SFS 2019:1297 Lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter / SFS 2019:1297 Lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter
SFS2019-1297.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:HBSMJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:SCFAHJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:QJJGGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om koordineringsinsatser f�r sjukskrivna patienter </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 19 december 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1 � </b>Regionen ska erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter <br/>f�r att fr�mja deras �terg�ng till eller intr�de i arbetslivet. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Det som s�gs om regioner i denna lag g�ller ocks� kommuner som inte </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ing�r i en region. </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2 � </b>En regions ansvar enligt denna lag omfattar patienter som ges h�lso- <br/>och sjukv�rd enligt 8 kap. 1 eller 2 � eller 15 kap. 1 � h�lso- och sjukv�rds-<br/>lagen (2017:30). </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En region f�r erbjuda koordineringsinsatser till den som omfattas av en </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">annan regions ansvar enligt f�rsta stycket, om regionerna kommer �verens <br/>om det. </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En region f�r sluta avtal med n�gon annan om att utf�ra de uppgifter som </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">regionen ansvarar f�r enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>3 � </b>Koordineringsinsatser ska ges efter behov inom h�lso- och sjukv�rds-<br/>verksamheten och best� av personligt st�d, intern samordning och sam-<br/>verkan med andra akt�rer. Regionens ansvar omfattar inte insatser som <br/>andra akt�rer ansvarar f�r enligt andra f�reskrifter. </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Insatserna ska bara ges om patienten samtycker till det och ska s� l�ngt </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">som m�jligt utformas och genomf�ras i samr�d med patienten. </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>4 �</b> Om en patient som ges koordineringsinsatser kan antas ha behov av <br/>rehabiliterings�tg�rder enligt 30 kap. socialf�rs�kringsbalken ska regionen <br/>informera F�rs�kringskassan om det. Informationen ska bara l�mnas om <br/>patienten samtycker till det. </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>5 �</b> N�r koordineringsinsatser ges enligt denna lag g�ller patientskade-<br/>lagen (1996:799), patientdatalagen (2008:355) och patients�kerhetslagen <br/>(2010:659). </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2019/20:1, utg.omr. 10, bet. 2019/20:SfU1, rskr. 2019/20:125. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:1297</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">23 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:1297</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">LENA HALLENGREN <br/>(Socialdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om koordineringsinsatser f�r sjukskrivna patienter

Utf�rdad den 19 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande.

1 � Regionen ska erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter
f�r att fr�mja deras �terg�ng till eller intr�de i arbetslivet.

Det som s�gs om regioner i denna lag g�ller ocks� kommuner som inte

ing�r i en region.

2 � En regions ansvar enligt denna lag omfattar patienter som ges h�lso-
och sjukv�rd enligt 8 kap. 1 eller 2 � eller 15 kap. 1 � h�lso- och sjukv�rds-
lagen (2017:30).

En region f�r erbjuda koordineringsinsatser till den som omfattas av en

annan regions ansvar enligt f�rsta stycket, om regionerna kommer �verens
om det.

En region f�r sluta avtal med n�gon annan om att utf�ra de uppgifter som

regionen ansvarar f�r enligt denna lag.

3 � Koordineringsinsatser ska ges efter behov inom h�lso- och sjukv�rds-
verksamheten och best� av personligt st�d, intern samordning och sam-
verkan med andra akt�rer. Regionens ansvar omfattar inte insatser som
andra akt�rer ansvarar f�r enligt andra f�reskrifter.

Insatserna ska bara ges om patienten samtycker till det och ska s� l�ngt

som m�jligt utformas och genomf�ras i samr�d med patienten.

4 � Om en patient som ges koordineringsinsatser kan antas ha behov av
rehabiliterings�tg�rder enligt 30 kap. socialf�rs�kringsbalken ska regionen
informera F�rs�kringskassan om det. Informationen ska bara l�mnas om
patienten samtycker till det.

5 � N�r koordineringsinsatser ges enligt denna lag g�ller patientskade-
lagen (1996:799), patientdatalagen (2008:355) och patients�kerhetslagen
(2010:659).

Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2020.

1 Prop. 2019/20:1, utg.omr. 10, bet. 2019/20:SfU1, rskr. 2019/20:125.

SFS

2019:1297

Publicerad
den

23 december 2019

background image

2

SFS

2019:1297

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

LENA HALLENGREN
(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.