SFS 2019:124 Lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter / SFS 2019:124 Lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
SFS2019-124.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:MPJTGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:WMHWQG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>produkter </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 14 mars 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2018:2088) om tobak <br/>och liknande produkter </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att punkt 1 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till lagen </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(2018:2088) om tobak och liknande produkter ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 11 kap. 19 och 20 ��, och n�r-</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">mast f�re 11 kap. 20 � en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>11 kap. <br/>19 �</b> Regeringen f�r meddela f�reskrifter om s�dana avgifter f�r unika <br/>identitetsm�rkningar som avses i artikel 3.9 i kommissionens genomf�ran-<br/>def�rordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standar-<br/>der f�r inr�ttande och drift av ett sp�rbarhetssystem f�r tobaksvaror. </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>�verl�mnande av vissa f�rvaltningsuppgifter <br/>20 �</b> Den myndighet som regeringen best�mmer f�r till en enskild �ver-<br/>l�mna uppgiften att vara s�dan id-utf�rdare som avses i kommissionens <br/>genomf�randef�rordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tek-<br/>niska standarder f�r inr�ttande och drift av ett sp�rbarhetssystem f�r tobaks-<br/>varor. </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2019 i fr�ga om 11 kap. 19 och</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">20 ��, den 20 maj 2019 i fr�ga om 3 kap. 711 ��, 7 kap. 6 � och 11 kap. 8 <br/>och 9 ��, samt i �vrigt den 1 juli 2019. </p> <p style="position:absolute;top:875px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA HALLENGREN </p> <p style="position:absolute;top:936px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft113">Lars Hedengran <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2018/19:43, bet. 2018/19:SoU17, rskr. 2018/19:151. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> 2019:124 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft112"> 19 mars 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande

produkter

Utf�rdad den 14 mars 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2018:2088) om tobak
och liknande produkter

dels att punkt 1 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till lagen

(2018:2088) om tobak och liknande produkter ska ha f�ljande lydelse,

dels att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 11 kap. 19 och 20 ��, och n�r-

mast f�re 11 kap. 20 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

11 kap.
19 �
Regeringen f�r meddela f�reskrifter om s�dana avgifter f�r unika
identitetsm�rkningar som avses i artikel 3.9 i kommissionens genomf�ran-
def�rordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standar-
der f�r inr�ttande och drift av ett sp�rbarhetssystem f�r tobaksvaror.

�verl�mnande av vissa f�rvaltningsuppgifter
20 �
Den myndighet som regeringen best�mmer f�r till en enskild �ver-
l�mna uppgiften att vara s�dan id-utf�rdare som avses i kommissionens
genomf�randef�rordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tek-
niska standarder f�r inr�ttande och drift av ett sp�rbarhetssystem f�r tobaks-
varor.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2019 i fr�ga om 11 kap. 19 och

20 ��, den 20 maj 2019 i fr�ga om 3 kap. 711 ��, 7 kap. 6 � och 11 kap. 8
och 9 ��, samt i �vrigt den 1 juli 2019.

P� regeringens v�gnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:43, bet. 2018/19:SoU17, rskr. 2018/19:151.

SFS

2019:124

Publicerad
den

19 mars 2019

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.