SFS 2020:877 Lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter / SFS 2020:877 Lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
SFS2020-877.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande

produkter

Utfärdad den 29 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 1 och 4 §§ lagen (2018:2088)
om tobak och liknande produkter ska ha följande lydelse.

4 kap.
1 §
En näringsidkare som marknadsför tobaksvaror till konsumenter får
inte använda kommersiella annonser i

1. periodiska skrifter eller andra jämförbara skrifter på vilka tryckfrihets-

förordningen är tillämplig,

2. tv-sändningar, beställ-tv eller ljudradiosändningar, eller
3. andra överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihets-

grundlagen är tillämplig.

4 § En näringsidkare får inte marknadsföra elektroniska cigaretter eller
påfyllningsbehållare till konsumenter

1. inom informationssamhällets tjänster, eller
2. i tv-sändningar, beställ-tv eller ljudradiosändningar.
Förbudet i första stycket gäller dock inte
1. marknadsföring som endast består i att tillhandahålla elektroniska

cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning, eller

2. marknadsföring i överföringar eller tekniska upptagningar på vilka

yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig, med undantag för marknadsföring
genom kommersiella annonser.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2019/20:168, bet. 2020/21:KU3, rskr. 2020/21:16.

SFS

2020:877

Publicerad
den

3 november 2020

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.