SFS 2022:919 Lag om ändring i lagen (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter / SFS 2022:919 Lag om ändring i lagen (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter
SFS2022-919.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2019:1297) om koordineringsinsatser

för sjukskrivna patienter

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (2019:1297) om koordine-
ringsinsatser för sjukskrivna patienter ska ha följande lydelse.

5 § När koordineringsinsatser ges enligt denna lag gäller patientskade-
lagen (1996:799), patientdatalagen (2008:355), patientsäkerhetslagen
(2010:659) och lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgs-
dokumentation.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Cecilia Torstensson
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2021/22:177, bet. 2021/22:SoU30, rskr. 2021/22:381.

SFS

2022:919

Publicerad
den

21 juni 2022

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.