�lva tobaksvaran f�r inte</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. antyda att en viss tobaksvara eller �rtprodukt f�r r�kning �r mindre skad-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">lig �n andra s�dana varor eller produkter,</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. inneh�lla information om halten av nikotin, tj�ra eller kolmonoxid i</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">tobaksvaror eller �rtprodukter f�r r�kning, eller</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">3. likna ett livsmedel eller kosmetisk produkt.<br/>M�rkningen p� f�rpackningar till tobaksvaror eller p� sj�lva tobaksvaran</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r inte heller </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. antyda att en viss tobaksvara har milj�f�rdelar, eller<br/>2. h�nvisa till smak, doft eller tillsatser. <br/>F�rbudet mot att h�nvisa till smak, doft eller tillsatser g�ller dock inte snus.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillverkare och import�rer svarar f�r att f�rpackningar till tobaksvaror</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">och �rtprodukter f�r r�kning f�rses med h�lsovarningar.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en f�rpackning till en tobaksvara eller en �rtprodukt f�r r�kning</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">saknar h�lsovarning eller denna �r uppenbart oriktig, f�r varan eller produkten<br/>inte tillhandah�llas konsumenter p� marknaden.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft20">En styckf�rpackning med cigaretter ska inneh�lla minst 20 stycken</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">cigaretter.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En styckf�rpackning med rulltobak ska inneh�lla tobak som v�ger minst</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">30 gram.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Cigaretter och rulltobak f�r inte tillhandah�llas konsumenter p� marknaden</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">i mindre m�ngd �n vad som framg�r av f�rsta och andra styckena.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om styckf�rpackningar f�r</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">cigaretter och rulltobak.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft20">En n�ringsidkare som via distansf�rs�ljning tillhandah�ller tobaks-</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">varor f�r f�rs�ljning till konsumenter i ett annat land �n det land d�r n�ring-<br/>sidkaren har sitt s�te eller sin aff�rsverksamhet f�r inte l�mna ut personupp-<br/>gifter om konsumenten till tillverkaren av tobaksvaror eller till f�retag som<br/>ing�r i samma koncern eller till andra tredje parter. Personuppgifter f�r inte<br/>heller anv�ndas eller �verf�ras f�r andra �ndam�l �n det aktuella k�pet.</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 f �</b></p> <p style="position:absolute;top:834px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillverkare och import�rer ska till Folkh�lsomyndigheten anm�la nya</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">tobaksvaror som de avser att tillhandah�lla konsumenter p� den svenska<br/>marknaden.</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�reskrifter om hur anm�lan ska g�ras och vad den ska inneh�lla.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2016:353</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">En ny tobaksvara som inte har anm�lts i enlighet med f�rsta och andra</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">styckena f�r inte tillhandah�llas konsumenter p� den svenska marknaden.</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Inneh�llsreglering och produktkontroll, m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:136px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft33">4</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft30">Tillverkare och import�rer av tobaksvaror eller �rtprodukter f�r r�k-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">ning ska till Folkh�lsomyndigheten l�mna uppgifter om ingredienser och<br/>kvantiteter av dessa ingredienser i tobaksvaror och �rtprodukter f�r r�kning.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Tillverkare och import�rer av tobaksvaror ska till Folkh�lsomyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">�ven l�mna uppgifter om ingrediensernas effekter p� h�lsan och genomf�ra<br/>analyser av tillsatser i cigaretter och rulltobak samt l�mna uppgifter om resul-<br/>tatet av analyserna till Folkh�lsomyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">ytterligare f�reskrifter om de skyldigheter som anges i f�rsta och andra styck-<br/>ena.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Tobaksvaror och �rtprodukter f�r r�kning f�r inte tillhandah�llas konsu-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">menter p� marknaden om de rapporteringsskyldigheter som f�ljer av paragra-<br/>fen eller som har meddelats med st�d av den inte har uppfyllts.</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">dela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. vilka cigaretter och vilken rulltobak som ska anses ha karakteristisk</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">smak,</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">2. vilka tillsatser i tobaksvaror som ska f�rbjudas,<br/>3. gr�nsv�rden f�r skadliga �mnen som tobaksvaror f�r inneh�lla eller ge</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">upphov till, samt</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">4. m�tning och �vervakning av s�dana gr�nsv�rden.<br/>Cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak och tobaksvaror som</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">inneh�ller tillsatser som har f�rbjudits med st�d av f�rsta stycket f�r inte till-<br/>handah�llas konsumenter p� marknaden.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Tobaksvaror som inte uppfyller de f�reskrifter om till�tna gr�nsv�rden</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">eller m�tning och �vervakning av s�dana gr�nsv�rden som har meddelats med<br/>st�d av f�rsta stycket f�r inte tillverkas eller tillhandah�llas konsumenter p�<br/>marknaden.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>18 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:658px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft33">5</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft30">Tobaksvaror som inte uppfyller f�reskrifter som meddelats med</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">st�d av 18 � i fr�ga om gr�nsv�rden f�r skadliga �mnen som en tobaksvara f�r<br/>inneh�lla eller ge upphov till, samt om m�tning och �vervakning av s�dana<br/>gr�nsv�rden, f�r inte f�ras ut till ett land utanf�r Europeiska unionen.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>18 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft30">Tillverkare och import�rer av tobaksvaror ska varje �r till Folk-</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">h�lsomyndigheten l�mna in marknadsunders�kningar, studier, rapporter om<br/>f�rs�ljningsvolymer och i f�rekommande fall s�dana sammanfattningar av<br/>marknadsunders�kningar som utf�rs i samband med lanseringen av nya<br/>tobaksprodukter.</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">f�reskrifter om rapporteringsskyldigheten enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">4 Senaste lydelse 2013:630.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">5 Senaste lydelse 2010:1317.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2016:353</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Tobaksvaror f�r inte tillhandah�llas konsumenter p� marknaden om de rap-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">porteringsskyldigheter som f�ljer av paragrafen eller som har meddelats med<br/>st�d av den inte har uppfyllts. </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>18 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:120px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft40">Tillverkare och import�rer av s�dana nya tobaksvaror som har an-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">m�lts enligt 12 f � ska varje �r till Folkh�lsomyndigheten l�mna in alla nya<br/>eller uppdaterade uppgifter om de studier, unders�kningar och annan infor-<br/>mation som ska redovisas i eller i samband med anm�lan.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">f�reskrifter om rapporteringsskyldigheten enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Tobaksvaror f�r inte tillhandah�llas konsumenter p� marknaden om de rap-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">porteringsskyldigheter som f�ljer av paragrafen eller som har meddelats med<br/>st�d av den inte har uppfyllts.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43">6</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft40">Den centrala tillsynen �ver att denna lag och anslutande f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">f�ljs ut�vas av </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">1. Arbetsmilj�verket n�r det g�ller<br/>a) lokaler och andra utrymmen som avses i 2 � och som �r<br/>uppl�tna enbart f�r personal, och<br/>b) lokaler och andra utrymmen p� vilka 8 � ska till�mpas<br/>2. Folkh�lsomyndigheten n�r det g�ller<br/>a) milj�er som avses i 2 � och som inte �r uppl�tna enbart f�r personal,<br/>b) lokaler som avses i 4 �,<br/>c) h�lsovarningar m.m. enligt 9, 9 a, 10 och 11 ��,<br/>d) handel m.m. enligt 1212 d och 12 f ��,<br/>e) inneh�llsreglering och produktkontroll m.m. enligt 1618 ��, och<br/>f) uppgifter om kostnader f�r marknadsf�ring enligt 18 b � och uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">som ska l�mnas in enligt 18 c och 18 d ��, och</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. Konsumentombudsmannen n�r det g�ller marknadsf�ring enligt 14</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">14 b ��.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Vid Konsumentombudsmannens tillsyn till�mpas best�mmelserna i mark-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">nadsf�ringslagen (2008:486).</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>19 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:623px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft43">7</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft40">Den omedelbara tillsynen �ver att denna lag och anslutande f�re-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">skrifter f�ljs ut�vas av</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. Arbetsmilj�verket n�r det g�ller lokaler och andra utrymmen f�r vilka</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">verket har den centrala tillsynen,</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">2. kommunen n�r det g�ller<br/>a) de milj�er och lokaler f�r vilka Folkh�lsomyndigheten har den centrala</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">tillsynen,</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">b) best�mmelserna om h�lsovarningar m.m. i 9, 9 a och 11 �� p� f�rs�lj-</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ningsst�llen, och</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">c) best�mmelserna om marknadsf�ring m.m. i 14 och 14 a �� n�r det g�ller</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">marknadsf�rings�tg�rder p� eller i anslutning till f�rs�ljningsst�llen, och</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. kommunen och Polismyndigheten n�r det g�ller best�mmelserna om</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">handel m.m. enligt 1212 d och 12 f ��,</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">L�nsstyrelsen ut�var inom l�net tillsyn enligt f�rsta stycket 2 och 3. L�ns-</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">styrelsen ska</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">6 Senaste lydelse 2013:630.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">7 Senaste lydelse 2014:757.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2016:353</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1. f�lja kommunernas verksamhet och bitr�da kommunerna med informa-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">tion och r�d, och</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">2. fr�mja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsyns-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">myndigheter och andra.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>19 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft50">En kommun f�r ta ut avgift f�r sin tillsyn av den som bedriver</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">anm�lningspliktig n�ringsverksamhet med tobaksvaror.</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Folkh�lsomyndigheten f�r ta ut avgifter f�r sin tillsyn �ver 16 och 18 ��</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">samt 18 c � av tillverkare och import�rer av tobaksvaror.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">ytterligare f�reskrifter om avgifterna.</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:258px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft53">8</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft50">Folkh�lsomyndigheten f�r meddela de f�rel�gganden och f�rbud som</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">beh�vs f�r att best�mmelserna i 9, 9 a, 10, 11 och 1618 �� eller med st�d av<br/>dem meddelade f�reskrifter ska f�ljas.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">En tillsynsmyndighet som anges i 19 a � f�r i sin tillsynsverksamhet med-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">dela de f�rel�gganden eller f�rbud som beh�vs f�r att lagen eller en f�reskrift<br/>som har meddelats med st�d av lagen ska f�ljas.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">I beslut om f�rel�ggande eller f�rbud f�r tillsynsmyndigheten s�tta ut vite.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">Vitet f�r inte f�rvandlas till f�ngelse.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft53">9</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft50">Den som upps�tligen i strid med f�rbudet i 11 � tillhandah�ller</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">tobaksvaror som saknar f�reskriven h�lsovarning eller s�ljer tobaksvaror i<br/>strid med f�rbud som har meddelats enligt 20 a �, d�ms f�r olovlig tobaksf�r-<br/>s�ljning till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Detsamma g�ller den som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot 12 �</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">f�rsta eller andra stycket eller 12 c � f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">�r g�rningen att anse som ringa d�ms inte till ansvar.</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft56">1. Denna lag tr�der i kraft den 20 maj 2016.<br/>2. Tobaksvaror som har tillverkats eller �verg�tt till fri oms�ttning f�re</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">ikrafttr�dandet och som �r m�rkta i enlighet med Europaparlamentets och<br/>r�dets direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om tilln�rmning av medlems-<br/>staternas lagar och andra f�rfattningar om tillverkning, presentation och f�r-<br/>s�ljning av tobaksvaror f�r forts�tta tillhandah�llas konsumenter p� markna-<br/>den efter ikrafttr�dandet, dock l�ngst till och med den 20 maj 2017.</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">3. �rtprodukter f�r r�kning som har tillverkats eller �verg�tt till fri oms�tt-</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">ning f�re ikrafttr�dandet f�r forts�tta tillhandah�llas konsumenter p� markna-<br/>den efter ikrafttr�dandet, dock l�ngst till och med den 20 maj 2017.</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">4. Cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak som vid ikrafttr�dandet</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">har en marknadsandel om minst 3 procent i Europeiska unionen i en viss pro-<br/>duktkategori f�r forts�tta tillhandah�llas konsumenter p� marknaden efter<br/>ikrafttr�dandet, dock l�ngst till den 20 maj 2020.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">8 Senaste lydelse 2013:630.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">9 Senaste lydelse 2010:682.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2016:353</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft62">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft62">Elanders Sverige AB, 2016</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">GABRIEL WIKSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft63">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i tobakslagen (1993:581);

utf�rdad den 14 april 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 i fr�ga om tobakslagen (1993:581)3

dels att 1, 911, 12 b, 16, 18, 18 a, 1919 b, 20 och 27 �� och rubrikerna

n�rmast f�re 9 och 16 �� ska ha f�ljande lydelse,

dels att det ska inf�ras sex nya paragrafer, 1 a, 1 b, 12 e, 12 f, 18 c och

18 d ��, av f�ljande lydelse.

1 �

P� grund av de h�lsorisker och ol�genheter som �r f�rbundna med bruk

av tobak och exponering f�r tobaksr�k meddelas i denna lag best�mmelser
om

 begr�nsning av r�kning i vissa lokaler och utrymmen samt p� vissa omr�-

den utomhus,

 r�kfri arbetsmilj�,
 h�lsovarningar p� f�rpackningar till tobaksvaror och �rtprodukter f�r

r�kning,

 begr�nsningar av handeln med och r�tten till inf�rsel av tobaksvaror,
 marknadsf�ring av tobaksvaror och anv�ndning av vissa varuk�nne-

tecken i marknadsf�ring av andra varor eller tj�nster, samt

 inneh�llsreglering och produktkontroll m.m. av tobaksvaror.

1 a �

Denna lag inneh�ller �ven best�mmelser om produkter som �r base-

rade p� v�xter, �rter eller frukter som inte inneh�ller tobak och kan f�rbrukas
via f�rbr�nning (�rtprodukter f�r r�kning).

1 b �

Lagen ska inte till�mpas p� r�kbara produkter som �r klassificerade

som narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller som h�lsofarliga
varor enligt lagen (1999:42) om f�rbud mot vissa h�lsofarliga varor.

H�lsovarningar m.m.

9 �

F�rpackningar till tobaksvaror och �rtprodukter f�r r�kning som �r av-

sedda att tillhandah�llas konsumenter p� marknaden ska f�rses med texter
och illustrationer som upplyser om de h�lsorisker som �r f�renade med bruk

1 Prop. 2015/16:82, bet. 2015/16:SoU10, rskr. 2015/16:188.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om till-
n�rmning av medlemsstaternas lagar och andra f�rfattningar om tillverkning, presenta-
tion och f�rs�ljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upph�vande av di-
rektiv 2001/37/EG, i den ursprungliga lydelsen.

3 Lagen omtryckt 2005:369.

SFS 2016:353

Utkom fr�n trycket
den 26 april 2016

background image

2

SFS 2016:353

av tobak och �rtprodukter f�r r�kning samt om r�kavv�njning (h�lsovar-
ningar).

F�rpackningar till tobaksvaror som �r avsedda att tillhandah�llas konsu-

menter p� marknaden ska f�rses med uppgifter f�r att s�kerst�lla identifika-
tion av platsen och tiden f�r tobaksvarans tillverkning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om hur h�lsovarningar enligt f�rsta stycket ska utformas och om
de uppgifter som enligt andra stycket ska finnas p� tobaksf�rpackningar.

9 a �

M�rkningen p� f�rpackningar till tobaksvaror och �rtprodukter f�r

r�kning och p� sj�lva tobaksvaran f�r inte

1. antyda att en viss tobaksvara eller �rtprodukt f�r r�kning �r mindre skad-

lig �n andra s�dana varor eller produkter,

2. inneh�lla information om halten av nikotin, tj�ra eller kolmonoxid i

tobaksvaror eller �rtprodukter f�r r�kning, eller

3. likna ett livsmedel eller kosmetisk produkt.
M�rkningen p� f�rpackningar till tobaksvaror eller p� sj�lva tobaksvaran

f�r inte heller

1. antyda att en viss tobaksvara har milj�f�rdelar, eller
2. h�nvisa till smak, doft eller tillsatser.
F�rbudet mot att h�nvisa till smak, doft eller tillsatser g�ller dock inte snus.

10 �

Tillverkare och import�rer svarar f�r att f�rpackningar till tobaksvaror

och �rtprodukter f�r r�kning f�rses med h�lsovarningar.

11 �

Om en f�rpackning till en tobaksvara eller en �rtprodukt f�r r�kning

saknar h�lsovarning eller denna �r uppenbart oriktig, f�r varan eller produkten
inte tillhandah�llas konsumenter p� marknaden.

12 b �

En styckf�rpackning med cigaretter ska inneh�lla minst 20 stycken

cigaretter.

En styckf�rpackning med rulltobak ska inneh�lla tobak som v�ger minst

30 gram.

Cigaretter och rulltobak f�r inte tillhandah�llas konsumenter p� marknaden

i mindre m�ngd �n vad som framg�r av f�rsta och andra styckena.

Regeringen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om styckf�rpackningar f�r

cigaretter och rulltobak.

12 e �

En n�ringsidkare som via distansf�rs�ljning tillhandah�ller tobaks-

varor f�r f�rs�ljning till konsumenter i ett annat land �n det land d�r n�ring-
sidkaren har sitt s�te eller sin aff�rsverksamhet f�r inte l�mna ut personupp-
gifter om konsumenten till tillverkaren av tobaksvaror eller till f�retag som
ing�r i samma koncern eller till andra tredje parter. Personuppgifter f�r inte
heller anv�ndas eller �verf�ras f�r andra �ndam�l �n det aktuella k�pet.

12 f �

Tillverkare och import�rer ska till Folkh�lsomyndigheten anm�la nya

tobaksvaror som de avser att tillhandah�lla konsumenter p� den svenska
marknaden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om hur anm�lan ska g�ras och vad den ska inneh�lla.

background image

3

SFS 2016:353

En ny tobaksvara som inte har anm�lts i enlighet med f�rsta och andra

styckena f�r inte tillhandah�llas konsumenter p� den svenska marknaden.

Inneh�llsreglering och produktkontroll, m.m.

16 �

4

Tillverkare och import�rer av tobaksvaror eller �rtprodukter f�r r�k-

ning ska till Folkh�lsomyndigheten l�mna uppgifter om ingredienser och
kvantiteter av dessa ingredienser i tobaksvaror och �rtprodukter f�r r�kning.

Tillverkare och import�rer av tobaksvaror ska till Folkh�lsomyndigheten

�ven l�mna uppgifter om ingrediensernas effekter p� h�lsan och genomf�ra
analyser av tillsatser i cigaretter och rulltobak samt l�mna uppgifter om resul-
tatet av analyserna till Folkh�lsomyndigheten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

ytterligare f�reskrifter om de skyldigheter som anges i f�rsta och andra styck-
ena.

Tobaksvaror och �rtprodukter f�r r�kning f�r inte tillhandah�llas konsu-

menter p� marknaden om de rapporteringsskyldigheter som f�ljer av paragra-
fen eller som har meddelats med st�d av den inte har uppfyllts.

18 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om

1. vilka cigaretter och vilken rulltobak som ska anses ha karakteristisk

smak,

2. vilka tillsatser i tobaksvaror som ska f�rbjudas,
3. gr�nsv�rden f�r skadliga �mnen som tobaksvaror f�r inneh�lla eller ge

upphov till, samt

4. m�tning och �vervakning av s�dana gr�nsv�rden.
Cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak och tobaksvaror som

inneh�ller tillsatser som har f�rbjudits med st�d av f�rsta stycket f�r inte till-
handah�llas konsumenter p� marknaden.

Tobaksvaror som inte uppfyller de f�reskrifter om till�tna gr�nsv�rden

eller m�tning och �vervakning av s�dana gr�nsv�rden som har meddelats med
st�d av f�rsta stycket f�r inte tillverkas eller tillhandah�llas konsumenter p�
marknaden.

18 a �

5

Tobaksvaror som inte uppfyller f�reskrifter som meddelats med

st�d av 18 � i fr�ga om gr�nsv�rden f�r skadliga �mnen som en tobaksvara f�r
inneh�lla eller ge upphov till, samt om m�tning och �vervakning av s�dana
gr�nsv�rden, f�r inte f�ras ut till ett land utanf�r Europeiska unionen.

18 c �

Tillverkare och import�rer av tobaksvaror ska varje �r till Folk-

h�lsomyndigheten l�mna in marknadsunders�kningar, studier, rapporter om
f�rs�ljningsvolymer och i f�rekommande fall s�dana sammanfattningar av
marknadsunders�kningar som utf�rs i samband med lanseringen av nya
tobaksprodukter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om rapporteringsskyldigheten enligt f�rsta stycket.

4 Senaste lydelse 2013:630.

5 Senaste lydelse 2010:1317.

background image

4

SFS 2016:353

Tobaksvaror f�r inte tillhandah�llas konsumenter p� marknaden om de rap-

porteringsskyldigheter som f�ljer av paragrafen eller som har meddelats med
st�d av den inte har uppfyllts.

18 d �

Tillverkare och import�rer av s�dana nya tobaksvaror som har an-

m�lts enligt 12 f � ska varje �r till Folkh�lsomyndigheten l�mna in alla nya
eller uppdaterade uppgifter om de studier, unders�kningar och annan infor-
mation som ska redovisas i eller i samband med anm�lan.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om rapporteringsskyldigheten enligt f�rsta stycket.

Tobaksvaror f�r inte tillhandah�llas konsumenter p� marknaden om de rap-

porteringsskyldigheter som f�ljer av paragrafen eller som har meddelats med
st�d av den inte har uppfyllts.

19 �

6

Den centrala tillsynen �ver att denna lag och anslutande f�reskrifter

f�ljs ut�vas av

1. Arbetsmilj�verket n�r det g�ller
a) lokaler och andra utrymmen som avses i 2 � och som �r
uppl�tna enbart f�r personal, och
b) lokaler och andra utrymmen p� vilka 8 � ska till�mpas
2. Folkh�lsomyndigheten n�r det g�ller
a) milj�er som avses i 2 � och som inte �r uppl�tna enbart f�r personal,
b) lokaler som avses i 4 �,
c) h�lsovarningar m.m. enligt 9, 9 a, 10 och 11 ��,
d) handel m.m. enligt 1212 d och 12 f ��,
e) inneh�llsreglering och produktkontroll m.m. enligt 1618 ��, och
f) uppgifter om kostnader f�r marknadsf�ring enligt 18 b � och uppgifter

som ska l�mnas in enligt 18 c och 18 d ��, och

3. Konsumentombudsmannen n�r det g�ller marknadsf�ring enligt 14

14 b ��.

Vid Konsumentombudsmannens tillsyn till�mpas best�mmelserna i mark-

nadsf�ringslagen (2008:486).

19 a �

7

Den omedelbara tillsynen �ver att denna lag och anslutande f�re-

skrifter f�ljs ut�vas av

1. Arbetsmilj�verket n�r det g�ller lokaler och andra utrymmen f�r vilka

verket har den centrala tillsynen,

2. kommunen n�r det g�ller
a) de milj�er och lokaler f�r vilka Folkh�lsomyndigheten har den centrala

tillsynen,

b) best�mmelserna om h�lsovarningar m.m. i 9, 9 a och 11 �� p� f�rs�lj-

ningsst�llen, och

c) best�mmelserna om marknadsf�ring m.m. i 14 och 14 a �� n�r det g�ller

marknadsf�rings�tg�rder p� eller i anslutning till f�rs�ljningsst�llen, och

3. kommunen och Polismyndigheten n�r det g�ller best�mmelserna om

handel m.m. enligt 1212 d och 12 f ��,

L�nsstyrelsen ut�var inom l�net tillsyn enligt f�rsta stycket 2 och 3. L�ns-

styrelsen ska

6 Senaste lydelse 2013:630.

7 Senaste lydelse 2014:757.

background image

5

SFS 2016:353

1. f�lja kommunernas verksamhet och bitr�da kommunerna med informa-

tion och r�d, och

2. fr�mja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsyns-

myndigheter och andra.

19 b �

En kommun f�r ta ut avgift f�r sin tillsyn av den som bedriver

anm�lningspliktig n�ringsverksamhet med tobaksvaror.

Folkh�lsomyndigheten f�r ta ut avgifter f�r sin tillsyn �ver 16 och 18 ��

samt 18 c � av tillverkare och import�rer av tobaksvaror.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

ytterligare f�reskrifter om avgifterna.

20 �

8

Folkh�lsomyndigheten f�r meddela de f�rel�gganden och f�rbud som

beh�vs f�r att best�mmelserna i 9, 9 a, 10, 11 och 1618 �� eller med st�d av
dem meddelade f�reskrifter ska f�ljas.

En tillsynsmyndighet som anges i 19 a � f�r i sin tillsynsverksamhet med-

dela de f�rel�gganden eller f�rbud som beh�vs f�r att lagen eller en f�reskrift
som har meddelats med st�d av lagen ska f�ljas.

I beslut om f�rel�ggande eller f�rbud f�r tillsynsmyndigheten s�tta ut vite.

Vitet f�r inte f�rvandlas till f�ngelse.

27 �

9

Den som upps�tligen i strid med f�rbudet i 11 � tillhandah�ller

tobaksvaror som saknar f�reskriven h�lsovarning eller s�ljer tobaksvaror i
strid med f�rbud som har meddelats enligt 20 a �, d�ms f�r olovlig tobaksf�r-
s�ljning till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.

Detsamma g�ller den som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot 12 �

f�rsta eller andra stycket eller 12 c � f�rsta stycket.

�r g�rningen att anse som ringa d�ms inte till ansvar.

1. Denna lag tr�der i kraft den 20 maj 2016.
2. Tobaksvaror som har tillverkats eller �verg�tt till fri oms�ttning f�re

ikrafttr�dandet och som �r m�rkta i enlighet med Europaparlamentets och
r�dets direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om tilln�rmning av medlems-
staternas lagar och andra f�rfattningar om tillverkning, presentation och f�r-
s�ljning av tobaksvaror f�r forts�tta tillhandah�llas konsumenter p� markna-
den efter ikrafttr�dandet, dock l�ngst till och med den 20 maj 2017.

3. �rtprodukter f�r r�kning som har tillverkats eller �verg�tt till fri oms�tt-

ning f�re ikrafttr�dandet f�r forts�tta tillhandah�llas konsumenter p� markna-
den efter ikrafttr�dandet, dock l�ngst till och med den 20 maj 2017.

4. Cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak som vid ikrafttr�dandet

har en marknadsandel om minst 3 procent i Europeiska unionen i en viss pro-
duktkategori f�r forts�tta tillhandah�llas konsumenter p� marknaden efter
ikrafttr�dandet, dock l�ngst till den 20 maj 2020.

8 Senaste lydelse 2013:630.

9 Senaste lydelse 2010:682.

background image

6

SFS 2016:353

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

P� regeringens v�gnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.